Avoin tiede ja tutkimus

Plan S

Plan S on EU:n komission ja Science Europen avoimen julkaisemisen edistämiseksi käynnistämä aloite. Tavoitteena on, että 1. tammikuuta 2021 jälkeen avatuissa rahoitushauissa kaikki julkisella tutkimusrahoituksella tuotetut tieteelliset artikkelit on julkaistava avoimissa julkaisukanavissa tai -alustoilla.
Plan S logo

Tällä sivulla käsitellään Plan S:n vaatimuksia yleisellä tasolla. Sivun sisältöön tulee todennäköisesti muutoksia tilanteen tarkentuessa.

Plan S:llä on kaksi ensisijaista tavoitetta: 

 1. tutkimusrahoituksella tuotettujen julkaisujen saaminen pois maksumuurien takaa kaikkien luettaviksi ja
 2. avoimuuden toteuttaminen ilman kohtuuttomia kustannuksia.  

Mitä Plan S tarkoittaa käytännössä? 

Plan S tarkoittaa, että koalitiokumppaneiden rahoittamien tutkijoiden on noudatettava Plan S:n periaatteita. Käytännössä kirjoittajilla on kolme tapaa julkaista artikkeleita (Lähde: Guidance on the Implementation of Plan S ):

 1. Avoimet lehdet ja julkaisukanavat 

 2. Transformatiiviset sopimukset ja lehdet

 3. Käsikirjoitusversion rinnakkaistallentaminen (Rights Retention Strategy

  • Artikkeli julkaistaan tilausmaksullisessa lehdessä maksumuurin takana, ja 

  • Hyväksytty käsikirjoitusversio (author accepted manuscript, AAM) tallennetaan julkaisuarkistoon (esim. ACRIS tai arXiv) Creative Commons Attribution -lisenssillä (CC BY) välittömästi artikkelin julkaisemisen jälkeen 

Huomioithan:  

 • Vain harvat kustantajat (esim. ACM ja AAAS) sallivat käsikirjoitusversion välittömän avaamisen julkaisuarkistossa CC BY -lisenssillä 
 • Yleensä kustantajat edellyttävät, että artikkeli julkaistaan avoimesti (gold open access tai transformatiivisten sopimusten avulla), jotta Plan S:n mukainen välitön avoimuus ja CC BY -lisenssillä julkaiseminen on mahdollista. Kirjoittajia kannustetaan selvittämään kustantajien Plan S –yhteensopivat avoimen julkaisemisen vaihtoehdot ennen käsikirjoituksen lähettämistä arvioitavaksi. 

Avoin julkaiseminen

Avoimen eli open access -julkaisemisen avulla tieteelliset julkaisut ovat kaikkien saatavilla maksutta ja esteettä.

An image describing the benefits of open access (for example findability, impact, visibility, higher citation rates, compliance with grant rules, value for taxpayers)

Avoin julkaiseminen ja sopimukset kustantajien kanssa

Hyödynnä kustantajien kanssa tekemiämme avoimen julkaisemisen sopimuksia. Sopimusten ansiosta Aalto-yliopiston tutkijat, toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana, voivat julkaista artikkeleita avoimena ilman kirjoittajamaksua (APC) tai alennetulla maksulla.

A group of three students engaging in teamwork, one presenting something from her laptop's screen

Rahoittajien avoimen tieteen vaatimukset

Tutkimusrahoittajat haluavat edistää avointa tiedettä ja tutkimusta, minkä vuoksi ne asettavat vaatimuksia rahoittamiensa tutkimusprojektien julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuudelle. Euroopan komissio (EC) ja Suomen Akatemia ovat mukana tutkimuksen avoimuutta edistävässä Plan S -aloitteessa, joka vaikuttaa avoimen julkaisemisen ja datan vaatimuksiin vuoden 2021 rahoitushauista alkaen.

People are discussing around a table in the Learning Center.

Avoimen sisällön Creative Commons -lisenssit

CC-lisenssien avulla tekijät ja tekijänoikeuksien haltijat voivat etukäteen määritellä, millaisilla ehdoilla heidän materiaalejaan voi käyttää - esimerkiksi jakaa, muokata tai käyttää pohjana uusille teoksille.

yhteistyösopimus
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu