Ansökningsservice

För studiehandledare

Bästa Studiehandledare, här hittar du aktuell information om hur man söker till Aalto-universitetet, kontaktuppgifter, information och inbjudningar till olika evenemang som är speciellt riktade till studiehandledare och elever. Via denna sida kan man också beställa tid för att besöka campus Otnäs eller beställa en presentation av Aalto till den egna skolan.
Opinto-ohjaajille

På grund av coronavirus ordnas Aalto-universitetets ansökningsinfotillfällen under läsåret 2020-2021 huvudsakligen på distans (online).

I Nyland ordnas alla infotillfällen på distans. Campusbesök till Otnäs eller S:t Michel ordnas inte tillsvidare.

Coronavirus, inverkan på studentantagning vid Aalto-universitetet

Aalto-universitetet besöker skolor

Våra studerande besöker gärna din skola (gymnasiet eller yrkesskola) och informerar om universitetsstudier och om hur man ansöker om studieplats. Tag kontakt med Aalto-universitetets Ansökningsservice eller campus S:t Michel i god tid före det önskade besöket.

Studievägledning och information på svenska, vänligen kontakta Pia Rydestedt e-post: [email protected], tfn 050-560 8378

Campusbesök till Otnäs och S:t Michel (ordnas inte under läsåret 2020-2021)

Skolgrupper kan också besöka Aalto-universitetets fyra tekniska högskolor och högskolan för konst, design och arkitektur i Otnäs, och Handelshögskolan i Otnäs och S:t Michel.

Du kan boka ett besök genom att skicka e-post till oss. Meddela vilken utbildning ni är intresserade av, gruppens storlek och önskemål om datum och klockslag samt skolans namn. Se kontaktinformation nedan.

Undergraduate centre, Otakaari 1. Photo by Mikko Raskinen.

Kontaktuppgifter till ansökningsservice

Här hittar du kontaktuppgifter till ansökningsservice.

Ansökningsservice

Bekanta dig med Aalto-universitetets nya virtuella rundtur

Aalto-universitetet har publicerat en ny virtuell och interaktiv campus-rundtur.

Språket på rundturen är engelska.

Image from remote site: virtualtour.aalto.fi

Virtuella campus-rundturen (extern länk)

Bekanta dig med Aalto-universitetets Otnäs campus genom att delta i vår virtuella rundtur. Språket på rundturen är engelska.

Kommande evenemang

Aalto-universitetet ordnar årligen många olika evenemang som behandlar ansökning och studier vid Aalto.

Mera information hittas på vår webbplats om Evenemang.

Aalto Junior

Aalto-universitetet Junior erbjuder konst, vetenskap, teknologi och ekonomi till barn, ungdomar och lärare.

Bekanta dig med Juniors verksamhet (information på finska).

Aalto Junior logo

Aalto-yliopisto Junior

Aalto-universitetet Junior erbjuder konst, vetenskap, teknologi och ekonomi åt barn, unga och lärare.

Ansökning till kandidat- och magisterutbildningar (3 år + 2 år) vid Aalto-universitetet

Bekanta dig med ansökningsprocesser angående våra olika utbildningsområden. Du kan börja med att välja ett lämpligt utbildningsområde och den rätta examensnivån. Kandidatexamen är en lägre högskoleexamen som avläggas före magisterstudierna. Magisterexamen är en högre högskoleexamen.

 

Directing

Ansökning till kandidat- och magisterutbildning

Bekanta dig med de olika ansökningsprocesserna genom att välja den utbildningsnivå som passar dig. Kandidatexamen är den lägre högskoleexamen, som måste avläggas innan magisterexamen. Magisterexamen är den högre högskoleexamen.

Ansökningsservice

Gemensamma antagningar

Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (extern länk)

Via den gemensamma antagning får du studierätt till både den lägre teknologie kandidatexamen och till den högre diplomingenjör-, arkitekt eller landskapsarkitektexamen.

Image from remote site: dia.fi

Beställa nyhetsbrevet riktat till studiehandledare

Nyhetsbrevet utkommer 3-5 gånger per år och innehåller aktuell information om ansökningsprocessen och evenemang riktade till studiehandledare och sökande. Kontaktinformationer används endast för nyhetsbrevet.

A-logo kampuksella

Beställa nyhetsbrevet riktat till studiehandledare (extern länk)

Du kan beställa vårt nyhetsbrev riktat till studiehandledare via den här länken.

Information om Aalto-universitets engelskspråkiga kandidatprogram:

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat