Palvelut

Kurssipalaute Aalto-yliopistossa

Kurssipalaute on ainutlaatuinen osa Aalto-yliopiston palautekokonaisuutta, sillä se tavoittaa opiskelijat läpi heidän opintojensa systemaattisesti koko Aallossa. Kurssipalautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla ja sen hyödyntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota Aallossa.
student, learning center, library

Kurssin kehittäminen tapahtuu niin kurssin aikana kuin sen jälkeenkin, eli siihenkin soveltuu Aallon jatkuvan kehittämisen periaate (Jatkuvan kehittämisen periaate PDCA | Aalto-yliopisto). Jokaisesta kurssista kerätään automaattisesti opiskelijapalautetta toteutuksen päätteeksi sähköisellä järjestelmällä. Tämän lisäksi opettaja voi kerätä palautetta opetuksestaan jo kurssin aikana.

Kurssipalaute yleiskuva
Kurssipalaute yleiskuva

Opettajan perusraportin lisäksi kurssipalautteen koosteraportit toimitetaan ohjelmajohdolle sekä korkeakoulun ja yliopiston johdolle. Kerättyä palautetta hyödynnetään esimerkiksi kehityskeskusteluissa, opetussuunnitelman kehittämistyössä sekä muussa strategisessa tai pedagogisessa kehittämisessä. 

Kurssipalautteen kerääminen

Kurssin loppupalautetta kerätään Webropol-pohjaisen kurssipalautejärjestelmä avulla. Järjestelmä hakee kurssin tiedot Sisusta ja luo niiden perusteella palautelomakkeen Webropoliin. Opettaja saa järjestelmästä sähköpostiviestin kolme viikkoa ennen kurssin Sisuun merkittyä päättymispäivää. Viestissä olevaa linkkiä seuraamalla opettaja pääsee tarkastelemaan kyselyä ja halutessaan lisäämään siihen omia kurssikohtaisia kysymyksiä, jotka auttavat häntä kehittämään kurssiaan.  

Viikko ennen kurssin päättymistä järjestelmä lähettää opiskelijoille sähköpostitse linkin, jonka kautta he voivat vastata kyselyyn.

Aallon kurssipalautejärjestelmässä kaikkien kurssien osalta kysytään viisi Aalto-kysymystä. Kyselyssä on valmiina Aalto-kysymysten lisäksi myös koulun kysymykset.

Järjestelmä lähettää automaattisesti linkin kyselyyn kurssille ilmoittautuneille opiskelijoille. Opettajan rooli palautteen kertymisessä on automaattisesta järjestelmästä huolimatta merkittävä, ja pienillä toimilla palautetta saa helposti kerrytettyä enemmän. Kun kysely on sulkeutunut ja siihen on vastannut vähintään 5 opiskelijaa, kurssin vastuuopettaja saa automaattisesti palauteraportin sähköpostiinsa. Kurssipalautteesta toimitetaan lisäksi yhteenvetotiedot yliopiston ja korkeakoulujen johdolle kaksi kertaa vuodessa.

Palaute kurssin aikana

Loppupalautteen lisäksi opettajan on hyvä kerätä palautetta opetuksestaan jo kurssin aikana. Kurssin aikana kerätty palaute mahdollistaa kurssin ja opetuksen pienimuotoisen kehittämisen nopeasti jo kurssin kuluessa. Palautetta voi kerätä kurssin aikana esim. oppimistehtävien, ryhmäkeskustelun, palauteryhmän tai erilaisten kyselyiden (esim. Presemo, Zoom poll, MyCoursesin työkalut) avulla. On hyvä varmistaa, että opiskelijoille on kurssin aikana tarjolla myös anonyymi palautekanava.

Kurssipalautteen hyödyntäminen

Kurssin päätyttyä opettaja analysoi opiskelijapalautteen, reflektoi sitä ja suunnittelee mahdolliset kurssin jatkokehitystoimet. Vertaiskeskustelut palautteesta ja kehitystoimista ovat osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi.  

Vararehtorin linjaamien Opiskelijapalautteen käsittelyperiaatteiden mukaan palautteen läpikäynti kuuluu kurssin vastuuopettajan tehtäviin. Käytännössä tämä toteutuu kouluissa ja ohjelmissa eri tavoin: osassa on esimerkiksi yhteinen palautepäivä kun taas osa luottaa kurssin sisäisiin järjestelyihin. Käytännössä opettaja voi jakaa opiskelijoille esimerkiksi tärkeimmät havainnot palautteesta sekä suunnitellut kehitystoimet. 

Alla on kysymyksiä analysoinnin ja kehittämisen tueksi: 

  • Miten kurssin toteutus onnistui? 

  • Saavuttivatko opiskelijat asetetut osaamistavoitteet ja millä tasolla? 

  • Miten opetus- ja opiskelumenetelmät tukivat asettujen osaamistavoitteiden saavuttamista? 

  • Miten keskeinen sisältö ja oppimateriaali tuki oppimista? 

  • Miten arviointimenetelmät tukivat oppimista ja oppimisen arviointia? 

  • Miten opiskelijat kokivat kurssin kuormittavuuden? 

  • Millaiset toimet opiskelijat kokivat inkluusiivisina ja miten sitä voisi kehittää edelleen? 

ITP student team working outside

Koulutuksen palauteperiaatteet ja Aallon opiskelijapalaute

Aallossa kerätään opiskelijoilta palautetta eri vaiheissa opintoja. Opiskelijoiden palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla. Tämän lisäksi palautteen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös opiskelijajärjestöt ja killat ovat kiinnostuneita palautteiden tuloksista.

Palvelut
Aalto University students doing group work, sitting at a table with their laptops and notebooks / photo by Aalto University, Aino Huovio

Kurssipalaute osana kurssin elinkaarta

Kurssipalaute on ainutlaatuinen osa Aalto-yliopiston palautekokonaisuutta, sillä se tavoittaa opiskelijat läpi heidän opintojensa systemaattisesti koko Aallossa. Kurssipalautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla ja sen hyödyntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota Aallossa.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu