Services

Aalto-prästerna är tillgängliga för alla

Aalto-prästernas tjänster är tillgängliga för alla aaltoiter. Du kan kontakta dem när du behöver någon att prata förtroligt med om vad som helst som gäller livet, jobbet eller sociala relationer.
Kuva aaltopappi Anu Morikawasta

På Otnäs campus arbetar två universitetspräster, närmare bestämt Aalto-präster, genom ett samarbetsavtal mellan Aalto och den kyrkliga samfälligheten.

Marjaana Faugel

[email protected]

0503652256

Kristiina "Kiikki" Huotari

[email protected]

050 4644375

Aalto-prästerna träffar både studerande och personal i sitt arbete och är tillgängliga för alla medlemmar av universitetssamfundet oberoende av religion eller livsåskådning. Du kan också vända dig till dem om du behöver hjälp med att hitta representanter för något annat trossamfund.

Du kan vända dig till Aalto-prästerna när du behöver någon att prata förtroligt med om vad som helst som gäller livet, jobbet eller sociala relationer. Aalto-prästerna har fullständig tystnadsplikt. Livet består av många delområden som inte alltid är så enkla pussla ihop. När det känns som att livet består av måsten som aldrig tar slut kan det vara bra att stanna upp och se över sina resurser. Aalto-prästernas jobb kan i bästa fall vara förebyggande. Det är bäst att reda ut dina tankar och din livssituation innan situationen har hunnit bli allt för svår. Det är också lättare att prova nya knep för att hantera vardagen så länge du ännu har kvar din handlingskraft. Ibland räcker det med att prata med en vän, släkting eller närstående, men ibland kan ett samtal med en utomstående ge nya infallsvinklar.

Du kan också vända dig till prästerna om du upplever sorg, oberoende om det handlar något personligt eller något som drabbar hela arbetsgemenskapen.

Ta kontakt med Aalto-prästerna när du behöver stöd i livets små eller stora frågor! Du kan boka tid till dem per e-post eller telefon. Du hittar Aalto-prästerna i Kandidatcentret, rum M136 och M138.

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing erbjuder stöd med låg tröskel i frågor som rör studerandes välbefinnande och studieförmåga. Vi erbjuder stöd och vägledning utan tidsbokning (på nätet eller på plats), kamratgrupper, webbmaterial och individuell vägledning med tidsbokning. Du har tillgång till stöd från Aaltos studie- och karriärpsykologer, studievägledare, Aalto-prästerna, en speciallärare och ett nätverk av etablerade aktörer som främjar studerandes välbefinnande. Välkommen – vi finns här för dig.

Starting Point of Wellbeing
Logo av Starting Point of Wellbeing
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat