Avoin tiede ja tutkimus

Rahoittajien avoimen tieteen vaatimukset

Tutkimusrahoittajat haluavat edistää avointa tiedettä ja tutkimusta, minkä vuoksi ne asettavat vaatimuksia rahoittamiensa tutkimusprojektien julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuudelle. Euroopan komissio (EC) ja Suomen Akatemia ovat mukana tutkimuksen avoimuutta edistävässä Plan S -aloitteessa, joka vaikuttaa avoimen julkaisemisen ja datan vaatimuksiin vuoden 2021 rahoitushauista alkaen.

Alla oleville sivuille kerätyt rahoittajien vaatimukset saattavat muuttua. Tarkista aina tutkimusrahoittajien ajantasaiset avoimen tieteen käytännöt ja ohjeet aina näiden omilta verkkosivuilta.

Tiedot työkaluista ja palveluosoitteista sijaitsevat tämän sivun alalaidassa.

Suomen Akatemian avoimen tieteen vaatimukset

Avoin tiede ja tutkimus ovat Suomen Akatemian strategisia tavoitteita, ja yksi rahoituksen perusteista. Suomen Akatemian tavoitteena on, että tutkimuksen tulokset ja metatiedot ovat nopeasti ja helposti saatavilla jatkokäyttöä varten. Suomen Akatemia on mukana tutkimuksen avoimuutta edistävässä Plan S -aloitteessa, joka vaikuttaa avoimen julkaisemisen ja datan vaatimuksiin vuoden 2021 rahoitushauista alkaen.

Lue lisää
Academy of Finland logo

Business Finland avoimen tieteen vaatimukset

Business Finland on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteisiin. Näihin kuuluu, että julkisin varoin tuetuissa organisaatioissa tuotetut julkaisut ja tieto, joka ei ole salassapidettävää, olisi avoimesti saatavilla jatkokäyttöä varten.

Lue lisää
Business Finland logo

Horizon 2020 avoimen tieteen vaatimukset

Euroopan Komissio edistää avointa tiedettä ja tutkimusta, minkä vuoksi se asettaa vaatimuksia rahoittamiensa tutkimusprojektien julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuudelle. Euroopan komissio (EC) on mukana tutkimuksen avoimuutta edistävässä Plan S -aloitteessa, joka vaikuttaa avoimen julkaisemisen ja datan vaatimuksiin vuoden 2021 rahoitushauista alkaen.

Lue lisää
Horizon 2020 illustration

Horizon Europe avoimen tieteen vaatimukset

Horizon Europe siirtää painopistettä avoimesta julkaisusta aiempia European Council hakuja enemmän avoimeen tieteeseen, sekä sisältää pakollisia ja suositeltuja avoimen tieteen käytäntöjä. Euroopan komissio (EC) on mukana tutkimuksen avoimuutta edistävässä Plan S -aloitteessa, joka vaikuttaa avoimen julkaisemisen ja datan vaatimuksiin vuoden 2021 rahoitushauista alkaen.

Lue lisää
Horizon Europe illustration

Työkaluja ja apua

Avoimeen julkaisemiseen liittyvät kysymykset: [email protected] 

Tutkimusdataan liittyvät kysymykset: [email protected]  

Miten julkaisen avoimesti?

Miten kirjoitan aineistonhallintasuunnitelman?

Miten voin avata dataa? 

Uutisia aiheesta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: