Opettajan käsikirja

Opetuskäytännöt

Aalto on monitieteinen yliopisto, ja sen kuudella korkeakoululla on erilaiset opetusperinteet ja -tarpeet. Se mitä opiskelijat tekevät vaihtelee huomattavasti alkaen siitä, miten opiskelijat kirjoittavat (tekstiä, koodia, yhtälöitä, kaavoja, jne.), aina siihen, millaista muotoilua, tuotteita, taidetta ja hankkeita he toteuttavat ja millaisia portfolioita he koostavat. Ne kaikki edellyttävät erilaisia lähestymistapoja osaamistavoitteisiin, opetusmenetelmiin ja arviointiin. Lisäksi jokaisella opettajalla on omat opetustyylinsä ja -mieltymyksensä. Opettaja valitsee, miten omassa luokassaan, studiossaan tai muussa oppimisympäristössä toteuttaa opetusta.

Opettajien on kuitenkin huolehdittava joistakin hallinnollisista ja pedagogisista seikoista kaikilla kursseillaan. Jotta kurssi etenee sujuvasti, opettajan on vahvistettava opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumiset, suunniteltava ja jaettava opetusmateriaalit, annettava tehtäviä sekä hallinnoitava kurssitöiden palautuksia ja arviointia ja annettava niistä palautetta.
Teacher's handbook illustration: round check
Opettajan käsikirjan on laatinut ja sitä ylläpitää opettajapalvelut.

Opettajan muistilista opintojakson elinkaaren aikaisista asioista

Jäljempänä on luettelo opetuskäytännöistä ja toimenpiteistä, joita opettajan on toteutettava kurssin elinkaaren aikana, sekä pedagogisista näkökohdista, joihin ne perustuvat. Mukana on myös opettajalle hyödyllisiä linkkejä. 

Opintojakson suunnittelu on osa ohjelman opetussuunnitelmatyötä

Opintojakson suunnittelu osana ohjelman opetussuunnitelmaa tapahtuu opetussuunnitelmatyössä (ns. OPS-työ). Tämä tapahtuu kahden vuoden sykleissä etukäteen ennen opintojakson toteutusvuotta. Yhteinen suunnittelu tapahtuu usein tapaamisissa, joissa laitoksen tai ohjelman opettajayhteisö tapaa laitos- tai ohjelmajohtajan kutsumina. Prosessin lopputuloksena koulun akateeminen komitea vahvistaa opintojakson raamit, joihin ei tulisi tehdä muutoksia lukuvuoden aikana. Samoin salivaraukset (aika, paikka) on tehty pääosin etukäteen. Näillä mahdollistetaan opiskelijalle sujuva opintojen suunnittelu.

Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyöstä voit lukea lisää yhteisistä opetussuunnitelmatyön ohjeista: Opetussuunnitelmatyö Aalto-yliopistossa | Aalto-yliopisto

Tarkempia tietoja sekä tukea opetuksen ja opintojaksojen suunnitteluun ja toteutukseen saat oman koulusi oppimispalveluista tai  opettajapalveluista.

Jos olet vasta aloittanut opettajana Aalto-yliopistossa, aloitathan lukemisen Opettajan perehdytys -sivulta.

Teacher's handbook illustration: folder

Ennen kurssia

 1. Tarkista kurssin sisältö ja kuvaus opintotietojärjestelmä Sisusta.
 2. Varmista, että pääset kurssisi työtilaan, joka sijaitsee verkko-oppimisympäristö MyCoursesissa. Kirjaudu MyCoursesiin Aalto-tunnuksillasi tästä linkistä.
 3. Muista lukea kurssin edellisen toteutuksen aikana opiskelijoilta kerätty palaute ja ota sen tärkeimmät kohdat huomioon.
 4. Suunnittele opiskelijaviestintä: miten, milloin ja missä kanavissa pidät yhteyttä opiskelijoihin.
 5. Päivitä kurssiesite (syllabus) ja luo kurssille rakenne MyCoursesiin.
 6. Valmistele opetusmateriaalit, esim. luennot ja tehtävät, ja varmista, että oppimateriaalitvideot ja MyCourses -kurssisivut ovat saavutettavia. Suunnittele myös arviointi- ja palautteenantomenetelmät sekä palautekäytännöt.
 7. Vie opetusmateriaalit MyCourses-työtilaan ja luo sinne oppimisaktiviteetit.
 8. Vahvista opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumiset Sisussa. Opiskelijoiden tiedot siirtyvät silloin automaattisesti MyCoursesiin.

Pedagogiset näkökohdat


Jos tarvitset apua, ota yhteyttä opettajapalveluihin tai varaa aika asiantuntijalta.

Teacher's handbook illustration: bubble

Kurssin aikana

 1. Pidä luennot kampuksella, verkossa tai hybriditoteutuksena.
 2. Muistuta opiskelijoita oikeudesta henkilökohtaisiin opintojärjestelyihin ja pyydä heitä olemaan sinuun yhteydessä kurssin alussa tai tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli heille on myönnetty suositus kurssin aikaisille järjestelyille.
 3. Pyri rakentamaan turvallinen ilmapiiri vuorovaikutukselle yhdessä opiskelijoiden kanssa. Voit hyödyntää tukimateriaalia.
 4. Toteuta kurssin aktiviteetit, tehtävät ja arvioinnit.
 5. Seuraa opiskelijoiden aktiivisuutta, esimerkiksi MyCoursesin 'Läsnäolo' (Attendance) aktviteetilla.
 6. Fasilitoi opiskelijoiden keskinäistä kanssakäymistä ja kerää kurssinaikaista palautetta MyCoursesin kurssipalautetyökalulla.
 7. Tähtää jatkuvaan palautteenantoon ja arviointiin.

Pedagogiset näkökohdat

 • Valitse sopivat menetelmät oppimisen fasilitointiin ja kurssin sisältöjen välittämiseen.
 • Kannusta osallistujia kanssakäymiseen keskustelujen ja tehtävien avulla, esim. yksilö- ja ryhmätöiden ja vertaisarvioinnin kautta.
 • Muista jatkuva arviointi ja jatkuva palaute.
 • Varmista, että arviointikriteerit ovat selkeitä opiskelijoille. 
   

Katso myös ryhmien ohjauksen tueksi Aalto-yliopiston Teamwork First-Aid Kit.

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä opettajapalveluihin tai varaa aika asiantuntijalta.

Teacher's handbook illustration: certificate

Kurssin jälkeen

 1. Arvioi kurssituotokset osaamistavoitteiden valossa.
 2. Vie lopulliset arvosanat Sisuun.
 3. Perehdy kurssipalautteeseen.
 4. Pohdi, miten kurssia voisi kehittää.

Pedagogiset näkökohdat

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä opettajapalveluihin tai varaa aika asiantuntijalta.

Lukuvuosikalenteri

Aalto-yliopiston opetusperiodit ja tärkeitä päivämääriä

Lue lisää
Student guide illustration, academic calendar

Lisätietoa

Vinkkejä, työkaluja ja menetelmiä opetukseen
Aalto-yliopiston digitaaliset oppimisalustat
Opetusta koskevat lait, säännöt ja linjaukset
Kurssipalaute Aalto-yliopistossa

Opiskelijan näkökulmia

Aalto-yliopiston oppimispalvelut tarjoavat oppimisen ja opetuksen alueen tuen opetushenkilökunnalle ja opiskelijoille. Opiskelijalle tärkeää tietoa on koottu Opiskelijan oppaaseen.

Lecture hall during the lecture

Opetus ja oppiminen

Ajankohtaiset asiat ja palvelut opettajille.

Kuinka onnistuimme?

Tavoitteemme on tarjota opettajille saatavilla olevaa, ajankohtaista ja tarkkaa tietoa. Kehitämme Opettajan käsikirjaa saamamme palautteen perusteella jatkuvana prosessina. Tarvitsemme käyttäjien apua tähän.

Annathan meille palautetta tällä yksinkertaisella pidän, toivon -lomakkeella.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: