Palvelut

Opetuksen tueksi - Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tällä sivustolla on kaksi tarkoitusta:
1. Koostaa ARTSin näkökulmasta tärkeää tietoa samalle sivulle
2. Toimia ARTSin uusien opettajien perehdyttämisen työkaluna

Kirjaudu Aalto.fi -sivustolle oikeasta reunasta, jotta näet kaikki sisällöt.
Henkilöt turvallisuuskoulutuksessa / Kuvaaja Aalto-yliopisto
Aalto järjestää myös pedagogista koulutusta, lisätietoa alempana

Opetussuunnitelmatyön perusasiat, aikataulut ja järjestelmät

 1. Opetussuunnitelmat (kurssien nimet, laajuudet, kurssikuvaukset) hyväksytään Aallossa kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 2. Opiskelijat ja opettajat näkevät hyväksytyt opetussuunnitelmat Opiskelijan oppaasta
 3. Opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, Sisu-järjestelmässä  tehtävät HOPSit, pohjautuvat pääsääntöisesti opiskelijoiden aloitusvuoden mukaiseen opetussuunnitelmaan
 4. Kurssien kokonaisajoitusta suunnitellaan ns. mallilukujärjestysten avulla, jotka julkaistaan opiskelijoiden nähtäville Opiskelijan oppaaseen
 5. Kurssiesite on OPS-työn viimeistelevä vaihe, joka päivitetään MyCoursesiin 
 6. ”Kurssilla tulee olla vastuuopettaja, joka vastaa kurssin järjestämisestä opetussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä ilmoitetulla tavalla sekä opintosuoritusten arvostelusta. Vastuuopettaja osallistuu opetussuunnitelman valmisteluun ja huolehtii siitä, että kurssin toteutus vastaa sille asetettuja osaamistavoitteita ja että opintopisteet vastaavat työmäärää. Vastuuopettajan lisäksi kurssin opetukseen ja opintosuoritusten arvosteluun voi osallistua useita henkilöitä.

  Vastuuopettajana voivat toimia professorit, lehtorit, yliopisto opettajat ja perustellusta syystä muu henkilökunta. Vierailevat opettajat voivat toimia kurssin opettajina, mutta eivät kurssin vastuuopettajina. Jatko-opinto kelpoisten kurssien vastuuopettajan täytyy olla professori tai tohtorin tutkinnon suorittanut.”
 7. ARTSin oppimispalvelut tukevat OPS-prosessia

Katso alla olevan Opetussuunnitelmatyön tueksi -linkin takaa opetussuunnitelmatyöhön liittyviä aikatauluja ja ohjeistuksia.

Ohjelmajohtajan käsikirja antaa lisätietoa erityisesti ohjelmajohtajille ja pääainevastaaville, mutta on hyödyllinen myös muille lukijoille, jotka toivovat ymmärrystä johtamisen prosesseista ja linjauksista.

Opetussuunnitelmatyö Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyön ohjeet ja aikataulu on koottu tälle sivustolle.

biz students

Ohjelmajohtajan käsikirja

Koulutusohjelman johtamisen käsikirja kokoaa yhteen linjauksia, ohjeita, palveluja ja hyviä käytäntöjä ohjelman johtamisen tueksi Aallossa. Tavoitteena on tukea ohjelmien johtajia, pääainevastaavia sekä muita koulutusohjelmien opetuksen toteuttamisessa sekä ohjelmien arvioinnissa ja kehittämisessä mukana olevia.

Students at Aalto University Learning Centre

Kurssien järjestäminen ja arviointi

Tutustu kurssien opetuksen järjestämisen ohjeistuksiin kokonaisuutena Kurssikäytännöt-sivulla.

Tutustu sen jälkeen alta ARTSin ohjetarkennuksiin A. opiskelijoiden ilmoittautumisten hallinnoinnin ja B. opintosuoritusten arvioinnin osalta.

Kurssikäytännöt

Löydät tämän sivun sisällöt Opettajan käsikirjasta vuoden 2024 alusta. Tätä sivua ei enää päivitetä ja se poistetaan käytöstä.

A. Opiskelijoiden ilmoittautumisten hallinnointi 

Kurssien toteutukset tehdään lukuvuosikohtaisesti opettajien ilmoittamien tietojen perusteella. Tiedot tulevan vuoden opetuksesta ilmoitetaan keskitetysti curriculum plannerin kautta keväisin ja LES varaa tietojen perusteella kursseille tilat. Sisussa julkaistaan kesäkuun alussa tulevan lukuvuoden kurssitoteutuste ajat, paikat, vastuuopettajat ja ilmoittautumistiedot.

Opiskelijat ilmoittautuvat kursseille pääsääntöisesti periodeittain. Ilmoittautumisajan päätyttyä vastuuopettajan tehtävänä on hallinnoida ilmoittautumisia, joko käsittelemällä ilmoittautuneet itse tai valuuttamalla tuntiopettajia tm. vahvistamaan kursseille pääsevät opiskelijat ilmoittautuneiden joukosta. Tarkat tiedot ilmoittautuneiden käsittelystä löydät Sisu-ohjeista. Kirjaudu sisään linkin takaa avautuvalle Wiki-sivustolle, jotta näet opettajille suunnatun sisällön.

Tieto vahvistetuista opiskelijoista siirtyy automaattisesti MyCoursesiin. 

Keiden kurssi-ilmoittautumisen hyväksyn? Ketkä voin hylätä?

Priorisointijärjestys auttaa tekemään kurssien ilmoittautumisten hyväksynnän tai hylkäämisen oikeilla periaatteilla.

Kursseille ilmoittautuminen ja priorisointijärjestys Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa

Tietoa ARTSin kursseille ilmoittautumisesta ja kursseille ottamisen priorisointijärjestys

B. Opintosuoritusten kirjaaminen ARTSissa

Opintosuoritukset kirjataan pääasiassa Sisu-järjestelmässä (sisu.aalto.fi) kurssin toteutuksen arviointi-välilehdellä. Vastuuopettaja vastaa opintosuorituksen kirjauksista. Huomaa, että voit tehdä arvioinnin ensin MyCoursesissa, ja ladata arvosanat csv-tiedoston kautta Sisuun.

Erillistä Excel-tiedostoa opintosuoritusten ilmoittamiseen voi käyttää vain poikkeustapauksissa (mm. erikoistyöt), kun Sisussa arvioiminen ei ole mahdollista. Erillissuoritukset kirjataan ARTSin oppimispalveluissa.

Myös opinnäytteen osasuoritukset kirjataan erilliskirjauksian ARTSin oppimispalveluissa.

Opinnäytesuoritusten arvioinnissa huomioitavaa

 1. Arvioinnissa hyödynnetään kurssikuvauksessa ilmaistua arvosteluasteikkoa: 28 § Opintosuorituksen arvosteluasteikko
 2. Vastuuopettaja vastaa arvioinnista, mutta voi osallistaa muita arviointiin: 27 § Opintosuorituksen arvostelija
 3. ”Opiskelijoiden opintosuoritukset arvioidaan tasapuolisesti ennalta julkaistujen, selvästi ja avoimesti määriteltyjen osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien perusteella”: Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
 4. Julkisuus ja tietosuoja: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta; Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Aalto-yliopistossa 
 5. Opettajan tulee antaa arvosanat neljän viikonsisällä kurssin päättymisestä: 30 § Opintosuoritusten arvostelusta tiedottaminen
 6. Opiskelijan mahdollisuus tehdä arvioinnista valitus: 35 § Opintosuorituksen arvostelun oikaisu

Opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi

Opettajan käsikirja

Tästä käsikirjasta saat käytännön tietoa Aalto-yliopistossa opettamisesta.

Teacher's handbook illustration: main image

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tuntiopettajille

Opetukseen liittyvät ohjeistukset Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (Aalto ARTS) tuntiopettajille.

People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Sisu

Perustietoa Aallon opetuksen ja opiskelun ydintietojärjestelmästä.

Illustration with the text: Let's move forward with Sisu.

Opiskelijapalveluiden psykologiryhmä

Aallon opintopsykologit ja uraohjauspsykologi muodostavat opiskelijapalveluiden psykologiryhmän. Psykologiryhmän tavoitteena on edistää perustutkinto- ja tohtoriopiskelijoiden hyvinvoivaa opiskelua ja työllistymistä.

Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja hyvinvointi

Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun tekijänoikeusopas (ulkoinen linkki)

Saako lumiukko tekijänoikeussuojaa? Entä karvoilla koristellut alusvaatteet? Onko ohjelmoijalla isyysoikeus? Miten oopperan suoja-aika lasketaan? Näihin ja moniin muihin luovien alojen tekijänoikeutta koskeviin kysymyksiin löytyy selkeä ja helppolukuinen vastaus Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun verkkomateriaalista.

Book shelves full of books

Zoom pikaopas

Zoom tarjoaa viestintäohjelmiston, joka yhdistää videoneuvottelut, online-kokoukset, chatin ja mobiiliyhteistyön. Zoom on saatavana Aalto-yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Zoom software logo

Etäyhteyden (VPN) muodostaminen Aallon verkkoon

Etäyhteys eli VPN-yhteys mahdollistaa Aalto-yliopiston palveluiden käytön yliopiston verkon ulkopuolelta.

Aerial photo of Väre in Otaniemi

Tenttien järjestäminen

Exam-aalto.fi-logo

Exam-tenttihuone (wiki.aalto.fi) (ulkoinen linkki)

Opiskelija voi suorittaa tenttejä tai muita tehtäviä itsenäisesti Exam-tenttihuoneissa.

ARTSin oppimispalvelut ja tilapalvelut opetusjärjestelyiden tukena

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelujen yhteystiedot vastuualueittain.

Abstract image with several small square pieces in blue, aubergine and red. Photo by Aalto University / Mikko Raskinen

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun työpajat

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksessa korostuu tekemällä oppiminen. Koulun opiskelijoiden käytettävissä ainutlaatuinen ja monipuolinen työpajaympäristö.

Arts_Infra - PrintLab workshop by Jaakko Kahilaniemi

Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden yhteyshenkilöt

Joka koulussa on oma henkilökohtaisten opintojärjestelyiden yhteyshenkilö.

Ryhmä opiskelijoita

Kurssipalaute

Aalto-yliopiston jokaisesta kurssista kerätään automaattisesti opiskelijapalautetta sähköisellä kurssipalautejärjestelmällä. Järjestelmä hakee kurssin tiedot Sisusta ja luo niiden perusteella palautelomakkeen Webropoliin. Opettajat saavat linkin kyselyyn ennen sen lähettämistä ja voivat halutessaan lisätä omia kurssikohtaisia kysymyksiä, jotka auttavat kehittämään kurssia. Kurssipalautteen hyödyntämiseen osana opetuksen ja koulutuksen kehittämistä kiinnitetään Aalto-yliopistossa erityistä huomioita ja siihen saa myös tukea oppimispalveluilta.

Kurssipalautteen tuki ARTSissa: [email protected]

Kurssipalaute Aalto-yliopistossa

Kurssipalaute on ainutlaatuinen osa Aalto-yliopiston palautekokonaisuutta, sillä se tavoittaa opiskelijat läpi heidän opintojensa systemaattisesti koko Aallossa. Kurssipalautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kurssipalautetyökalu löytyy MyCoursesista. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla ja sen hyödyntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota Aallossa.

student, learning center, library

Tutustu myös

Koulutuksen palauteperiaatteet ja Aallon opiskelijapalaute

Aallossa kerätään opiskelijoilta palautetta eri vaiheissa opintoja. Opiskelijoiden palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla. Tämän lisäksi palautteen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös opiskelijajärjestöt ja killat ovat kiinnostuneita palautteiden tuloksista.

ITP student team working outside

Aalto University Course Diaries -mobiilisovellus

Aalto University Course Diaries rakentaa oppimiskokemuksesta itselle, opettajalle ja muille kurssilaisille merkityksellisen ja muistettavan.

Aaltolaisen datalukutaito

Aloita matkasi kohti datavetoista työtapaa jo tänään!

Main illustration for data literacy for members of Aalto community

ARTSin järjestämät koulutukset akateemiselle henkilökunnalle

Teachers' lunch on noin kerran kuussa järjestettävä opetuksen kehittämiseen liittyvän ajankohtaisen teeman ympärille keskittyvä tunnin tapahtuma, jossa alustajan esityksen jälkeen keskustellaan teemasta. Kurssiesitekoulutukset, uusien opettajien perehdytykset ja akateemisen ohjauksen kulmakivet ovat sisällöltään samoina pysyviä koulutuksia opettajille ja akateemisille ohjaajille. Lisäksi järjestämme opetussuunnitelmakaudella aiheeseen liittyviä klinikoita.

Uusien opettajien perehdytys: Opetuksen palvelut -tiimi, [email protected]

Uusia opettajia kutsutaan perehdytyksiin myös henkilökohtaisesti kalenterikutsulla. Mikäli et ole saanut kalenterikutsua, voit ilmoittaa osallistumisestasi arts-les-osoitteeseen. Tilatiedot saat kalenterikutsun kautta.

Akateeminen ohjaus: Ilona Virtanen. Yhteydenotot akateemisen ohjauksen koulutustarpeista pyydetään osoitteeseen: [email protected] 

Muut koulutukset: Linda Mäkinen, pedagoginen asiantuntija

ARTS LESin perehdytykset ja koulutukset opettajille:

Aallon järjestämät koulutukset akateemiselle henkilökunnalle

Aallon pedagoginen koulutus opetushenkilökunnalle

Haluatko kehittyä opettajana? Aloita pedagoginen koulutus A! peda intro -kurssilla ja jatka muilla ydinkursseillamme, tai katso temaattisten kurssien tarjonta.

People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Koulutus digitaalisen opetuksen tueksi

Opettajapalvelut järjestää säännöllisesti koulutuksia ja työpajoja yhteisten oppimisalustojen käyttäjille osaamisen kehittämisen tueksi. MyCourses, Panopto, Turnitin, Presemo

Tiimitapaaminen / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Workday Learning (ulkoinen linkki)

Löydät tarjolla olevat henkilöstökoulutukset Workdayn Learning -sovelluksesta

Workday Learning sovellus logo1

Opetuksen palvelut (ARTS)

Sari Tarvainen

Suunnittelija

Nina Sjölund

Suunnittelija, Opintoasiat

Ilona Virtanen

Specialist

Anne-Mari Karro

Study Coordinator

Linda Mäkinen

Pedagoginen asiantuntija

Johanna Korhonen

Study Coordinator

Sini Autti

Study Coordinator

Erika Syväniemi

Study Coordinator

Opetuksen palvelut -tiimin vastuisiin kuuluu muun muassa opetussuunnittelun prosessi, pedagoginen tuki, maistereiden opinnäyteprosessin tuki, opetusosaamisen arviointiin osallistuminen (Educational board), Tongji-tilauskoulutus, opettajien perehdytys ja kurssipalaute.

Meidät kaikki tavoitat sähköpostiosoitteella [email protected].

Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: