Services

AllWell?-enkäten om välbefinnande i studierna

AllWell?-enkäten skickas ut varje år till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande. Med hjälp av enkäten samlar vi in aktuell information om de studerandes studieförmåga, motivation, undervisning och kamratstöd. Resultaten används för att utveckla utbildningsprogrammen, undervisningen och de tjänster som stöder de studerandes studieförmåga och välbefinnande.
AllWell?

AllWell?-enkäten genomförs på våren för andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande vid Aalto-universitetet. Enkäten skickas per e-post till de som ingår i enkätens målgrupp. Med hjälp av enkäten samlar vi in aktuell information om de studerandes välbefinnande i studierna. Studieförmågan undersöks utgående från en mall (Kunttu, 2005) som delar in studieförmågan i olika delområden: den studerandes egna resurser, studiekompetens och motivation samt undervisning och lärmiljö.

AllWell?-enkäten grundar sig på HowULearn-enkäten som har tagits fram vid Helsingfors universitet (se Parpala & Lindblom-Ylänne, 2012) och har kompletterats med frågor som mäter de studerandes egna resurser.

Study ability model_measures and references
Modellen för studieförmåga (Kunttu, K., 2005)

Kontaktpersoner

AllWell?-enkäten och dataskyddsmeddelande

Student guide illustration, supporting your studies

Var kan jag få vägledning och stöd?

Vägledning och stöd för studieplanering, studievälbefinnande och karriärreflektion för Aalto studenten

Tjänster
Personal Impact hero page logo

Personal Impact

Personal Impact samlar ihop kurser som ges vid Aalto om till exempel självledarskap, värden, känsla av betydelse samt om välbefinnande. Kurserna ger studiepoäng.

Övriga studier
Henkilö luennoi luokan edessä henkilöstön jäsenille

AllWell?-enkäten om välbefinnande i studierna och utveckling av undervisningen vid Aalto

Genom den årliga AllWell?-enkäten om välbefinnande i studierna får vi information som stöder planeringen av pedagogiska utvecklingsåtgärder. En sammanfattning av enkätresultaten skickas till ledarna för utbildningsprogrammen och till respektive högskolas ledning.

Teaching and learning
Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing erbjuder stöd med låg tröskel i frågor som rör studerandes välbefinnande och studieförmåga. Vi erbjuder stöd och vägledning utan tidsbokning (på nätet eller på plats), kamratgrupper, webbmaterial och individuell vägledning med tidsbokning. Du har tillgång till stöd från Aaltos studie- och karriärpsykologer, studievägledare, Aalto-prästerna, en speciallärare och ett nätverk av etablerade aktörer som främjar studerandes välbefinnande. Välkommen – vi finns här för dig.

Studera vid Aalto

Studie- och karriärpsykologerna erbjuder individuell vägledning

Aaltos studie- och karriärpsykologer erbjuder individuell vägledning på distans och på campus för alla studerande vid Aalto. Du kan boka tid för individuell vägledning eller komma utan tidsbokning till Starting Point of Wellbeing.

Tjänster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: