Digital Aalto

Aaltolaisen datalukutaito

Dataa tarvitaan päivittäin arjen pyörittämiseen ja päätöksenteon tueksi, ja sen määrä lisääntyy jatkuvasti. Tutkimustyö perustuu datan käyttämiseen, mutta organisaation toiminnassa tietovarantomme ovat vielä vajaakäytöllä. Aloita matkasi kohti datavetoista työtapaa jo tänään!

Data on uusi vesi

Olet joskus ehkä kuullut sanottavan ”data is the new oil”. Me haluamme haastaa ilmaisun ehdottamalla ”data is the new water”. Öljy on rajallinen raaka-aine, jonka kulutus ei ole kestävää. Vesi sen sijaan on uusiutuva luonnonvara, sitä on paljon saatavilla, se on kallisarvoista, sekä jokainen tarvitsee sitä pysyäkseen hengissä. Mitä mieltä sinä olet?

Informaatiota on saatavilla yhä entistä enemmän – kuinka voimme varmistaa sen laadun?

Nykypäivänä haasteena on kyetä hyödyntämään kaikkea saatavilla olevaa tietoa, sekä ennen kaikkea varmistaa sen laatu. Nämä ovat edellytyksiä, jotta voimme kehittää aidosti parempia ratkaisuja. Millaisia mahdollisuuksia korkeakoulut voisivat tarjota, jos osaisimme käyttää monipuolisemmin kaikkea ympärillämme olevaa dataa?

Tiedonhallinta koskettaa kaikkia yliopistomme ydinalueita

Datan kerääminen, hyödyntäminen, hallinta ja mahdollisuuksien tarjoaminen sen pohjalta koskettaa kaikkia Aalto-yliopiston ydinalueita – tutkimusta, opetusta, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, sekä elinikäistä oppimista. Datan hyödyntäminen ei ole enää vaihtoehto tai valinta, vaan se on mahdollistavana osana kaikkea tekemistä.

Aaltolaisen datalukutaidon askeleet

Dataa tarvitaan päivittäin yhteistyön ja päätöksenteon tueksi, ja se on elintärkeää uusien ratkaisujen kehittämisessä. Ilman uimataitoa vesi voi tuntua pelottavalta. Ilman datalukutaitoa data on vain lukuja ilman merkitystä. Hyvä datalukutaito on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Se on taito, jonka voit oppia rohkeasti kokeilemalla!

  Aaltolaisen datalukutaito askel 1: kuva, jossa teksti ajattelen dataa

  Ajattelen dataa

  Olen kiinnostunut datasta. Ymmärrän, miten data voi olla hyödyksi työssäni. Tunnen työlleni oleelliset datan lähteet. Hyödynnän työpöytiä ja raportteja.
   

  Aaltolaisen datalukutaito askel 2: kuva, jossa teksti ymmärrän dataa

  Ymmärrän dataa

  Käytän dataa jokapäiväisessä työssäni. Hallitsen tarvittavat työkalut. Tiedän, mitä ydintieto on ja miksi se on tärkeää. Yhdistän datan lähteitä tehokkaasti. Teen raportteja ja datan visualisointeja.
   

  Aaltolaisen datalukutaito askel 3: kuva, jossa lukee rakastan dataa

  Rakastan dataa

  Teen kokeiluja datan kanssa. Tuotan tarvittaessa uutta dataa olemassa olevien työkalujen ulkopuolelta. Yhdistän dataa eri alueilta. Kehitän uutta analytiikkaa.

  The picture shows Professor Henri Schildt. Photo: Mortti Saarnia / Aalto University.

  Jotta voimme ymmärtää mitä haluamme saavuttaa organisaationa, meidän pitää ymmärtää mitä tietolähteitä voimme hyödyntää.

  Henri Schildt, professori
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: