Palvelut

Opetuksen tueksi - Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tällä sivustolla on kaksi tarkoitusta:
1. Koostaa ARTSin perspektiivistä tärkeää tietoa samalle sivulle
2. Toimia ARTSin uusien opettajien perehdyttämisen työkaluna

Kirjaudu Aalto.fi -sivustolle oikeasta reunasta, jotta näkisit kaikki sisällöt.
Henkilöt turvallisuuskoulutuksessa / Kuvaaja Aalto-yliopisto
Aalto järjestää myös pedagogista koulutusta, lisätietoa alempana

Taustaa ARTSin tiloista ja henkilöstöstä

Abstract image with several small square pieces in blue, aubergine and red. Photo by Aalto University / Mikko Raskinen

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelujen yhteystiedot vastuualueittain.

Palvelut
Arts_Infra - PrintLab workshop by Jaakko Kahilaniemi

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun työpajat

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksessa korostuu tekemällä oppiminen. Koulun opiskelijoiden käytettävissä ainutlaatuinen ja monipuolinen työpajaympäristö.

Ryhmä opiskelijoita

Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden yhteyshenkilöt

Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden yhteyshenkilöt ovat joka koulussa omat.

Palvelut
Arts_Infra - PrintLab workshop by Jaakko Kahilaniemi

Printlab / Fine Art Printing

Printabin Fine-Art Printing on palvelussa voit tehdä laadukkaat valokuva, grafiikan vedokset parhaille museokelpoisille materiaaleille.
Käytettävissä on uusimmat pigmenttipohjaiset suurkuvavedostimet 160 cm leveyteen asti. Palvelu toimii ajanvaruksella ja vedostajan/harjoitusmestarin avustuksella.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun työpajat
Access control ikoni logo

Miten saan kulkutunnisteen ja peruskulkuoikeudet

Ohje miten toimia, kun tarvitset kulkutunnisteen ja peruskulkuoikeuden Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselle (henkilöstö ja opiskelijat). Tässä myös ohje miten toimia työsuhteen/opintojen päättyessä.

Aalto-yliopisto

Seuraa opetussuunnitelmatyöhön liittyviä ARTSin aikatauluja ja ohjeistusta

Taustaksi OPS-asioiden perusteita:

 1. Opetussuunnitelmat (kurssien nimet, laajuudet, kurssikuvaukset) hyväksytään Aallossa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
 2. Opiskelijat ja opettajat näkevät hyväksytyt opetussuunnitelmat Intosta (into.aalto.fi)
 3. Opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, HOPSit, pohjautuvat pääsääntöisesti aloitusvuoden mukaiseen opetussuunnitelmaan
 4. Kurssien kokonaisajoitusta suunnitellaan ns. mallilukujärjestysten avulla, jotka julkaistaan opiskelijoiden nähtäville Intoon
 5. Kurssiesite on OPS-työn viimeistelevä asio, joka työstetään MyCoursesiin 

 

ARTSin oppimispalvelut tukevat OPS-prosessia. Katso alla olevan linkin takaa opetussuunnitelmatyöhön liittyviä ARTSin aikatauluja ja ohjeistusta.

Opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi

kuva/Aalto-yliopisto

Kurssikäytännöt

Mitkä ovat kurssin vastuuopettajan velvollisuudet? Kuka voi osallistua kurssille? Kuinka kauan kurssin osasuoritus on voimassa? Mitä olisi hyvä tietää ennen kurssin alkamista? Tämä artikkeli sisältää tietoa kurssikäytännöistä opettajille. Kirjaudu sisään nähdäksesi kaikki sisällöt.

Palvelut
Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja hyvinvointi

Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi on Aallossa tärkeää ja se on nostettu strategiseksi tavoitteeksi. Aallossa tuetaan opiskelijoiden menestymistä ja hyvinvointia monikulttuurisessa ja monimuotoisessa yhteisössä. Opiskeluhyvinvointikyselyt osoittavat, että hyvinvoivat opiskelijat myös opiskelevat hyvin. Tätä hyvinvointia tuemme monin eri keinoin laadukkailla oppimisen tukipalveluilla ja jatkuvalla opetuksen kehittämisellä.

Palvelut
People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tuntiopettajille

Opetukseen liittyvät ohjeistukset Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (Aalto ARTS) tuntiopettajille.

Palvelut
Zoom software logo

Zoom pikaopas

Zoom tarjoaa viestintäohjelmiston, joka yhdistää videoneuvottelut, online-kokoukset, chatin ja mobiiliyhteistyön. Zoom on saatavana Aalto-yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Palvelut
Book shelves full of books

Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun tekijänoikeusopas

Saako lumiukko tekijänoikeussuojaa? Entä karvoilla koristellut alusvaatteet? Onko ohjelmoijalla isyysoikeus? Miten oopperan suoja-aika lasketaan? Näihin ja moniin muihin luovien alojen tekijänoikeutta koskeviin kysymyksiin löytyy selkeä ja helppolukuinen vastaus Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun verkkomateriaalista.

Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Tietoa koronaviruksesta

Ajankohtaista tietoa koronaviruksen vaikutuksista yliopiston toimintaan.

Aalto-yliopisto
Aerial photo of Väre in Otaniemi

Etäyhteyden (VPN) muodostaminen Aallon verkkoon

Etäyhteys eli VPN-yhteys mahdollistaa Aalto-yliopiston palveluiden käytön yliopiston verkon ulkopuolelta.

Palvelut

Opiskelijoiden ilmoittautumisten hallinnointi (syksy 2021 alkaen)

Hallinnointi kuuluu vastuuopettajan tehtäviin. LES on tehnyt Curriculum plannerin (curriculum.aalto.fi) tietojen pohjalta opetusryhmät, joissa pitäisi olla ilmoittautumisajat valmiiksi kunnossa. Katso Sisu-ohjeista lisätieoa.

Opinnäytesuoritusten arvioinnissa huomioitavaa

 1. Arvioinnissa hyödynnetään kurssikuvauksessa ilmaistua arvosteluasteikkoa: 28 § Opintosuorituksen arvosteluasteikko; Kurssikuvaus ja kurssiesite 
 2. Vastuuopettaja vastaa arvioinnista, mutta voi osallistaa muita arviointiin: 27 § Opintosuorituksen arvostelija
 3. ”Opiskelijoiden opintosuoritukset arvioidaan tasapuolisesti ennalta julkaistujen, selvästi ja avoimesti määriteltyjen osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien perusteella”: Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
 4. Julkisuus ja tietosuoja: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta; Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Aalto-yliopistossa 
 5. Opettajan tulee antaa arvosanat neljän viikonsisällä kurssin päättymisestä: 30 § Opintosuoritusten arvostelusta tiedottaminen
 6. Opiskelijan mahdollisuus tehdä arvioinnista valitus: 35 § Opintosuorituksen arvostelun oikaisu

Opi lisää tenteistä ja opintosuorituksista

Exam-aalto.fi-logo

Exam-tenttihuone (wiki.aalto.fi)

Opiskelija voi suorittaa tenttejä tai muita tehtäviä itsenäisesti Exam-tenttihuoneissa.

Kehitä kurssejasi edelleen - hyödynnä kerättyä palautetta ja tietoa

ARTSin yksi ajankohtainen haaste on kurssiarviointia koskevien tietojen epätarkkuus. Entä jos lisäisit tätä koskevan kysymyksen kurssipalautejärjestelmään ja seuraisit palautteen kehittymistä? Muuttuuko palaute kehittämistoimien myötä?

Kurssipalautejärjestelmä aktivoituu kurssisi päättymispäivämäärän perusteella. Koko prosessi kuvattu kurssipalautejärjestelmän opettajan ohjeeseen (Wiki).

Kurssipalautteen tuki ARTSissa: [email protected]

Aalto University Course Diaries -mobiilisovellus

Aalto University Course Diaries rakentaa oppimiskokemuksesta itselle, opettajalle ja muille kurssilaisille merkityksellisen ja muistettavan.

Palvelut
Main illustration for data literacy for members of Aalto community

Aaltolaisen datalukutaito

Aloita matkasi kohti datavetoista työtapaa jo tänään!

Digital Aalto

Mitä koulutusta tai tukea on tarjolla?

Teachers' lunch on noin kerran kuussa järjestettävä opetuksen kehittämiseen liittyvän ajankohtaisen teeman ympärille keskittyvä tunnin tapahtuma, jossa alustajan esityksen jälkeen keskustellaan teemasta. Kurssiesitekoulutukset ja akateemisen ohjauksen kulmakiveet -koulutukset ovat sisällöltään samoina pysyviä koulutuksia opettajille ja akateemisille ohjaajille. Näistä opettaja voi valita itselleen sopivan ajankohdan perusteella. Lisäksi järjestämme opetussuunnitelmakaudella aiheeseen liittyviä klinikoita.

Lisätietoa:
Akateemisen ohjauksen kulmakivet: Ilona Virtanen, [email protected]
Muut: Tiina Pylkkönen, [email protected]

ARTS LESin koulutukset opettajille:

Muut koulutukset

People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Pedagoginen koulutus - pääsivu

Haluatko kehittyä opettajana? Aalto-yliopiston pedagoginen koulutuskokonaisuus (25 op) tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää omaa opetustasi ja opettajuutta.

Palvelut
Tiimitapaaminen / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Koulutus digitaalisen opetuksen tueksi

Oppimisen IT-tiimi järjestää säännöllisesti koulutuksia ja työpajoja yhteisten oppimisalustojen, opetuksen- ja opiskelijatietojärjestelmien käyttäjille osaamisen kehittämisen tueksi. MyCourses, Panopto, Turnitin, Presemo

Palvelut
Workday Learning sovellus logo1

Workday Learning

Löydät tarjolla olevat henkilöstökoulutukset Workdayn Learning -sovelluksesta

Opetuksen palvelut -tiimin vastuisiin kuuluu muun muassa opetussuunnittelun prosessi, pedagoginen tuki, maistereiden opinnäyteprosessin tuki, opetusosaamisen arviointiin osallistuminen (Educational board), Tongji-tilauskoulutus, opettajien perehdytys ja kurssipalaute.

Uusien opettajien perehdytyksen sisältö

 1. PERUSTEET:  
  • Ennakkotehtävä, jonka avulla tutustut tietosuojaan ja tärkeimpiin opetusta ohjaaviin dokumentteihin.
  • Perehdytystapaaminen (aikataulu alempana). Sisältönä mm. keskeiset järjestelmät (Oodi ym.)​; tutkintorakenteet ja opetussuunnitelmat​; kurssikuvaus ja kurssiesite; mallilukujärjestykset ​; kursseille ilmoittautuminen​; opintosuoritusten ilmoittaminen; opetusta ohjaavat säännöt
  • Keskeiset ohjeet 
 2. OPETTAJAN TÄRKEÄ TYÖVÄLINE: Osallistuminen MyCourses-koulutukseen (Ilmoittaudu koulutukseen: Koulutus digitaalisen opetuksen tueksi)
 3. LISÄPEREHTYMISTÄ uusille pääainevastaaville ja ohjelmajohtajille

Milloin voin osallistua perehdytykseen?

Uusia opettajia kutsutaan perehdytyksiin kalenterikutsulla. Mikäli et ole saanut kalenterikutsua, voit ilmoittaa osallistumisestasi Eino Paanaselle. Perehdytystilaisuuksia järjestetään noin kerran kuukaudessa. Osa suomeksi, osa englanniksi. Tilatiedot saat kalenterikutsun kautta.

 

Perehdytystapaamiset:

Students have right to get teaching according to curriculums, course descriptions and syllabus
Opetuksen tulee pohjautua opetussuunnitelmaan, kurssikuvaukseen ja kurssiesitteeseen.

Opiskelijoilla on oikeus saada opetusta, joka pohjautuu kurssiesitteeseen ja -kuvaukseen ja opetussuunnitelmaan.

Perehdytyksessä tutustutaan pyramidin eri tasoihin sekä opetusta koskevien ohjeistusten että järjestelmien kannalta.

Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu