För studiehandledare

Bästa Studiehandledare, här hittar du aktuell information om hur man söker till Aalto-universitetet, kontaktuppgifter, information och inbjudningar till olika evenemang som är speciellt riktade till studiehandledare och elever. Via denna sida kan man också beställa tid för att besöka campus Otnäs eller beställa en presentation av Aalto till den egna skolan.
Opinto-ohjaajille

Aalto-universitetet besöker skolor

Våra studerande besöker gärna din skola (gymnasiet eller yrkesskola) och informerar om universitetsstudier och om hur man ansöker om studieplats. Tag kontakt med Aalto-universitetets Ansökningsservice eller campus S:t Michel i god tid före det önskade besöket.

Studievägledning och information på svenska, kontakta vänligen Pia Rydestedt epost: [email protected], tfn 050-560 8378 

Campusbesök till Otnäs och S:t Michel

Skolgrupper kan också besöka Aalto-universitetets tekniska högskolor i Otnäs och Handelshögskolan i Otnäs och S:t Michel. Du kan boka ett besök genom att skicka epost till oss (se kontaktinformation nedan).

Meddela vilken utbildning ni är intresserade av, gruppens storlek och önskemål om datum och klockslag samt skolans namn.

Kontaktinformation

Otnäs:[email protected]

S:t Michel: [email protected]

Kommande evenemang

  • Aalto-universitetets, Helsingfors universitets och Konstuniversitetets gemensamma finskspråkig Koe kampus!-evenemanget arrangeras den 24.10.2019. Närmare information på finska fås från evenemangets hemsida: koekampus.fi
  • Det svenskspråkiga Högskoledagen arrangeras 31.10.2019. I evenemanget har svenskspråkiga gymnasieelever möjlighet att besöka huvudstadsregionens universitet och högskolor. Mera information: http://www.studeraihelsingfors.fi/hogskoledagen/
  • Studiehandledarseminariet för huvudstadsregionens universitet arrangeras på Aalto-universitet 1.11.2019. Seminariet arrangeras i samarbete med Aalto-universitetet, Hanken, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet.

Mera info om olika evenemang hittar du på sidan om evenemang

Information för studiehandledare

Aalto-universitetets hemsidor

Antagningar till kandidat- och magisterutbildningar (3 år + 2 år) vid Aalto-universitetet. 

Gemensamma antagningar

Nyhetsbrev riktat till studiehandledare

Du kan beställa Aalto-universitetets elektroniska nyhetsbrev genom att den här websidan. Nyhetsbrevet utkommer 3-5 gånger per år och innehåller aktuell information om ansökningsprocessen och evenemang riktade till studiehandledare och sökande.

Information om Aalto Universitets engelskspråkiga kandidatprogram:

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat