Uutiset

Katsaus Aallon avoimiin julkaisuihin 2023

90 % Aallon vuoden 2023 tieteellisistä lehtiartikkeleista on avoimesti saatavilla.

Avoimet julkaisut 2023

Aallon tavoite vertaisarvioitujen, tieteellisten julkaisujen (luokat A1-A4) avoimuudelle vuonna 2023 oli 90,4 %. Maaliskuun alussa 2024 avoimien julkaisujen osuus näissä julkaisutyypeissä on 86 %. 

Tieteellisistä lehtiartikkeleista (A1-A2) on avoimesti saatavilla 90 %, mutta kirjan kappaleista (A3) vain 50 %. Tieteellisten kokoomateosten ja monografioiden avoin saatavuus ei ole ongelmatonta, ja kansallinen linjaus näiden julkaisutyyppien avoimesta saatavuudesta on vasta valmisteilla.

Open access 2023
Julkaisutyypit A1-A4
3045
julkaisua (A1-A4)
86 %
julkaisuista avoimia
90 %
lehtiartikkeleista avoimia
50 %
kirjan kappaleista avoimia
79 %
konferenssiartikkeleista avoimia

Avoimen julkaisemisen kustannukset

Avoimen julkaisun kustannukset voidaan jakaa avoimen julkaisemisen maksuihin (article processing charge, APC fee) sekä Read & Publish –sopimusten kustannuksiin.  

OpenAPC -palvelu sisältää avointa dataa organisaatioiden maksamista avoimen julkaisemisen maksuista. Aallossa tämä data perustuu ACRIS-tutkimustietojärjestelmän julkaisudataan sekä Aallon koulujen avoimen julkaisemisen maksuihin Rondossa. OpenAPC näyttää tiedot lehtiartikkeleiden avoimen julkaisemisen maksuista sekä kustantaja-, lehti- että artikkelitasolla, ja tiedot päivittyvät n. neljä kertaa vuodessa. 

Aallon koulut maksoivat erillisiä avoimen julkaisemisen maksuja vuonna 2023 julkaistuista lehtiartikkeleista yhteensä lähes 450 000 EUR.

Aalto University - Open APC

Read & Publish -sopimukset auttavat kouluja ja tutkijoita avoimen julkaisemisen kustannuksissa 

FinElib-konsortion jäsenenä Aalto tarjoaa Read & Publish -konsortiosopimuksia useiden eri kustantajien kanssa. Read & Publish -sopimukset sisältävät sekä pääsyn tieteellisiin, maksumuurin takana oleviin lehtiin, että mahdollisuuden julkaista artikkeleita avoimesti näissä lehdissä ilman erillisiä maksuja kirjoittajille. Sopimusten kustannukset katetaan Aallon tutkimuspalveluiden budjetista. 

Vuonna 2023 sopimusten avulla julkaistiin yli 600 Aallon tieteellistä artikkelia avoimina julkaisuina. Mikäli näistä artikkeleista olisi maksettu erilliset avoimen julkaisemisen maksut, olisivat kustantajien keskiarvohintojen mukaiset kustannukset kouluille olleet yhteensä lähes 1 800 000 EUR. 

Avoin julkaiseminen ja sopimukset kustantajien kanssa | Aalto-yliopisto 

Vuonna 2023 neuvoteltiin usean Read & Publish -sopimuksen uusimisesta 

Vuonna 2023 FinELib-konsortio neuvotteli usean eri kustantajan kanssa Read & Publish -sopimuksen uusimisesta. Konsortion tavoitteena oli erityisesti merkittävät hinnanalennukset, sillä sopimusten kustannukset olivat nousseet kestämättömälle tasolle. Neuvottelut päättyivät kokonaisuudessaan menestyksekkäästi, ja suurin osa sopimuksista on uusittu tai niitä ollaan parhaillaan uusimassa sopimuskaudelle 2024–2025.  

Konsortiosopimusta ei kuitenkaan ole uusittu American Chemical Societyn (ACS) kanssa, ja sopimus on tällä erää päättynyt 31.12.2023. FinELib ja ACS eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen sopimusehdoista, mutta FinELib kuitenkin pyrkii yhä jatkamaan neuvotteluja ACS:n kanssa. 

Sopimus ACS:n kanssa päättynyt - FinELib

Read & Publish -sopimus American Chemical Societyn (ACS) kanssa päättynyt 31.12.2023 | Aalto-yliopisto

Avoin julkaiseminen ja sopimukset kustantajien kanssa

Hyödynnä kustantajien kanssa tekemiämme avoimen julkaisemisen sopimuksia. Sopimusten ansiosta Aalto-yliopiston tutkijat, toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana, voivat julkaista artikkeleita avoimena ilman kirjoittajamaksua (APC) tai alennetulla maksulla.

A group of three students engaging in teamwork, one presenting something from her laptop's screen

Rights Retention Strategy (RRS) nousi kansalliseen keskusteluun 

Plan S on avoimeen julkaisemiseen keskittynyt aloite, joka vaikuttaa tutkimusrahoittajien kuten Suomen Akatemian ja EU:n avoimen julkaisemisen vaatimuksiin.  Plan S:n tavoitteena on, että uusissa tutkimusprojekteissa kaikki tieteelliset vertaisarvioidut artikkelit on julkaistava välittömästi avoimesti sekä avoimella CC BY -lisenssillä. Monien kustantajien kohdalla tämä edellyttää yleensä erillistä APC-maksua.  

Plan S -aloite sisältää myös Rights Retention Strategyn (RRS), jonka tavoitteena on tieteellisten artikkelien vertaisarvioitujen käsikirjoitusversioiden välitön rinnakkaistallentaminen CC BY -lisenssillä riippumatta kustantajien rinnakkaistallennusehdoista. RRS:n avulla tutkijoiden olisi mahdollista täyttää rahoittajien Plan S -vaatimukset ilman erillisiä APC-maksuja. RRS ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton, sillä se saatetaan nähdä myös tekijänoikeuksien vastaisena, riippuen tekijänoikeuslakien erilaisista tulkinnoista. 

RRS nousi vuonna 2023 kansalliseen keskusteluun sekä kansallisen Avoimen tieteen koordinaation että Suomen yliopistokirjastojen verkoston (FUN) toimesta. FUN perusti RRS-työryhmän, jonka toimintaan on osallistunut palvelupäällikkö Tua Hindersson-Söderholm Aalto-yliopistosta. Työryhmälle on annettu tehtäväksi selvittää, miten rinnakkaistallentamista RRS-periaatteilla voidaan edistää kansallisella tasolla, tekijänoikeus- ja julkisuuslainsäädännön puitteissa.

RRS – FUN (yliopistokirjastot.fi)

Kohti vastuullisempaa julkaisemista?

Vuonna 2023 Plan S julkaisi uuden Towards responsible publishing -aloitteen. Aloitteen tavoitteena on tutkijalähtöinen tieteellinen julkaisujärjestelmä, joka antaisi tutkijoille mahdollisuuden jakaa heidän tutkimustuotoksiaan laajasti sekä osallistua julkaisukanavien laadunvalvontaan ja arviointiin. Aloitteen tavoitteena on myös irtautua kirjoittajille suunnatuista avoimen julkaisemisen maksuista. 

Towards Responsible Publishing | Plan S (coalition-s.org)

Open-access reformers launch next bold publishing plan

Plan S

Plan S on EU:n komission ja Science Europen avoimen julkaisemisen edistämiseksi käynnistämä aloite. Tavoitteena on, että 1. tammikuuta 2021 jälkeen avatuissa rahoitushauissa kaikki julkisella tutkimusrahoituksella tuotetut tieteelliset artikkelit on julkaistava avoimissa julkaisukanavissa tai -alustoilla.

Plan S logo

Rahoittajien avoimen tieteen vaatimukset

Tutkimusrahoittajat haluavat edistää avointa tiedettä ja tutkimusta, minkä vuoksi ne asettavat vaatimuksia rahoittamiensa tutkimusprojektien julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuudelle. Euroopan komissio (EC) ja Suomen Akatemia ovat mukana tutkimuksen avoimuutta edistävässä Plan S -aloitteessa, joka vaikuttaa avoimen julkaisemisen ja datan vaatimuksiin vuoden 2021 rahoitushauista alkaen.

People are discussing around a table in the Learning Center.

Diamond open access 

Diamond open access -termillä viitataan avoimiin lehtiin ja julkaisukanaviin, jotka eivät peri erillisiä maksuja kirjoittajilta tai lukijoilta. Vuonna 2023 teimme selvityksen diamond open access -lehdistä, joissa Aallon tutkijat ovat julkaisseet vuosina 2018–2022. Selvityksen mukaan diamond open access -lehdissä julkaistaan vielä verrattain vähän (n. 2 % kaikista Aallon vertaisarvioiduista tieteellisistä lehtiartikkeleista). Selvityksen tulokset ovat suuntaa antavia.  

Savolainen, E., & Seitsonen, K. (2023). Diamond Open Access: Researcher’s Best Friend or just a Distant Relative?. The 18th Munin Conference on Scholarly Publishing. 

Diamond open access -julkaisemista ja selvityksen tuloksia on esitelty myös webinaarissa, joka järjestettiin osana Aallon Avoimen tieteen ja tutkimusdatan hallinnan koulutuksia

Current Trends in Academic Publishing: Diamond Open Access Journals, 24.10.2023

Avoimet lehdet ja kirjat

Tieteelliset lehtiartikkelit, kokoomateosartikkelit ja kirjat on mahdollista julkaista välittömästi avoimesti.

A Person with an ipad

Avoimen tieteen ja tutkimusdatan hallinnan koulutukset

Tarjoamme kaikille avoimia, ilmaisia koulutuksia tutkimusdatan hallinnasta ja avoimesta tieteestä.

RDM & Open Science Training

Mitä muuta tapahtui avoimen julkaisemisen kentällä vuonna 2023?  

Lue Helsingin yliopiston Think Open -blogin kooste: 

Avoimen tieteen vuosikatsaus 2023: kotimaiset linjaukset ja kansainväliset uutiset – sekä muutama lukuvinkki – Think Open (helsinki.fi) 

Kysymyksiä? 

Avoin tiede ja ACRIS -tiimi neuvoo Aallon tutkijoita avoimessa julkaisemisessa. Tavoitat meidät osoitteesta [email protected].  

Kirjastoaineistot -tiimi neuvoo Aallon tutkijoita pääsyssä tieteellisiin aineistoihin. Tavoitat meidät osoitteesta [email protected].  

An image describing the benefits of open access (for example findability, impact, visibility, higher citation rates, compliance with grant rules, value for taxpayers)

Avoin julkaiseminen

Avoimen eli open access -julkaisemisen avulla tieteelliset julkaisut ovat kaikkien saatavilla maksutta ja esteettä.

Avoin tiede ja tutkimus
Learning Centre graphics

Kirjastoaineistot ja -kokoelmat

Oppimiskeskus tarjoaa painettuja ja elektronisia tietoaineistoja Aalto-yliopiston opetus- ja tutkimusaloilta.

Oppimiskeskus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Image from the conferment ceremony
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:
Shankar Deka on sähkötekniikan ja automaation laitoksen apulaisprofessori.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Robotiikka tarvitsee turvallisia käyttäytymismalleja

Robotiikka ja autonomiset järjestelmät kehittyvät nopeasti. Algoritmit, jotka kestävät häiriöitä ja epävarmuustekijöitä järjestelmässä ja ympäristössä, ovat kehityksen kannalta kriittisiä.
kuva puhelimesta ihmisen kädessä
Mediatiedotteet Julkaistu:

Kuinka helpottaa tekstin näpyttelyä puhelimella? Tutkijat loivat ensi kertaa ihmisen tekstinsyöttöä simuloivan tekoälymallin

Malli auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät sujuvoittavat ja mitkä puolestaan vaikeuttavat puhelimen näpyttelyä erilaisilla käyttäjäryhmillä.
Tundramaisema, jossa maassa yläosastaan avoimia tutkimuskammioita.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tutkimus selvitti ilmastonmuutoksen vaikutusta tundralla: lämpeneminen voi lisätä hiilen vapautumista hälyttävästi

Ilman ja maaperän lämpeneminen sekä maaperän kuivuminen lisäsi hiilen vapautumista tundran ekosysteemistä.