Palvelut

AllWell?-opiskelijakysely

AllWell?-opiskelijakysely toteutetaan keväisin Aalto-yliopiston 2. vuoden kandidaattiopiskelijoille sekä 1. vuoden maisteriopiskelijoille. AllWell?-opiskelijakysely antaa opiskelijalle mahdollisuuden kertoa kokemuksiistaan liittyen opetukseen, saamaansa ohjaukseen sekä siihen, millaisena hän näkee Aallon oppimisympäristönä. Lisäksi opiskelija arvioi omia voimavarojaan ja opiskelutaitojaan. Tuloksia hyödynnetään koulutusohjelmien, opetuksen sekä opiskelijoiden opiskelukykyä tukevien palveluiden kehittämisessä.
AllWell?

AllWell?-opiskelijakysely toteutetaan keväisin Aalto-yliopiston 2. vuoden kandidaattiopiskelijoille sekä 1. vuoden maisteriopiskelijoille. Kysely lähetetään kohderyhmän opiskelijoille sähköpostitse sekä tekstiviestitse helmikuussa.

Vuosittain tehtävä AllWell?-opiskelijakysely antaa opiskelijalle mahdollisuuden kertoa kokemuksiistaan liittyen opetukseen, saamaansa ohjaukseen sekä siihen, millaisena hän näkee Aallon oppimisympäristönä. Lisäksi opiskelija arvioi omia voimavarojaan ja opiskelutaitojaan. Kun nämä kaikki yhdessä muodostavat sopivan kokonaisuuden, opiskelijalla yleensä opinnot sujuvat mielekkäästi ja hän voi opiskelijana hyvin.

Mallina opiskelukyvyn jäsentämisessä on käytetty Opiskelukykymallia (Kunttu, 2006), joka jakaa opiskelukyvyn opiskelijan omiin voimavaroihin, opiskeluympäristöön sekä opetukseen ja ohjaukseen. 

AllWell?-opiskelijakyselyn avulla Aalto-yliopisto ja sen koulut sekä koulutusohjelmat saavat opiskelijoiden kokemuksista palautetietoa, jonka avulla ne voivat kehittää omaa opetustaan ja ohjaustaan. Kyselyn päätyttyä koulut saavat käyttöönsä oman koulunsa ja koulutusohjelmien tulokset, joita käsitelään koulujen tilaisuuksissa lukuvuoden aikana. 

Vuonna 2022 päivitetty opiskelukykymalli pohjautuu Kristina Kuntun julkaisemaan malliin (2006).
Vuonna 2022 päivitetty opiskelukykymalli pohjautuu Kristina Kuntun julkaisemaan malliin (2006) (www.yths.fi).

Yhteyshenkilöt

Laura Miettinen

Asiantuntija

AllWell?-kysely ja tietosuojailmoitus

Vuonna 2022 päivitetty opiskelukykymalli pohjautuu Kristina Kuntun julkaisemaan malliin (2006).

AllWell?-opiskelijakyselyn osa-alueet opiskelijan kehityksen tukena

AllWell?-opiskelijakysely mittaa opiskelukyvyn eri osa-alueita sekä opiskelijan kokemusta opiskeluhyvinvoinnista. Opiskelijan opiskelukyvyn ja opiskelukokemuksen ajatellaan rakentuvan neljästä eri osa-alueesta ja niiden vuorovaikutuksesta

Opiskelijan tukipalvelut
Henkilö luennoi luokan edessä henkilöstön jäsenille

AllWell?-opiskelijakysely ja opetuksen kehittäminen Aallossa

Vuosittain toteutettavalla AllWell?-opiskelijakyselyllä saamme tutkimuspohjaista tietoa pedagogisten kehittämistoimien suunnittelemisen tukemiseen. Kyselyn tuloksien yhteenveto toimitetaan Aallon ohjelmajohtajille ja koulun johdolle.

Opetus ja oppiminen
Student guide illustration, supporting your studies

Mistä saan ohjausta ja tukea?

Ohjausta ja tukea opintojen suunnitteluun, opiskeluhyvinvointiin ja urapohdintoihin Aallon opiskelijoille.

Palvelut
Starting Point of Wellbeing logo

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing tarjoaa opiskelijoille matalan kynnyksen ohjausta hyvinvointiin ja opiskelukykyyn liittyvissä asioissa. Tältä sivulta löydät tietoa mm. ajanvarauksettomasta drop-in ohjauksesta, tapahtumista, asiantuntijoiden ajanvarauksellisesta ohjauksesta ja kampuksen hyvinvointireitistä.

Opiskelu Aallossa
Tasapainotteleva opiskelija

Opintopsykologien ja uraohjauspsykologien yksilöohjaus

Aallon opinto- ja uraohjauspsykologit tarjoavat kaikille Aallon opiskelijoille yksilöohjausta etänä ja kampuksella. Voit tulla yksilöohjaukseen ilman ajanvarausta (Starting Point of Wellbeing) tai varata ajan.

Palvelut
Personal Impact hero page logo

Personal Impact

Personal Impact kokoaa yhteen Aallossa opetettavia, opintopisteellisiä kursseja esimerkiksi itsensä johtamisesta, arvoista, merkityksellisyydestä ja hyvinvoinnista.

Muut opinnot
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: