Opettajan käsikirja

Opetuskäytännöt

Aalto on monitieteinen yliopisto, ja sen kuudella korkeakoululla on erilaiset opetusperinteet ja -tarpeet. Se mitä opiskelijat tekevät vaihtelee huomattavasti alkaen siitä, miten opiskelijat kirjoittavat (tekstiä, koodia, yhtälöitä, kaavoja, jne.), aina siihen, millaista muotoilua, tuotteita, taidetta ja hankkeita he toteuttavat, millaisia portfolioita he koostavat ja millaisia tuotantoja he toteuttavat. Ne kaikki edellyttävät erilaisia lähestymistapoja osaamistavoitteisiin, opetusmenetelmiin ja arviointiin.

Lisäksi jokaisella opettajalla on omat opetustyylinsä ja -mieltymyksensä. Opettaja valitsee, miten omassa luokassa, studiossa tai muussa oppimisympäristössä toteuttaa opetusta.

Opettajien on kuitenkin huolehdittava joistain hallinnollisista ja pedagogisista seikoista kaikilla kursseillaan. Jotta kurssi etenee sujuvasti, opettajan on vahvistettava opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumiset, suunniteltava ja jaettava opetusmateriaalit, annettava tehtäviä sekä hallinnoitava kurssitöiden palautuksia ja arviointia ja annettava niistä palautetta.

Icon with correct mark

Kurssin elinkaaren aikaiset opetuskäytännöt

Jäljempänä on luettelo opetuskäytännöistä ja toimenpiteistä, joita opettajan on toteutettava kurssin elinkaaren aikana, sekä pedagogisista näkökohdista, joihin ne perustuvat. Mukana on myös linkkejä opettajan kannalta hyödyllisiin tietoihin. 

Opetuksen ja akateemisen neuvonnan käytännöt voivat vaihdella kouluittain. Tarkempia tietoja saat oman koulusi oppimispalveluista tai opettajapalveluista.

Jos olet vasta aloittanut opettajana Aalto-yliopistossa, aloitathan lukemisen Uudelle opettajalle -sivulta.

Folder icon

Ennen kurssia
 

 1. Tarkista kurssin sisältö ja kuvaus opintotietojärjestelmä Sisusta.
 2. Varmista, että pääset kurssisi työtilaan, joka sijaitsee verkko-oppimisympäristö MyCoursesissa. Kirjaudu MyCoursesiin Aalto-tunnuksillastästä linkistä.
 3. Muista lukea kurssin edellisen toteutuksen aikana opiskelijoilta kerätty palaute ja ota sen tärkeimmät kohdat huomioon.
 4. Suunnittele opiskelijaviestintä: miten, milloin ja missä kanavissa pidät yhteyttä opiskelijoihin.
 5. Päivitä kurssiesite (syllabus) ja luo kurssille rakenne MyCoursesiin.
 6. Valmistele opetusmateriaalit, esim. luennot ja tehtävät. Suunnittele myös arviointi- ja palautteenantomenetelmät.
 7. Vie opetusmateriaalit MyCourses-työtilaan ja luo sinne oppimisaktiviteetit.
 8. Vahvista opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumiset Sisussa. Opiskelijoiden tiedot siirtyvät silloin automaattisesti MyCoursesiin.

 

Pedagogiset näkökohdat

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä opettajapalveluihin tai varaa aika asiantuntijalta.

 

 

 

 

Icon bubble

Kurssin aikana

 1. Pidä luennot kampuksella, verkossa tai hybriditoteutuksena.
 2. Toteuta kurssin aktiviteetit, tehtävät ja arvioinnit.
 3. Seuraa opiskelijoiden aktiivisuutta, esimerkiksi MyCoursesin 'Edistymisen seuranta' (Completion tracking) tai 'Läsnäolo' (Attendance) aktviteeteilla.
 4. Fasilitoi opiskelijoiden keskinäistä kanssakäymistä ja palautteenantoa erilaisilla opiskelijoiden aktivointi- ja sitouttamiskeinoilla. voit käyttää apuna esimerkiksi Presemoa tai MyCoursesia.
 5. Tähtää jatkuvaan palautteenantoon ja arviointiin.

 

Pedagogiset näkökohdat

 • Valitse sopivat menetelmät oppimisen fasilitointiin ja kurssin sisältöjen välittämiseen.
 • Kannusta osallistujia kanssakäymiseen keskustelujen ja tehtävien avulla, esim. yksilö- ja ryhmätöiden ja vertaisarvioinnin kautta.
 • Jatkuva arviointi.
 • Jatkuva palaute.
   

*Katso myös Aalto-yliopiston Team work first aid kit.

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä opettajapalveluihin tai varaa aika asiantuntijalta.

 

 

 

Icon magnifying glass

Kurssin jälkeen

 

 1. Arvioi kurssituotokset osaamistavoitteiden valossa.
 2. Vie lopulliset arvosanat Sisuun.
 3. Perehdy kurssipalautteeseen.
 4. Pohdi, miten kurssia voisi kehittää.

 

Pedagogiset näkökohdat

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä opettajapalveluihin tai varaa aika asiantuntijalta.

 

Opetusperiodit 2022-2023 ja 2023-2024

Periodit

Read more
Basic clock with blue background

Lisätietoa

Digitaaliset alustat oppimiseen ja opettamiseen

Aalto-yliopiston digitaaliset oppimisalustat

Kurssikäytännöt: opettajan vastuut, tekijänoikeusasiat ja paljon muuta

Kurssikäytännöt

Kurssi- ja opiskelijapalaute osallistavaan opetus- ja oppimiskulttuuriin

Kurssipalaute Aalto-yliopistossa

Arviointi ja tenttiminen

Oppimisen arviointi Aalto-yliopistossa

Akateeminen ohjaus

Akateeminen ohjaus Aalto-yliopistossa

Arvot, jotka ohjaavat opetusta Aalto-yliopistossa

Opiskelijan näkökulmia

Aalto-yliopiston oppimispalvelut tarjoavat oppimisen ja opetuksen alueen tuen opetushenkilökunnalle ja opiskelijoille. Opiskelijalle tärkeää tietoa on koottu Into-portaaliin.

Opetuksen suunnittelu Aalto-yliopistossa – strategia ja linjaukset
Koulutusohjelmien toimintaa ohjaavat linjaukset ja säännöt

Koulutusta opettajille

Huomio! Löydät koko kurssitarjonnan Workday Learning:stä.

Opetusosaamisen kehittäminen

Aalto-yliopiston pedagogiset asiantuntijat tarjoavat yliopistopedagogista koulutusta opetustyötä tekeville työntekijöille. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omia opetustaitoja ja opetusfilosofiaa. Järjestämme vuosittain useita pedagogisia koulutuksia sekä englanniksi että suomeksi.

Ohjelmajohtajan käsikirja

Koulutusohjelman johtamisen käsikirja kokoaa yhteen linjauksia, ohjeita, palveluja ja hyviä käytäntöjä ohjelman johtamisen tueksi Aallossa. Tavoitteena on tukea ohjelmien johtajia, pääainevastaavia sekä muita koulutusohjelmien opetuksen toteuttamisessa sekä ohjelmien arvioinnissa ja kehittämisessä mukana olevia.

Students at Aalto University Learning Centre

Aalto-käsikirja

Tältä sivustolta saat tietoa yliopiston organisaatiosta, eri toimijoista, johtamisprosesseista, toiminnan periaatteista sekä toimintaamme ohjaavista säännöistä ja linjauksista.

A logo. Photo: Mikko Raskinen

Opetus ja oppiminen

Ajankohtaiset asiat ja palvelut opettajille.

Lecture hall during the lecture

Kuinka onnistuimme?

Tavoitteemme on tarjota opettajille saatavilla olevaa, ajankohtaista ja tarkkaa tietoa. Kehitämme Opettajan käsikirjaa saamamme palautteen perusteella jatkuvana prosessina. Tarvitsemme käyttäjien apua tähän.

Annathan meille palautetta tällä yksinkertaisella pidän, toivon -lomakkeella.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu