Studera vid Aalto

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Study options

The Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences provides eight study options.

The Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences provides eight study options:

Three Aalto University students working in a acoustics laboratory

Acoustics and Audio Technology - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

The major in Acoustics and Audio Technology equips students with a fundamental understanding of human hearing, audio perception, and physics of sound. The skills they acquire enable, for example, reducing noise pollution, planning harmonic environments and designing coherent sound experiences.

Utbildningsutbud
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Communications Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

I vår digitalt revolutionerade värld är förmågan att utveckla, bygga och underhålla kommunikationsnätverk mer efterfrågad än någonsin tidigare.

Utbildningsutbud
Aalto University / students working togeher / photography Aino Huovio

Computer Science - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Computer Science bygger på framstående forskning inom datavetenskap vid Aalto-universitetet, vars institution för datateknik upprepade gånger har rankats bland de tio bästa i Europa. Programmet ger en djupgående förståelse för design och analys av algoritmer och datateknik.

Utbildningsutbud
Aalto University / Climbing wall / Photography Mikko Raskinen

Game Design and Development - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Game Design and Development är ett mångvetenskapligt huvudämne som för samman studerande med olika bakgrund. De studerande skapar och analyserar spel, experimenterar med ny teknik och designstrategier och träffar likasinnade talanger med vilka de kan skapa framtidens spel och interaktiva upplevelser.

Utbildningsutbud
Aalto university / students at computer / photo by Unto Rautio

Human-Computer Interaction - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Genom att skapa användarvänliga nästa generations datorprodukter hjälper HCI-experter samhället att dra största möjliga nytta av revolutionerande teknik.

Utbildningsutbud
Macadamia

Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

AI förändrar världen snabbt. Huvudämnet Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence ger sina studerande verktygen för att hålla sig på toppen av AI-revolutionen och verktyg för att ta sig an några av århundradets största utmaningar. Oavsett om det handlar om att hitta nya lösningar för att tackla klimatförändringarna eller att bättre förstå vad som orsakar epidemier har detta område en viktig roll att spela.

Utbildningsutbud
SSE aalto

Software and Service Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Programvaru- och tjänsteutveckling lägger grunden för det moderna samhället och ekonomin. Programmet Master’s programme in Computer, Communication and Information Sciences – Software and Service Engineering ger de studerande några av de mest efterfrågade färdigheterna på arbetsmarknaden inom en rad olika branscher.

Utbildningsutbud
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: