Services

Ansökan om återställande av studierätt

Om du mister din studierätt till följd av att du inte har gjort någon läsårsanmälan ska du ansöka om återställande av studierätt. Du kan ansöka om det online med den elektroniska ansökan.

Anvisningar för att ansöka om återställande av studierätt

Du kan ansöka om återställande av studierätt om du förlorat din studierätt efter att ha försummat att göra läsårsanmälan. En förutsättning för att din studierätt ska återställas är att det återstår tid för att avlägga examen eller att du har beviljats tilläggstid för den. Om du inte har tid kvar för att avlägga examen ska du ansöka om tilläggstid. I så fall bedömer din högskola återställande av studierätten i samband med behandlingen av ansökan om tilläggstid.

Du måste identifiera dig via tjänsten Suomi.fi för att kunna göra den elektroniska ansökan. För att kunna identifiera dig via Suomi.fi behöver du ha något av tjänstens identifikationssätt i bruk, t.ex. finländska nätbankskoder. Om du inte har något av identifikationssätten i bruk kan du ansöka om återställande av studierätten genom pdf-blanketten.

Beslutet är i kraft det pågående läsåret, eller fram till att studietiden går ut, om den går ut före läsårets slut. Du ska betala återinskrivningsavgiften och anmäla dig till det pågående läsåret så länge beslutet är i kraft.

Vilka bilagor behöver jag skicka in med ansökan?

 • Om du inte anmält dig som när- eller frånvarande under en kortare tid än ett läsår, räcker det med att du lämnar in denna ansökan utan bilagor.
 • Ifall försummelsen varat längre än ett läsår ska du bifoga ansökan med en målinriktad och genomförbar plan för hur du ämnar slutföra dina studier inom rimlig tid (en s.k. utexamineringsplan). Doktorander ska bifoga sin forskningsplan, studieplan och handledningsplan till ansökan (ISPD).

Behöver jag betala något för att få min studierätt återställd?

 • Ifall studierätten återinförs och du får rätt att anmäla dig uppbärs en återinskrivningsavgift på 35 euro. En grundexamensstuderande som anmäler sig som närvarande ska utöver återinskrivningsavgiften dessutom betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS). Närvarande grundexamensstuderande ska också betala en separat hälsovårdsavgift till Fpa. Du kan betala återinskrivningsavgiften och AUS medlemsavgiften och anmäla dig genom att logga in på den elektroniska ansökan efter din ansökan har godkänts.
 • Du ska betala återinskrivningsavgiften och anmäla dig till det pågående läsåret så länge beslutet är i kraft (det pågående läsåret, eller fram till att studietiden går ut, om den går ut före läsårets slut). 

Hur påverkar försummelse att anmäla studietiden?

 • Tiden då en studerande har försummat att anmäla sig som när- eller frånvarande räknas in i studietiden.

Om jag inte kan ansöka online, vad ska jag göra?

 • Om du inte kan använda den elektroniska ansökan, kan du ansöka om återställande av studierätten genom pdf-blanketten. Mer information finns här.

Snabbanvisningar för att använda den elektroniska ansökan

 1. Logga in på ansökan via Suomi.fi.
 2. Fyll i ansökan och lämna in den.
 3. Du får ett meddelande när ansökan är behandlad.
 4. Om ansökan godkänns ska du betala återinskrivningsavgiften och göra läsårsanmälan i nättjänsten. Du kan betala och anmäla dig genom att logga in i tjänsten.
 5. Anmälnings- och betalningsuppgifterna förs över till studerandeservicen som skriver in dig som studerande igen.
 6. Du får ett meddelande när det är gjort och din studierätt är återställd.
Screenshot from the digital service

Anvisningar för ansökan

Börja med att logga in via Suomi.fi. Ansök om återställande av studierätten genom pdf-blanketten om du inte har i bruk något av tjänstens identifikationssätt.

 1. Efter inloggningen via Suomi.fi har ansökan fyra steg: Kontaktuppgifter, studierätt, bilagor och inlämning.
 2. Du kan bläddra i ansökan genom knapparna Föregående och Nästa.
 3. Du kan vid behov ändra språk på sidans övre eller nedre högra kant.
 4. Om du tidigare ansökt om återställande av studierätt i nättjänsten ser du efter att du loggat in en lista över dina tidigare ansökningar som finns i systemet. Du ser även deras status och när de gjorts. 

Obligatoriska frågor är markerade med en röd stjärna (*).

Screenshots from the digital service.

Kontaktuppgifter

 1. På den första sidan hittar du allmänna anvisningar för att fylla i ansökan och om återställande av studierätten.
 2. På nästa sida ser du dina uppgifter som hämtats ur studieregistersystemet Sisu. Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.

  Korrigera dem här om de är felaktiga. Kontaktuppgifterna du uppger används för att kontakta dig i frågor som rör ansökan. Observera att ändringar i kontaktuppgifterna som du gör här inte överförs till Sisu. Om din studierätt återställs måste du separat uppdatera dina kontaktuppgifter i Sisu.
 3. På nästa sida blir du ombedd att samtycka till elektronisk delgivning Om du samtycker kontaktas du i frågor som rör ansökan via e-postadressen du anger. Om du inte samtycker kontaktas du per brev till adressen du anger.
Screenshots from the digital service.

Studierätt

 1. På denna sida ser du alla studierätter du har i Sisu. Välj den studierätt som du ansöker om återställande för genom denna ansökan.

  Du kan bara en ha aktiv ansökan i systemet åt gången. Om du har flera studierätter som du vill ansöka om återställande för kan du ansöka om en åt gången. När behandlingen av en ansökan är avslutad kan du göra en ansökan för en annan studierätt. Om du inte ser din studierätt här, kontakta studerandeservicen.
 2. På nästa sida ser du information om studierätten du valt (högskola, huvudämne, utbildningsprogram och senaste läsårsanmälan). Välj orsak till att läsårsanmälan försummats. Om det i behandlingen av ansökan behövs mer information om orsakerna till att ansökan försummats, kontaktas du av en anställd vid högskolan.
Screenshot from the digital service.

