Palvelut

Vinkkejä tekoälyn käyttöön opiskelijoille

Tällä sivulla on tekoälyn käyttöön liittyviä käytännön ohjeita opiskelijoille.
Light bulb

Tekoälyn käytöstä opetuksessa ja oppimisessa on luotu yleinen ohjeistus, jonka tarkoitus on selkeyttää tekoälyyn liittyviä toimintatapoja Aalto-yliopistossa. Tekoälyn käyttö nähdään mahdollisuutena, ja oppimisen tukena se onkin sallittua. Opintojakson opettajalla on kuitenkin aina oikeus rajata tekoälyn käyttöä opintojaksolla tai oppimistehtävässä, jos oppimistavaoitteiden saavuttaminen niin vaatii. 

Miten käytän tekoälyä vastuullisesti opinnoissani?

  • Kiinnitä huomiota kurssikäytänteisiin: Opintojaksoon liittyvä tekoälyn käyttöä rajaava ohjeistus löytyy opintojakson kuvauksesta (syllabus) tai tehtävänannon yhteydestä. Huomaa, että opintojaksolla tekoälyn käyttö voi olla joissain oppimistehtävissä sallittua ja joissain ei. Jos olet epävarma, saako tehtävän toteutuksessa käyttää tiettyä järjestelmää tai sovellusta, ole aina yhteydessä opintojakson opettajaan. Esimerkiksi kielentarkistus tai käännösohjelmat perustuvat usein tekoälyyn ja siksi tällaisten ohjelmien tuottama teksti katsotaan helposti tekoälyn tuottamaksi esimerkiksi Turnitin-plagioinnin arviointiin tarkoitetussa järjestelmässä. 
  • Käytä tekoälyn luomaa sisältöä eettisesti: Erottele tekstissäsi tekoälyn tuottama sisältö ja lisää viitteisiin tekoälymallin tai palvelun nimi, päivämäärä ja milloin sisältö on luotu. Katso tarkemmat ohjeet sivulta How to cite ChatGPT (apa.org). Älä esitä tekoälyn tuottamaan sisältöä omanasi. Muista, että suuret kielimallit ohjelmistoina eivät ole vastuussa tuottamastaan tekstistä. Vaikka viittaus osoittaisi, ettei tietty teksti ole alkuperäinen idea, opiskelijan on tehtävän tekijänä tutkittava huolellisesti tekstin sisältö ennen sen käyttämistä.
  • Noudata tekijänoikeuksia: Toisten opiskelijoiden tuottamia vastauksia ei tule syöttää Aallon ulkopuolisiin järjestelmiin ilman lupaa. Esim. vertaisarviointitehtävän yhteydessä tulee olla tarkkana, ettei toisten opiskelijoiden vastauksia käsitellä esimerkiksi ChatGPT-järjestelmässä. 
  • Huomioi hyvät tieteelliset käytänteet: Jos käytät tekoälyä hyväksi opintojaksolla tai oppimistehtävässä tarkoituksellisesti vastoin opintojakson opettajan asettamia rajoituksia, voidaan se katsoa vilpiksi ja käsitellään määriteltyjen prosessien mukaisesti.  

    Miten voin hyödyntää tekoälyä oppimisessa?

  • Kirjoittaminen, lukeminen ja ideointi tekoälyn avulla: Jos tekoälyn käyttöä ei ole rajattu opintojaksolla tai oppimistehtävässä, voit kokeilla onko tekoälystä hyötyä esim. tekstin tiivistämisessä, käännöksissä tai kielenhuollossa. Jos olet aloittamassa vastauksen laatimista, kokeile vaikka ideoida tekoälyn kanssa. Voit esittää kysymyksiä ja pyytää lisäyksiä tai palautetta tekstistäsi. Huomaa, että ChatGPT -tyyppiset laajat kielimallit on luotu tuottamaan tekstiä, mutta ne eivät pysty arvioimaan kriittisesti tietokannassaan olevia resursseja, ja siksi ne voivat luoda sisällöltään virheellistä tekstiä ja viittauksia olemattomiin lähteisiin. Tarkista aina tekstimallien tuottamat sisällöt ja lähteet. 
  • Tekoäly opiskelukaverina: ChatGPT:n kaltaisia laajoja kielimalleja voidaan käyttää vuorovaikutteisesti testaamaan tietojasi, syventämään ymmärrystäsi tai tarjoamaan vaihtoehtoisia näkökulmia. Voit pyytää tekoälyä esimerkiksi luomaan sinulle tehtäviä, pulmia tai monivalintakysymyksiä aiheista, joita parhaillaan opiskelet. Voit myös kysyä, miten tekoäly määrittelee joitakin kurssisi keskeisiä käsitteitä, ja verrata niitä kurssikirjallisuuteen. Lisäksi voit selvittää, miten tietyt käsitteet liittyvät toisiinsa. Muista myös tässä tapauksessa arvioida kriittisesti tekoälyn tuottamaa sisältöä.

Ohjeistus tekoälyn käytöstä Aalto-yliopiston opetuksessa ja oppimisessa

Lähtökohdat ja pelisäännöt tekoälyn käyttöön opetuksessa ja oppimisessa.

Lue lisää
Aalto logo
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: