Ansökningsservice

För studiehandledare

Bästa Studiehandledare, här hittar du aktuell information om hur man söker till Aalto-universitetet, kontaktuppgifter, information och inbjudningar till olika evenemang som är speciellt riktade till studiehandledare och elever. Via denna sida kan man också beställa tid för att besöka campus Otnäs eller beställa en presentation av Aalto till den egna skolan.
Opinto-ohjaajille

Aalto-universitetet besöker skolor

Våra studerande besöker gärna din skola (gymnasiet eller yrkesskola) och informerar om universitetsstudier och om hur man ansöker om studieplats. Tag kontakt med Aalto-universitetets Ansökningsservice ([email protected]) eller campus S:t Michel i god tid före det önskade besöket.

Studievägledning och information på svenska, vänligen kontakta Pia Rydestedt e-post: [email protected], tfn 050-560 8378.

Campusbesök till Otnäs och S:t Michel

Skolgrupper kan också besöka Aalto-universitetets fyra tekniska högskolor och högskolan för konst, design och arkitektur i Otnäs, och Handelshögskolan i Otnäs och S:t Michel.

Du kan boka ett besök genom att skicka e-post till oss. Meddela vilken utbildning ni är intresserade av, gruppens storlek och önskemål om datum och klockslag samt skolans namn. Se kontaktinformation nedan.

 

Otaniemi campus in summer

Kontaktuppgifter till ansökningsservice

Här hittar du kontaktuppgifter till ansökningsservice.

Ansökningsservice

Bekanta dig med Aalto-universitetets nya virtuella rundtur

Aalto-universitetet har publicerat en ny virtuell och interaktiv campus-rundtur.

Språket på rundturen är engelska.

Image from remote site: virtualtour.aalto.fi

Virtuella campus-rundturen (extern länk)

Bekanta dig med Aalto-universitetets Otnäs campus genom att delta i vår virtuella rundtur. Språket på rundturen är engelska.

Aalto Junior

Aalto-universitetet Junior erbjuder konst, vetenskap, teknologi och ekonomi till barn, ungdomar och lärare.

Bekanta dig med Juniors verksamhet (information på finska).

Aalto Junior logo

Aalto-yliopisto Junior

Aalto-universitetet Junior erbjuder konst, vetenskap, teknologi och ekonomi åt barn, unga och lärare.

Ansökning till kandidat- och magisterutbildningar (3 år + 2 år) vid Aalto-universitetet

Bekanta dig med ansökningsprocesser angående våra olika utbildningsområden. Du kan börja med att välja ett lämpligt utbildningsområde och den rätta examensnivån. Kandidatexamen är en lägre högskoleexamen som avläggas före magisterstudierna. Magisterexamen är en högre högskoleexamen.

 

 

students in Aalto library

Ansökan till kandidatutbildningar

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 15.–30.3.2023. Ansökan till engelskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 4.–18.1.2023. En del av de finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningarna är det också möjligt att söka till i den gemensamma ansökan 31.8–14.9.2022.

Ansökningsservice

Gemensamma antagningar

Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (extern länk)

Via den gemensamma antagning får du studierätt till både den lägre teknologie kandidatexamen och till den högre diplomingenjör-, arkitekt eller landskapsarkitektexamen.

Image from remote site: dia.fi

Studera vid Aalto

Konstnärliga området:

Get a degree in arts, design and architecture | Aalto University

 

Ekonomiska området:

Get a degree in Business | Aalto University

 

Tekniska området:

Mies- ja naisopiskelija työskentelemässä laitteen ääressä.

Studera teknik vid Aalto-universitetet

Studier inom teknik ger dig många möjligheter på arbetsmarknaden i framtiden. Du kan komma fram till olika lösningar som bekämpar klimatförändringen, befrämjar människors välmående med hjälp av tekniska lösningar och planerar hållbara städer, miljöer och apparater.

Studera vid Aalto

Beställa nyhetsbrevet riktat till studiehandledare

Nyhetsbrevet utkommer 3-5 gånger per år och innehåller aktuell information om ansökningsprocessen och evenemang riktade till studiehandledare och sökande. Kontaktinformationer används endast för nyhetsbrevet.

A-logo kampuksella

Beställa nyhetsbrevet riktat till studiehandledare (extern länk)

Du kan beställa vårt nyhetsbrev riktat till studiehandledare via den här länken.

Mera information om kandidatprogram på engelska

Vänligen trycka på länken under för mera information om kandidatprogram på engelska:

Bachelor's Programmes in English | Aalto University

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat