Aalto-handboken

Universitetets årsöversikt - University Review

Enheterna utvärderar hur implementeringen av strategin fortlöpt genom att utnyttja föregående års respons och resultat.
Aalto talvella

Universitetets årsöversikt - University Review

Avsikten med självvärdering av verksamheten är att granska verkställandet av strategin och kärn- och stödfunktionernas situation. En viktig kanal för att behandla olika verksamheters resultat, utvärderingsresultat och respons är de årliga årsöversikterna för högskolorna, tjänsteenheterna och universitetet. Utöver universitetets resultat (KPI) behandlas undersökningar, interna och externa utvärderingar, auditeringar och respons från andra källor och dessa jämförs med tidigare överenskomna mål och utvecklingsåtgärder.
 I årsöversikten behandlas även årligen växlande teman såsom internationalisering, jämlikhet och mångfald samt Aaltos verksamhetssätt. 

Årsöversikt processens mål är även att sporra universitetets personal till att öppet dela utvecklingsidéer och god praxis. Denna utvärderings- och responsprocess ordnas årligen i februari–mars. AMT ledd av rektor svarar för översikten på universitetsnivå och i högskolorna är ansvaret på skolans ledningsgrupp ledd av dekanus. Under årsöversikten uppkommer anvisningarna till universitetsdialogen (University Dialogue).

Dokument för årsöversikten

Bekanta dig med andra årliga strategiska ledarskapsprocesser

Universitetsdialog - University Dialogue

Universitetsdialogens fokus ligger på att sätta upp mål för nästa år och på längre sikt, planera verkställandet och fördela resurserna.

Aalto University campus in Otaniemi

Universitetets förhandsöversikt - University Preview

Tillsammans, i samband med universitets förhandsöversikt utvärderar vi antaganden om vår verksamhetsmiljö i ljuset av nya trender.

An autumnal aerial view of Aalto University campus from Laajalahti, autumn colours, yellow and orange, are prominent in the trees

University review yhteisötilaisuus 2023

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat