Services

Tips för studerande för att använda AI

Denna sida har praktiska anvisningar för användningen av AI för studerande.
Light bulb
AI

Vi har gjort upp allmänna anvisningar för användningen av AI i undervisning och lärande för att klargöra verksamhetssätt i anknytning till AI vid Aalto-universitetet. Användning av AI ses som en möjlighet och det är tillåtet för att stöda lärandet. Studieavsnittets lärare har dock alltid rätt att begränsa användningen av AI på kursen eller i en uppgift om lärandemålen kräver det.

Hur använder jag AI ansvarsfullt i mina studier? 

  • Beakta praxis på kursen: Anvisningar som begränsar användningen av AI under kursen finns i kursbeskrivningen eller ges i samband med uppgiften. Observera att användningen av AI kan vara tillåten i vissa uppgifter men förbjuden i andra. Fråga alltid läraren om du är osäker på om vissa system eller program får användas i uppgiften. Till exempel program för språkgranskning och översättning använder sig ofta av AI vilket innebär att text som producerats av dessa program lätt flaggas som AI-producerad text av system som t.ex. Turnitin.
  • Använd innehåll som produceras av AI på ett etiskt sätt: Markera innehållet som producerats av AI i din text och lägg till hänvisningar till namnet på AI-modellen eller tjänsten, datum och när innehållet producerats. Se närmare anvisningar på sidan How to cite ChatGPT (apa.org). Framställ inte innehåll producerat av AI som ditt eget. Kom ihåg att stora språkmodeller inte bär ansvar för texterna de producerar. Trots att det framgår av hänvisningen att det inte är fråga om en ursprunglig idé ska du noggrant undersöka textens innehåll innan det används. 
  • Beakta upphovsrätten: Andra studerandes svar ska inte utan lov matas in i system utanför Aalto. T.ex. i uppgifter där studerande bedömer varandra ska du vara noggrann med att inte mata in andra studerandes svar i t.ex. ChatGPT. 
  • Beakta god vetenskaplig praxis: Om du använder AI på kursen eller i en uppgift på ett sätt som avsiktligen strider mot lärarens begränsningar kan det ses som fusk och behandlas enligt fastställda processer.  

Hur kan jag använda AI i lärandet?

  • Att skriva, läsa och komma på idéer med hjälp av AI: Om användningen av AI inte är begränsad på kursen eller i uppgiften kan du prova om AI kan hjälpa dig att sammanfatta en text, med översättning eller med språkgranskning. Om du ska formulera ett svar kan du prova att använda AI för att komma med idéer. Du kan ställa frågor eller be om tillägg eller respons på din text. Observera att stora språkmodeller som ChatGPT har skapats för att producera text och inte kritiskt kan bedöma resurserna i sina databaser. Därför kan de producera felaktig text och hänvisa till källor som inte existerar.  Kontrollera alltid texten och källor som språkmodellerna producerar.  
  • AI som en studiekamrat: Stora språkmodeller som ChatGPT kan användas för att interaktivt testa dina kunskaper, fördjupa din förståelse eller för att erbjuda alternativa perspektiv. Du kan be AI-tjänsterna skapa uppgifter, problem eller flervalsuppgifter om ämnet som du vill lära dig om. Du kan även fråga hur AI-tjänsten definierar centrala begrepp inom kursen och jämföra dem med kurslitteraturen. Dessutom kan du reda ut hur olika begrepp relaterar till varandra. Kom också i dessa fall ihåg att kritiskt bedöma innehållet AI-tjänsterna producerar.
     

Anvisningar för användningen av artificiell intelligens i undervisningen och lärandet vid Aalto-universitetet

Utgångspunkter och spelregler för att använda artificiell intelligens i undervisningen och lärandet.

Läs mer
Aalto logo
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat