Aalto-handboken

Utvärdering och respons

Enligt universitetslagen (87 §) ska universiteten utvärdera sin utbildning och sin forskning samt sin konstnärliga verksamhet och bedöma hur verkningsfulla de är. Universiteten ska också regelbundet delta i extern utvärdering av verksamheten och kvalitetssystemen. Universiteten ska offentliggöra resultaten av de utvärderingar som de har ordnat.
Aalto universitetets utvärderingsprogram 2023-2029

Universitetets utvärderingsmodell

Målet med utvärderingen är att garantera och förbättra kvaliteten hos verksamheten och att dela gemensam god praxis inom organisationen. I universitetets utvärderingsprogram beskrivs den interna och externa utvärderingen av universitetets verksamhet och tidtabellen för dem. Programmet specificeras årligen i samarbete med högskolorna. Stödtjänsterna för ledningen (LSS) ansvarar för beredningen av utvärderingsprogrammet. Rektor beslutar om godkännande av programmet och om användningen av dess resultat. Aalto-universitetets ledningsgrupp (AMT) utvärderas verkställandet av programmet och utvecklingsbehov i samband med universitetets årsöversikt.

Externa och interna utvärderingar

Utvärderingarna utförs av en i regel internationell utvärderingsgrupp som sammanställs från fall till fall. Utvärderingsmålen utför självvärdering och insamling av information enligt anvisningarna från ansvarig instans. På basis av det insamlade materialet och eventuella utvärderingsbesök utvärderar utvärderingsgruppen verksamheten och framställer baserat på det sin utvärderingsrapport med utvecklingsförslag. Utvärderingsmålets ledning ansvarar för att genomföra åtgärderna som en del av den vardagliga verksamhetens och utvecklingen. Genom olika utvärderingsmetoder garanteras att universitets kvalitetssystem kontinuerligt underhålls och utvecklas.

Målet med självvärderingen som är en del universitets översikten är att stöda Aalto i att nå de egna målen.  Självvärderingen hjälper oss att identifiera våra interna och externa styrkor samt utvecklingsmål.

External Evaluation

We regularly monitor the university's research, teaching and artistic activities as well as their effectiveness and quality. The evaluations are carried out by panels of international high-level experts.

markkinointitutkimuskuvapieni_fi_fi.jpg

Universitetets årsöversikt - University Review

Enheterna utvärderar hur implementeringen av strategin fortlöpt genom att utnyttja föregående års respons och resultat.

Aalto talvella

Respons och enkäter

Respons samlas in från de studerande, personalen och intressentgrupperna. För att utveckla verksamheten är det viktigt att höra Aalto-gemenskapen. All respons diskuteras i samband med review-processen och den används på många olika sätt.

Välbefinnandeenkäten för hela Aaltos personal producerar respons på faktorer som påverkar personalens välbefinnande och möjliggör på så vi utvecklingsåtgärderna och att rikta åtgärderna enligt behov. Enkäten gör det också möjligt för cheferna att få respons på sitt ledarskap och chefsarbete och på faktorer som påverkar välbefinnandet.

The principles of feedback in education and student feedback in Aalto University

In Aalto, feedback is collected from students during different phases of their studies. Hearing the voice of students is vital for the development of teaching and training as well as for quality assurance and for improving study-related services. Feedback is used on multiple levels in many ways and its utilisation is a special area of focus in Aalto. Student guilds and organisations are also interested in and benefit from feedback and surveys.

ITP student team working outside

Aalto-universitetet samlar även in respons genom till exempel följande regelbundna enkäter:

  • Campusenkät (Leesman)
  • Tjänsteenkäter
  • Arbetsplatsutredning
  • Enkät för intressentgrupper

Kopplingen mellan respons insamlad från utvärderingar och responskanaler och utveckling av verksamheten

Students studying together. Photo by Aino Huovio

Quality evaluations link to enhancement work

Quality evaluations are linked to enhancement works through a participatory approach

Aalto Handbook
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: