Building 2030

Final reports

The Väre construction site. Photographer: Kalle Kataila.

Esivalmistuksen vaikutusten arviointi

Building 2030 -hankkeessa tehty kartoitus osoitti, että rakennuttajilla ja pääurakoitsijoilla ei ole riittävästi referenssejä esivalmistuksen hyödyistä. Lisäksi puuttuu menetelmä, jolla mahdollisten esivalmisteiden vaikutuksia voitaisiin arvioida hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tässä Esivalmistuksen pilotointi -osahankkeen loppuraportissa esitellään menetelmä esivalmisteiden vaikutusten arvioimiseksi rakennushankkeessa.

Most Building 2030 final reports are currently only available in Finnish. To view the Finnish version of this page, use the language selector at the top of the page. 

iCONS

The iCONS research project investigated the potential of indoor positioning in digitalising construction sites. Indoor positioning allows construction sites to monitor the locations materials and equipment in real time to reduce the time workers spend looking for them. The work that began in the iCONS project continues in Building 2030.

Read more: iCONS: Boosting construction prouctivity with indoor positioning

RECAP Final Report

Building 2030 - Hukan mittaaminen suunnittelussa ja tuotannossa loppuraportti

Building 2030 –konsortion rahoittaman tutkimushankkeen “Hukan mittaaminen suunnittelussa ja tuotannossa” tavoitteena oli kehittää menetelmiä hukan mittaamiseen tuotannossa ja suunnittelussa. Lähtökohtana hankkeelle oli aiemmassa iCONS –hankkeessa kehitetty sisäpaikannusmenetelmä ja rakennushankkeista sisäpaikannuksella havaittu jatkuva liike työmaalla ja Building 2030 tahtihankkeissa havaitut haasteet.

Artikkeli: Hukan mittaaminen paljastaa rakentamisen tuottavuuskehityksen pullonkaulat

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!