Bilagor

På denna sida kan du vid behov lägga till bilagor till din ansökan.

Om du inte anmält dig som när- eller frånvarande under en kortare tid än ett läsår, räcker det med att du lämnar in denna ansökan utan bilagor.

Ifall försummelsen varat längre än ett läsår ska du bifoga ansökan med en målinriktad och genomförbar plan för hur du ämnar slutföra dina studier inom rimlig tid (en s.k. utexamineringsplan). Doktorander ska bifoga sin forskningsplan, studieplan och handledningsplan till ansökan (ISPD).

Du kan lägga till bilagor antingen genom att trycka på knappen ”Ladda upp filer i tjänsten” och välja rätt fil eller genom att dra och släppa filen. Filerna du laddar upp syns i ansökan, vid behov kan du radera dem genom att trycka på skräpkorgsikonen.

Screenshot from the digital service.

Skicka in ansökan

På den sista sidan ska du antingen bekräfta eller avbryta inlämningen av ansökan. Före det kan du ännu bläddra i ansökan genom knapparna Föregående och Nästa och göra ändringar. Om du lämnar tjänsten utan att skicka in ansökan sparas den inte och når inte heller högskolan för behandling.

När du har skickat in eller avbrutit ansökan ser du en bekräftelse.  

Screenshot from the digital service.

Behandling av ansökan

När du har lämnat in ansökan övergår den till behandling. Om du vill kan du följa med hur behandlingen framskrider genom att logga in i tjänsten. Du ser ansökans kod och status i nättjänsten.

Den kan ha någon av statusarna nedan.

New Ansökan har kommit fram men behandlingen av den har inte inletts
In review Behandling av ansökan pågår
Waiting for decision proposal Ansökan har granskats och väntar på förslag till beslut
Waiting for decision Förslag till beslut har gjorts och ansökan väntar på att beslut fattas
Waiting for registering Din betalning och anmälan har mottagits och studerandeservice ska granska den
Updated Du har kompletterat ansökan och den väntar på behandling
Cancelled Ansökan har annullerats eftersom beslutets giltighetstid har gått ut.

Komplettera ansökan

Om någon obligatorisk bilaga fattas i din ansökan kan en anställd vid universitetet be dig komplettera den. Du meddelas om det per e-post om du samtyckt till elektronisk delgivning eller per post om du inte gjort det. Du kan komplettera ansökan genom att logga in i tjänsten. Anvisningar för att lägga till bilagor finns under rubriken Bilagor.

Beslut

När din högskola har godkänt eller avslagit din ansökan meddelas du om det per e-post om du samtyckt till elektronisk delgivning eller per post om du inte gjort det. Om din ansökan godkänns ska du betala återinskrivningsavgiften och göra läsårsanmälan.

Screenshot from the digital service.

Betalning av återinskrivningsavgiften och anmälan

Om din ansökan godkänns ska du betala återinskrivningsavgiften och göra läsårsanmälan. Du kan betala och anmäla dig genom att logga in i tjänsten.

 1. Ta dig vidare från ingångssidan genom knappen Gå till betalning.
 2. Läs anvisningarna och välj om du anmäler dig som närvarande eller frånvarande för läsåret. Anmäl dig till hela det pågående läsåret. Läsåret pågår 1.8–31.7.

Återinskrivningsavgiften debiteras automatiskt av alla.

Screenshot from the digital service

Betalning av AUS medlemsavgift

 1. Om du är kandidat- eller magisterstuderande, betala AUS medlemsavgift för de terminer som du anmäler dig som närvarande för.
 2. AUS medlemsavgift är frivillig om du är doktorand.
 3. Om du har en annan giltig studierätt och du tidigare anmält dig till det pågående läsåret och betalat medlemsavgiften till AUS som möjligen hör till anmälan, välj alternativet 'Jag har en annan aktiv studierätt genom vilken jag gjort anmälan för vårterminen 2022'.
 4. Tryck på Nästa för att se ett sammandrag över avgifterna. Tjänsten räknar ihop återinskrivningsavgiften och den eventuella medlemsavgiften till AUS och debiterar dem av dig som en betalning.
 5. Tryck på Nästa för att övergå till betalningen.

Kontrollera att ditt val om huruvida du anmäler dig som närvarande eller frånvarande är korrekt. Din studierätt kan återställas endast om anmälan är i skick.

Screenshot from the digital service.

Betalningssteg (Paytrail)

Betalningen sker genom Paytrail. Godkända betalningssätt är finska nätbanker och de vanligaste kreditkorten.

 1. Välj betalningssätt och fortsätt till betalningen.
 2. Du ser en bekräftelse om att betalningen är gjord när du har betalat.

Efter betalning

Systemet skickar information om betalningen och anmälan till din högskolas studerandeservice som registrerar återställandet av din studierätt och din läsårsanmälan i studieregistersystemet. Du får ett meddelande när det skett. Du meddelas per e-post om du samtyckt till elektronisk delgivning eller per post om du inte gjort det.

Pdf blanketten

Om du inte kan använda den elektroniska ansökan, kan du ansöka om återställande av studierätten genom pdf-blanketten som finns nedan. Lämna in ansökan till lärandetjänsterna vid din högskola. Om försummelsen av anmälan har varat längre än ett läsår ska du till ansökan bifoga en målinriktad och genomförbar plan för hur du ämnar slutföra dina studier inom en skälig tid samt en redogörelse för varför du har försummat anmälan.

This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: