Studera vid Aalto

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Study options

The Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences provides eight study options.

The Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences provides eight study options:

Three Aalto University students working in a acoustics laboratory

Acoustics and Audio Technology - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

The major in Acoustics and Audio Technology equips students with a fundamental understanding of human hearing, audio perception, and physics of sound. The skills they acquire enable, for example, reducing noise pollution, planning harmonic environments and designing coherent sound experiences.

Utbildningsutbud
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Communications Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Our world is digitally revolutionised, highlighting the increasing importance of internet technologies, wireless communication and communications ecosystems. The Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Communications Engineering covers both theoretical fundamentals and the hottest hands-on applications of communications technology, including topics like 5G, IoT, machine learning, and cybersecurity. The study option consists of a hard technological core surrounded by human-centred behavioural economics and sciences.

Utbildningsutbud
Aalto University / students working togeher / photography Aino Huovio

Computer Science - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Computer Science bygger på framstående forskning inom datavetenskap vid Aalto-universitetet, vars institution för datateknik upprepade gånger har rankats bland de tio bästa i Europa. Programmet ger en djupgående förståelse för design och analys av avancerad programvara och datateknik.

Utbildningsutbud
Aalto University / Climbing wall / Photography Mikko Raskinen

Game Design and Development - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Game Design and Development is a multidisciplinary major that tightly integrates students from different backgrounds. Students create and analyze games, experiment with new technologies and design approaches, and meet like-minded talent with whom to build the future of games and interactive experiences.

Utbildningsutbud
Aalto university / students at computer / photo by Unto Rautio

Human-Computer Interaction - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Hur kommer artificiell intelligens att förändra vårt sätt att använda datorer? Vad kommer att ersätta musen och tangentbordet i framtiden? Vad gör ett datorsystem tillförlitligt eller intressant för människor? Hur kan vi skapa interaktion som engagerar och motiverar användarna? Huvudämnet Human-Computer Interaction (HCI) utbildar framtidens experter som har förmågan att studera, förnya och förbättra informationstekniken till gagn för människorna.

Utbildningsutbud
Macadamia

Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence behandlar några av århundradets största utmaningar. Oavsett om det handlar om att hitta nya lösningar för att tackla klimatförändringarna eller att bättre förstå vad som orsakar en epidemi har detta område en viktig roll att spela.

Utbildningsutbud
Aalto University / hands working on a laptop / phography Aino Huovio

Security and Cloud Computing - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Security and Cloud Computing ger de studerande en bred förståelse för den senaste och framtida tekniken för säkra mobila och molnbaserade datortjänster. De studerande får både praktiska tekniska färdigheter och teoretiska insikter i säker systemteknik, utveckling av distribuerade applikationer, nätverks- och tjänstearkitektur samt molnbaserade och mobila plattformar.

Utbildningsutbud
SSE aalto

Software and Service Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Programvaru- och tjänsteutveckling lägger grunden för det moderna samhället och ekonomin. Programmet Master’s programme in Computer, Communication and Information Sciences – Software and Service Engineering ger de studerande några av de mest efterfrågade färdigheterna på arbetsmarknaden inom en rad olika branscher.

Utbildningsutbud
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat