Palvelut

Opetuksen tueksi - Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tällä sivustolla on kaksi tarkoitusta:
1. Koostaa ARTSin perspektiivistä tärkeää tietoa samalle sivulle
2. Toimia ARTSin uusien opettajien perehdyttämisen työkaluna

Kirjaudu Aalto.fi -sivustolle oikeasta reunasta, jotta näkisit kaikki sisällöt.
Henkilöt turvallisuuskoulutuksessa / Kuvaaja Aalto-yliopisto
Aalto järjestää myös pedagogista koulutusta, lisätietoa alempana

Seuraa opetussuunnitelmatyöhön liittyviä ARTSin aikatauluja ja ohjeistusta

Taustaksi OPS-asioiden perusteita:

 1. Opetussuunnitelmat (kurssien nimet, laajuudet, kurssikuvaukset) hyväksytään Aallossa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
 2. Opiskelijat ja opettajat näkevät hyväksytyt opetussuunnitelmat Intosta (into.aalto.fi)
 3. Opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, Sisu-järjestelmässä  tehtävät HOPSit, pohjautuvat pääsääntöisesti aloitusvuoden mukaiseen opetussuunnitelmaan
 4. Kurssien kokonaisajoitusta suunnitellaan ns. mallilukujärjestysten avulla, jotka julkaistaan opiskelijoiden nähtäville Intoon
 5. Kurssiesite on OPS-työn viimeistelevä asio, joka työstetään MyCoursesiin 
 6. ”Kurssilla tulee olla vastuuopettaja, joka vastaa kurssin järjestämisestä opetussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä ilmoitetulla tavalla sekä opintosuoritusten arvostelusta. Vastuuopettaja osallistuu opetussuunnitelman valmisteluun ja huolehtii siitä, että kurssin toteutus vastaa sille asetettuja osaamistavoitteita ja että opintopisteet vastaavat työmäärää. Vastuuopettajan lisäksi kurssin opetukseen ja opintosuoritusten arvosteluun voi osallistua useita henkilöitä.

  Vastuuopettajana voivat toimia professorit, lehtorit, yliopisto opettajat ja perustellusta syystä muu henkilökunta. Vierailevat opettajat voivat toimia kurssin opettajina, mutta eivät kurssin vastuuopettajina. Jatko-opinto kelpoisten kurssien vastuuopettajan täytyy olla professori tai tohtorin tutkinnon suorittanut.”

 7. ARTSin oppimispalvelut tukevat OPS-prosessia.

Katso alla olevan Opetussuunnitelmatyön tueksi -linkin takaa opetussuunnitelmatyöhön liittyviä ARTSin aikatauluja ja ohjeistusta.

Ohjelmajohtajan käsikirja antaa lisätietoa erityisesti ohjelmajohtajille ja pääainevastaaville, mutta on hyödyllinen myös muille lukijoille, jotka toivovat ymmärrystä johtamisen prosesseista ja linjauksista.

Kurssikäytännöt

Tutustu kurssien opetukseen kytkeytyviin ohjeistuksiin kokonaisuutena Kurssikäytännöt-sivulla.

Tutustu sen jälkeen vähän alempaa löytiviin ARTSin ohjetarkennuksiin A. ilmoittautumisten käsittelyn ja B. opintosuoritusten arvioinnin osalta.

Kurssikäytännöt

Mitkä ovat kurssin vastuuopettajan velvollisuudet? Kuka voi osallistua kurssille? Kuinka kauan kurssin osasuoritus on voimassa? Mitä olisi hyvä tietää ennen kurssin alkamista? Tämä artikkeli sisältää tietoa kurssikäytännöistä opettajille. Kirjaudu sisään nähdäksesi kaikki sisällöt.

kuva/Aalto-yliopisto

A. Opiskelijoiden ilmoittautumisten hallinnointi 

Hallinnointi kuuluu vastuuopettajan tehtäviin. LES on tehnyt Curriculum plannerin (curriculum.aalto.fi) tietojen pohjalta kurssien toteutukset, joissa pitäisi olla ilmoittautumisajat valmiiksi kunnossa. Katso Sisu-ohjeista lisätietoa - kirjaudu sisään linkin takaa avautuvalle Wiki-sivustolle, jotta näet opettajille suunnatun sisällön.

Tieto vahvistetuista opiskelijoista siirtyy automaattisesti MyCoursesiin. 

Keiden kurssi-ilmoittautumisen hyväksyn? Keiden voin hylätä?

Priorisointijärjestys auttaa sinua tekemään kurssien ilmoittautumisten hyväksynnän tai hylkäämisen oikeilla periaatteilla.

Kursseille ilmoittautuminen ja priorisointijärjestys Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa

Tietoa ARTSin kursseille ilmoittautumisesta ja kursseille ottamisen priorisointijärjestys

Opinnäytesuoritusten arvioinnissa huomioitavaa

 1. Arvioinnissa hyödynnetään kurssikuvauksessa ilmaistua arvosteluasteikkoa: 28 § Opintosuorituksen arvosteluasteikko; Kurssikuvaus ja kurssiesite 
 2. Vastuuopettaja vastaa arvioinnista, mutta voi osallistaa muita arviointiin: 27 § Opintosuorituksen arvostelija
 3. ”Opiskelijoiden opintosuoritukset arvioidaan tasapuolisesti ennalta julkaistujen, selvästi ja avoimesti määriteltyjen osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien perusteella”: Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
 4. Julkisuus ja tietosuoja: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta; Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Aalto-yliopistossa 
 5. Opettajan tulee antaa arvosanat neljän viikonsisällä kurssin päättymisestä: 30 § Opintosuoritusten arvostelusta tiedottaminen
 6. Opiskelijan mahdollisuus tehdä arvioinnista valitus: 35 § Opintosuorituksen arvostelun oikaisu

Opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tuntiopettajille

Opetukseen liittyvät ohjeistukset Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (Aalto ARTS) tuntiopettajille.

People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Zoom pikaopas

Zoom tarjoaa viestintäohjelmiston, joka yhdistää videoneuvottelut, online-kokoukset, chatin ja mobiiliyhteistyön. Zoom on saatavana Aalto-yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Zoom software logo

Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun tekijänoikeusopas (ulkoinen linkki)

Saako lumiukko tekijänoikeussuojaa? Entä karvoilla koristellut alusvaatteet? Onko ohjelmoijalla isyysoikeus? Miten oopperan suoja-aika lasketaan? Näihin ja moniin muihin luovien alojen tekijänoikeutta koskeviin kysymyksiin löytyy selkeä ja helppolukuinen vastaus Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun verkkomateriaalista.

Book shelves full of books

Tietoa koronaviruksesta

Ajankohtaista tietoa, miten koronavirus vaikuttaa Aalto-yliopiston toimintaan.

Three students walking on campus on sunny day

Etäyhteyden (VPN) muodostaminen Aallon verkkoon

Etäyhteys eli VPN-yhteys mahdollistaa Aalto-yliopiston palveluiden käytön yliopiston verkon ulkopuolelta.

Aerial photo of Väre in Otaniemi

Opi lisää tenteistä ja opintosuorituksista

Exam-aalto.fi-logo

Exam-tenttihuone (wiki.aalto.fi) (ulkoinen linkki)

Opiskelija voi suorittaa tenttejä tai muita tehtäviä itsenäisesti Exam-tenttihuoneissa.

Taustaa ARTSin tiloista ja henkilöstöstä

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelujen yhteystiedot vastuualueittain.

Abstract image with several small square pieces in blue, aubergine and red. Photo by Aalto University / Mikko Raskinen

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun työpajat

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksessa korostuu tekemällä oppiminen. Koulun opiskelijoiden käytettävissä ainutlaatuinen ja monipuolinen työpajaympäristö.

Arts_Infra - PrintLab workshop by Jaakko Kahilaniemi

Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden yhteyshenkilöt

Joka koulussa on oma henkilökohtaisten opintojärjestelyiden yhteyshenkilö.

Ryhmä opiskelijoita

Printlab / Fine Art Printing F012

Printabin Fine-Art Printing on palvelussa voit tehdä laadukkaat valokuva, grafiikan vedokset parhaille museokelpoisille materiaaleille.
Käytettävissä on uusimmat pigmenttipohjaiset suurkuvavedostimet 160 cm leveyteen asti. Palvelu toimii ajanvaruksella ja vedostajan/harjoitusmestarin avustuksella.

Arts_Infra - PrintLab workshop by Jaakko Kahilaniemi

Kehitä kurssejasi edelleen - hyödynnä kerättyä palautetta ja tietoa

ARTSin yksi ajankohtainen haaste on kurssiarviointia koskevien tietojen epätarkkuus. Entä jos lisäisit tätä koskevan kysymyksen kurssipalautejärjestelmään ja seuraisit palautteen kehittymistä? Muuttuuko palaute kehittämistoimien myötä?

Kurssipalautteen tuki ARTSissa: [email protected]

Kurssipalautejärjestelmä - yhteys Sisuun sekä palauteprosessin aikataulu

Tämä sisältö on muuttanut. Päivitetty versio löytyy tällä sivulla olevasta linkistä.

Tutustu myös

Koulutuksen palauteperiaatteet ja Aallon opiskelijapalaute

Aallossa kerätään opiskelijoilta palautetta eri vaiheissa opintoja. Opiskelijoiden palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla. Tämän lisäksi palautteen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös opiskelijajärjestöt ja killat ovat kiinnostuneita palautteiden tuloksista.

ITP student team working outside

Aalto University Course Diaries -mobiilisovellus

Aalto University Course Diaries rakentaa oppimiskokemuksesta itselle, opettajalle ja muille kurssilaisille merkityksellisen ja muistettavan.

Aaltolaisen datalukutaito

Aloita matkasi kohti datavetoista työtapaa jo tänään!

Main illustration for data literacy for members of Aalto community

Mitä koulutusta tai tukea on tarjolla?

Teachers' lunch on noin kerran kuussa järjestettävä opetuksen kehittämiseen liittyvän ajankohtaisen teeman ympärille keskittyvä tunnin tapahtuma, jossa alustajan esityksen jälkeen keskustellaan teemasta. Kurssiesitekoulutukset ja akateemisen ohjauksen kulmakiveet -koulutukset ovat sisällöltään samoina pysyviä koulutuksia opettajille ja akateemisille ohjaajille. Näistä opettaja voi valita itselleen sopivan ajankohdan perusteella. Lisäksi järjestämme opetussuunnitelmakaudella aiheeseen liittyviä klinikoita.

Lisätietoa:
Akateeminen ohjaus: Ilona Virtanen, [email protected]

Uusien opettajien perehdytys: Opetuksen palvelut -tiimi, [email protected] (Uusia opettajia kutsutaan perehdytyksiin myös henkilökohtaisesti kalenterikutsulla. Mikäli et ole saanut kalenterikutsua, voit ilmoittaa osallistumisestasi arts-les-osoitteeseen. Tilatiedot saat kalenterikutsun kautta.)

Muut: Outi Kankaanpää, [email protected]

ARTS LESin perehdytykset ja koulutukset opettajille:

Muut koulutukset

Pedagoginen koulutus: pääsivu

Haluatko kehittyä opettajana? Aloita pedagoginen koulutus A! peda intro -kurssilla ja jatka muilla ydinkursseillamme, tai katso valinnaisten kurssien tarjonta.

People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Koulutus digitaalisen opetuksen tueksi

Opettajapalvelut järjestää säännöllisesti koulutuksia ja työpajoja yhteisten oppimisalustojen käyttäjille osaamisen kehittämisen tueksi. MyCourses, Panopto, Turnitin, Presemo

Tiimitapaaminen / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Workday Learning (ulkoinen linkki)

Löydät tarjolla olevat henkilöstökoulutukset Workdayn Learning -sovelluksesta

Workday Learning sovellus logo1

Opetuksen palvelut

Sari Tarvainen

Suunnittelija

Nina Sjölund

Suunnittelija, Opintoasiat

Kristiina Tengvall

Koordinaattori, Opintoasiat

Ilona Virtanen

Specialist

Heidi Tukiainen

Study Coordinator

Erika Syväniemi

Koordinaattori

Outi Kankaanpää

Asiantuntija

Maria Riipi

Study Coordinator

Opetuksen palvelut -tiimin vastuisiin kuuluu muun muassa opetussuunnittelun prosessi, pedagoginen tuki, maistereiden opinnäyteprosessin tuki, opetusosaamisen arviointiin osallistuminen (Educational board), Tongji-tilauskoulutus, opettajien perehdytys ja kurssipalaute.

Meidät kaikki tavoitat sähköpostiosoitteella [email protected]

Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu