Ansökningsservice

För studiehandledare

Här hittar du aktuell information om hur man söker till Aalto-universitetet, kontaktuppgifter, information och inbjudningar till olika evenemang som är speciellt riktade till studiehandledare och elever. Via denna sida kan man också beställa tid för att besöka campus Otnäs eller beställa en presentation av Aalto till den egna skolan.
Opinto-ohjaajille

Aalto-universitetet besöker skolor

Vi kan ordna ett besök till skolan eller en presentation på distans. Du kan boka in en presentation av en studentambassadör under en handledningstimme eller något annat evenemang vid skolan. Presentationen kan hållas av en eller flera studerande. Du kan välja om du vill ha en allmän presentation av Aalto-universitetet eller en presentation som är inriktad på ett specifikt utbildningsområde (ekonomi, konst eller teknik) eller specifika utbildningar. Se Aalto-universitetets utbildningsutbud. Presentationen kan också hållas på campus i Otnäs till exempel i kombination med en rundtur på campus.

Ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice ([email protected]) eller campus i S:t Michel ([email protected]) i god tid före den önskade tidpunkten för presentationen.

Studievägledning och information på svenska, vänligen kontakta Pia Rydestedt e-post: [email protected], tfn 050-560 8378.

Opose­mi­na­ri­et vid uni­ver­si­te­ten i hu­vud­stads­re­gi­o­nen 2023

Välkommen till oposeminariet vid huvudstadsregionens universitet, som ordnas online 24.11.2023.

Dagens program och anmälningslänken till seminariet hittar du från Konstuniversitetets webbplats.

Anmälningstiden slutar 22.11.2023.

Oposeminariet erbjuder aktuell information om antagningsgrunderna och utbildningsutbudet i ansökan till kandidatutbildningar 2024 vid universiteten i huvudstadsregionen. Seminariet ordnas i samarbete mellan Aalto-universitetet, Hanken, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet.

År 2023 ordnas seminariet av Konstuniversitetet. Eventuella frågor om seminariet 2023 kan skickas till [email protected].
    
Se på programmet och anmäl dig på Konstuniversitetets webbplats! 
 

.

Opose­mi­na­ri­et vid uni­ver­si­te­ten i hu­vud­stads­re­gi­o­nen 2024 (extern länk)

Välkommen till oposeminariet vid huvudstadsregionens universitet, som ordnas online 22.11.2024.

Dagens program och anmälningslänken kommer att publiceras på Hankens webbplats under hösten 2024.

Oposeminariet erbjuder aktuell information om antagningsgrunderna och utbildningsutbudet i ansökan till kandidatutbildningar 2025 vid universiteten i huvudstadsregionen. Seminariet ordnas i samarbete mellan Aalto-universitetet, Hanken, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet.

År 2024 ordnas seminariet av Hanken. Eventuella frågor om seminariet 2024 kan skickas till ansö[email protected]

Campusbesök till Otnäs och S:t Michel

Skolgrupper kan också besöka Aalto-universitetets fyra tekniska högskolor och högskolan för konst, design och arkitektur i Otnäs, och Handelshögskolan i Otnäs och S:t Michel.

Du kan boka ett besök genom att skicka e-post till oss. Meddela vilken utbildning ni är intresserade av, gruppens storlek och önskemål om datum och klockslag samt skolans namn. Se kontaktinformation nedan.

Aalto University campus. Photo by Mikko Raskinen

Kontaktuppgifter till ansökningsservice

Här hittar du kontaktuppgifter till ansökningsservice.

Ansökningsservice

Bekanta dig med Aalto-universitetets nya virtuella rundtur

Aalto-universitetet har publicerat en ny virtuell och interaktiv campus-rundtur.

Språket på rundturen är engelska.

Image from remote site: virtualtour.aalto.fi

Virtuella campus-rundturen (extern länk)

Bekanta dig med Aalto-universitetets Otnäs campus genom att delta i vår virtuella rundtur. Språket på rundturen är engelska.

Aalto Junior

Aalto-universitetet Junior erbjuder konst, vetenskap, teknologi och ekonomi till barn, ungdomar och lärare.

Bekanta dig med Juniors verksamhet (information på finska).

Aalto Junior logo

Aalto-yliopisto Junior

Aalto-universitetet Junior erbjuder konst, vetenskap, teknologi och ekonomi åt barn, unga och lärare.

Studentguide

I Studentguiden hittar du lätt till exempel undervisningsplaner och modelläsordningar för olika utbildningsprogram samt information om att inleda och planera studierna.

Student guide illustration, front page

Studentguide

Här hittar du sidorna för ditt program, anvisningar för att studera vid Aalto-universitetet och mycket mer.

Ansökning till kandidat- och magisterutbildningar (3 år + 2 år) vid Aalto-universitetet

Bekanta dig med ansökningsprocesser angående våra olika utbildningsområden. Du kan börja med att välja ett lämpligt utbildningsområde och den rätta examensnivån. Kandidatexamen är en lägre högskoleexamen som avläggas före magisterstudierna. Magisterexamen är en högre högskoleexamen.

students in Aalto library

Ansökan till kandidatutbildningar

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 13.–27.3.2024. Ansökan till engelskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 3.–17.1.2024. En del av de finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningarna är det också möjligt att söka till i den gemensamma ansökan 4.–14.9.2023.

Ansökningsservice

Gemensamma antagningar

Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (extern länk)

Via den gemensamma antagning får du studierätt till både den lägre teknologie kandidatexamen och till den högre diplomingenjör-, arkitekt eller landskapsarkitektexamen.

Image from remote site: dia.fi

Studera vid Aalto

A person taking a photo of another person working on a ceramics artwork

Studera konst, design och arkitektur

Högskolan för konst, design och arkitektur är ledande i Norden inom design, mode, spel, medier, arkitektur, film, konstpedagogik och konst.

Studera vid Aalto
Abhiteg Jammu working with other students

Studera ekonomi vid Aalto-universitetet

Är du intresserad av studier i ekonomi? Vid Aalto-universitetets handelshögskola kan du studera ekonomi från kandidatnivå till doktorsexamen i en internationell och mångvetenskaplig miljö.

Studera vid Aalto
Mies- ja naisopiskelija työskentelemässä laitteen ääressä.

Studera teknik vid Aalto-universitetet

Studier inom teknik ger dig många möjligheter på arbetsmarknaden i framtiden. Du kan komma fram till olika lösningar som bekämpar klimatförändringen, befrämjar människors välmående med hjälp av tekniska lösningar och planerar hållbara städer, miljöer och apparater.

Studera vid Aalto

Mera information om kandidatprogram på engelska

Vänligen trycka på länken under för mera information om kandidatprogram på engelska:

Bachelor's Programmes in English | Aalto University

Beställa nyhetsbrevet riktat till studiehandledare

Nyhetsbrevet utkommer 3-5 gånger per år och innehåller aktuell information om ansökningsprocessen och evenemang riktade till studiehandledare och sökande. Kontaktinformationer används endast för nyhetsbrevet.

A-logo kampuksella

Beställa nyhetsbrevet riktat till studiehandledare (extern länk)

Du kan beställa vårt nyhetsbrev riktat till studiehandledare via den här länken.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: