Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetussuunnitelmatyö Aalto-yliopistossa

Opetussuunnitelmatyön tavoite on ohjelma, jonka opetus tukee opiskelijaa saavuttamaan alan tulevaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisen osaamisen tavoiteajassa. Tälle sivustolle on koottu Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyön ohjeet ja aikataulu.

Mikä on opetussuunnitelma?

Opetussuunnitelmaa voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: prosessina sekä toisaalta vahvistettuna kuvauksena ohjelman osaamistavoitteista ja sisällöistä. 

Opetussuunnitelmatyö on akateemisen yhteisön prosessi, jonka tuloksena syntyy opetussuunnitelma. Prosessiin osallistuu ohjelman tai muun opintokokonaisuuden opettajayhteisö, joka keskustelee ja sopii koulutuksen tavoitteista, niiden linjakkaasta toteutuksesta sekä opiskelijan oppimisesta. Yhteisen keskustelun tuloksena syntyy kokonaiskuvaus ohjelman osaamistavoitteista, opintokokonaisuuksien tavoitteista ja sisällöstä, opintojaksotarjonnasta ja opetuksen toteutuksesta tiettynä ajanjaksona. 

Nämä opetussuunnitelmaohjeet koskevat Aallossa kandidaatti- ja maisteriohjelmien, tohtoriohjelmien sekä opintokokonaisuuksien (kuten pää- ja sivuaineiden) suunnittelua. 

Opetussuunnitelman 2024-2026 valmistelun aikataulu

Aalto-yliopiston opetussuunnitelma on kaksivuotinen. Opetussuunnitelmatyö alkaa keväällä parittomina vuosina yliopiston yhteisten tavoitteiden asettamisella sekä ohjelmien tekemällä arvioinnilla ja kehittämistavoitteiden tunnistamisella.

Alla on kuvattu opetussuunnitelmatyön etenemisen aikataulu: mitä kussakin vaiheessa tapahtuu ja millaisia tuotoksia (esim. dokumentteja) vaiheista on tarkoitus syntyä. Lisäksi alta löytyvät jokaista vaihetta koskevat ohjeet. 

Tätä aikataulua noudatetaan kaikissa korkeakouluissa ja yksiköissä. Korkeakoulut ja yksiköt julkaisevat tarkemmat aikataulunsa tällä sivulla.

Korkeakoulujen tarkennukset aikatauluihin ohjeisiin

Opetussuunnitelmatyön ohjeet

Alla löydät koottuna opetussuunnitelmatyötä koskevat yliopiston yhteiset ohjeet.

Opetussuunnitelmatyön tavoitteet ja toimintatavat

Opetussuunnitelmatyön toimintatavat Aalto-yliopistossa

Tällä sivulla voit perehtyä Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyön toimintatapoihin ja prosessiin sekä toimijoihin ja rooleihin.

People sitting around tables

Opetussuunnitelmatyön tavoitteet 2024-2026

Yhteiset opetussuunnitelmien kehittämisen tavoitteemme ovat kestävyyden integroiminen ohjelmiin, elämänlaajuisen oppimisen tarjonnan vahvistaminen ja uudistuvien kielilinjausten toimeenpano.

Environmental Engineering new flow channel in Otaniemi, with students and teaching staff

Opetussuunnitelmatyön sanasto

Tässä määritellään opetussuunnitelmaohjeissa käytetyt termit.

Kirjahyllyjä ja kirjoja lukusalissa.

Opetussuunnitelman kehittäminen

Opetussuunnitelman kehittäminen

Opetussuunnitelman kehittämisen tuloksena syntyy tulevaisuuteen suuntautunut, opiskelijoille tieteenalan syväosaamista ja geneerisiä taitoja kerryttävä linjakas opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman perustana ovat ohjelman kirkkaan tarkoituksen perusteella muotoiltavat ja jatkuvasti kehittyvät osaamistavoitteet, oppimiskeskeinen opetus ja jatkuvaan arviointiin pohjautuva kehittäminen.

Tällä sivulla on kuvattu opetussuunnitelman kehittämisen vaiheet sekä vaiheisiin liittyvät ohjeet. Löydät myös työkaluja ja työskentelypohjia kunkin vaiheen toteuttamiseen.

Four people sitting on the stairs near School of Business and Väre, in sunlight

Opetussuunnitelman laatiminen ja päätöksenteko

Opetussuunnitelmatiedot ohjelmista ja opintokokonaisuuksista

Tällä sivulla kuvataan, mistä tiedoista ohjelmien ja kokonaisuuksien opetussuunnitelma koostuu

Opetussuunnitelmatiedot opintojaksoista

Opintojaksoista kerättävien opetussuunnitelmatietojen ohjeet ja kuvaukset.

Selkeiden tutkintovaatimusten laatiminen Sisuun

Selkeät tutkintovaatimukset sujuvoittavat opintojen suunnittelua. Tältä sivulta löydät ohjeet selkeiden tutkintovaatimusten laatimiseksi.

Näin päivität opintojakson tiedot Curriculum Planner -järjestelmässä

Näin päivität opintojaksojen tiedot Curriculum Planner -järjestelmässä.

Opetustarjonnan suunnittelu

Opetusperiodit 2024-2025 ja 2025-2026

Aalto-yliopistossa opetus järjestetään viidessä periodissa. Periodit ovat pääasiassa 7 viikon pituisia sisältäen arviointiviikon. Tällä sivulla on lukuvuosien 2024-2025 ja 2025-2026 periodien aikataulu.

Basic clock with blue background

Oppimispalveluiden yhteyshenkilöt

Oppimispalveluiden henkilökunta (yleensä suunnittelija tai koordinaattori) tukee ohjelmia opetussuunnitelmatyössä. Yhteystiedot löydät Opiskelijan oppaasta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä oman korkeakoulusi tai yksikkösi opetussuunnitelmatyötä koordinoivaan henkilöön. Alta löydät yliopiston yhteisten palveluiden asiantuntijoiden sekä koulujen ja yksiköiden oppimispalveluiden opetussuunnitelmatyötä koordinoivien henkilöiden yhteystiedot. 

 Mari Partanen

Mari Partanen

Suunnittelija
Opetussuunnitelmatyön tuki Aalto ARTSissa
 Riikka Leikola

Riikka Leikola

Specialist
Opetussuunnitelmatyön tuki Aalto BIZissä
 Kari Lehti

Kari Lehti

Suunnittelija, opintoasiat
Opetussuunnitelmatyön tuki Aalto CHEMissä

Tuula Noponen

Opetussuunnitelmatyön tuki Aalto ELECissä

Päivi Kauppinen

Suunnittelija, opintoasiat
Opetussuunnitelmatyön tuki Aalto ENGissä

Tarja Timonen

Suunnittelija, Opintoasiat
Opetussuunnitelmatyön tuki Aalto SCIissä

Miia Rosenberg

Suunnittelija
Opetussuunnitelmatyön koordinointi avoimessa yliopistossa

Vuokko Rantanen

Opintosihteeri
Opetussuunnitelmatyön koordinointi kielikeskuksessa
 Noora Jaakkola

Noora Jaakkola

Specialist
Opetussuunnitelmaprosessin tuki, opetussuunnitelman kehittämisen tuki
 Erika Myllyniemi

Erika Myllyniemi

Pedagoginen asiantuntija
Opetussuunnitelmatyön tuen kehittäminen

Perttu Puska

Opintoasiainpäällikkö
Opetussuunnitelmaprosessin omistaja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: