Palvelut

Opiskelijapalveluiden psykologiryhmä

Aallon opintopsykologit ja uraohjauspsykologi muodostavat opiskelijapalveluiden psykologiryhmän. Tavoitteenamme on edistää perustutkinto- ja tohtoriopiskelijoiden hyvinvoivaa opiskelua ja työllistymistä. Keskeiset työmuotomme ovat opiskelijoiden yksilö- ja ryhmäohjaukset, koulutukset, konsultaatiot, opiskelu- ja hyvinvointitaitoja tukevan materiaalin tuottaminen sekä verkostomainen asiantuntijatyö.

Aallon opiskelijapalveluiden psykologiryhmä (opinto- ja uraohjauspsykologit) edistää perustutkinto- ja tohtoriopiskelijoiden hyvinvoivaa opiskelua ja työllistymistä. Opiskelijoille näkyvin työmuotomme on opinto- ja uraohjauspsykologin yksilöohjaukset. Tarjoamme yksilöohjauspalvelua ajanvarauksella, ja lisäksi myös Starting Point of Wellbeingissä ilman ajanvarausta.

Palvelemme opiskelijoita suoraan myös pitämällä ryhmäohjauksia, luentoja, työpajoja sekä tuottamalla opiskelua, työllistymistä ja opiskeluhyvinvointia tukevaa materiaalia, kuten verkkomateriaaleja, verkkokursseja, videoita ja podcastejä. Osa luennoistamme ja työpajoistamme on integroitu osaksi tutkinto-ohjelmien opintopisteytettyä opetusta.

Tarjoamme opiskelijoille tukea myös yhteisöllisissä kriisitilanteissa esim. opiskelijan kuollessa. Teemme työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen myös toimimalla asiantuntijana yliopiston työryhmissä sekä kouluttamalla ja konsultoimalla Aallon henkilökuntaa esimerkiksi osallistumalla opiskeluhyvinvointikyselyn avulla tehtävään laatu- ja kehittämistyöhön. Pidämme lisäksi yllä verkostoja hyvinvointitoimijoihin yliopiston ulkopuolella ja muissa Suomen korkeakouluissa. 

Opinto- ja uraohjauspsykologien työ on osa Aallon opiskeluhyvinvointityön ja ohjauksen kokonaisuutta. Täydennämme tutkinto-opetuksen, opintojen ohjauksen ja urapalveluiden kokonaisuutta, kun tarvitaan psykologian erityisosaamista opiskelijoiden tukemiseen. Työmme keskiössä ovat hyvinvoivan oppimisen ja työllistymisen psykologiset esteet, kuten opiskeluun liittyvät tunnelukot, motivaatio-ongelmat, itsensä johtamisen pulmat tai omien vahvuuksien tunnistamisen vaikeus.

Opinto- ja urapsykologien työhön ei kuulu terveydenhuollon tehtäviä, kuten terveydentilan määrittämistä tai hoitamista. Ymmärrämme kuitenkin miten esimerkiksi masennus tai ADHD vaikuttavat opiskelukykyyn, ja autamme opiskelijoita pärjäämään opiskelussa ja työllistymään, kun mielenterveyden ongelmat tai oppimisvaikeudet alentavat opiskelukykyä. Me Aallon opinto- ja uraohjauspsykologit olemme Valviran laillistamia psykologeja ja teemme työtä Suomen psykologiliiton ammattieettisten periaatteiden mukaan.

Kokonaisuutena tuommepsykologista asiantuntemusta Aaltoon, jotta yhä useampi opiskelija ja väitöskirjatutkija voisi hyvin sekä oppisi ja valmistuisi itselleen mielekkäällä tavalla.

Saat yhteyden koko opiskelijapalveluiden psykologiryhmään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Opiskelija: jos kaipaat ohjaustapaamista, katso tarkemmin ohjeet sivulta Opintopsykologien ja uraohjauspsykologien yksilöohjaus | Aalto-yliopisto

Opintopsykologien ja uraohjauspsykologien yksilöohjaus

Aallon opinto- ja uraohjauspsykologit tarjoavat kaikille Aallon opiskelijoille yksilöohjausta etänä ja kampuksella. Voit tulla yksilöohjaukseen ilman ajanvarausta (Starting Point of Wellbeing) tai varata ajan.

Read more
Tasapainotteleva opiskelija
Ryhmätilanne

Hyvinvointia ja opiskelukykyä tukevat ryhmät, työpajat ja verkkomateriaalit

Aallon hyvinvointitoimijoiden järjestämät ryhmät, työpajat ja verkkomateriaalit (MyCourses) opiskelijoille löytyvät tältä sivulta.

Palvelut
Starting Point of Wellbeing logo

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing tarjoaa opiskelijoille matalan kynnyksen ohjausta hyvinvointiin ja opiskelukykyyn liittyvissä asioissa. Tältä sivulta löydät tietoa mm. ajanvarauksettomasta drop-in ohjauksesta, tapahtumista, asiantuntijoiden ajanvarauksellisesta ohjauksesta ja kampuksen hyvinvointireitistä.

Opiskelu Aallossa
Student guide illustration, supporting your studies

Mistä saan ohjausta ja tukea?

Ohjausta ja tukea opintojen suunnitteluun, opiskeluhyvinvointiin ja urapohdintoihin Aallon opiskelijoille.

Palvelut
Vuonna 2022 päivitetty opiskelukykymalli pohjautuu Kristina Kuntun julkaisemaan malliin (2006).

AllWell?-opiskelijakyselyn osa-alueet opiskelijan kehityksen tukena

AllWell?-opiskelijakysely mittaa opiskelukyvyn eri osa-alueita sekä opiskelijan kokemusta opiskeluhyvinvoinnista. Opiskelijan opiskelukyvyn ja opiskelukokemuksen ajatellaan rakentuvan neljästä eri osa-alueesta ja niiden vuorovaikutuksesta

Opiskelijan tukipalvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: