Utbildningsutbud

Human-Computer Interaction - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Att utforma nya, bättre sätt för människor att interagera med datorer är vad området Human-Computer Interaction (HCI) handlar om. I huvudämnet HCI lär du dig designa användarvänliga datorprodukter och att samtidigt dra största möjliga nytta av AI, utvidgad verklighet och annan modern teknik som formar vår framtid. Huvudämnet har ett unikt fokus på data- och ingenjörsvetenskap, och är uppbyggt kring Aalto-universitetets enastående forskning om HCI som har rankats bland de bästa i Europa.
Aalto university / students at computer / photo by Unto Rautio

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Hur kommer artificiell intelligens att förändra vårt sätt att använda datorer? Vad kommer att ersätta musen och tangentbordet i framtiden? Vad gör ett datorsystem tillförlitligt eller intressant för människor? Hur kan vi skapa interaktion som engagerar och motiverar användarna? Detta är är några av de frågor som det mångvetenskapliga området Human-Computer Interaction (HCI) vill besvara. HCI spelar en avgörande roll för att utveckla nästa generations datorprodukter och datatjänster som människor vill använda – och för att hjälpa samhället att dra största möjliga nytta av teknik som förändrar världen, såsom AI, virtuell och förstärkt verklighet, robotteknik och sakernas internet.

I huvudämnet Human-Computer Interaction förvärvar du de färdigheter som krävs för att bygga nya sätt att interagera med datorsystem och informationsteknik på ett sätt som gynnar människor. Huvudämnet har ett internationellt unikt fokus på ingenjörs- och datavetenskap med starka inslag av psykologi och design. De studerande lär sig till exempel hur beräkningsmetoder tillämpas på ett människocentrerat sätt. Aalto-universitetets forskning inom HCI – som huvudämnet baserar sig på – är internationellt erkänd: 2020–2024 har Aalto rankats första i Europa inom HCI-forskning. 

Efter att ha slutfört studierna har de utexaminerade följande kunskaper och färdigheter: 

 • Radikal kreativitet och ett modernt perspektiv på människa-datorinteraktion. De utexaminerade har en bred repertoar av effektiva beräkningsbaserade och tekniska metoder, inklusive de senaste metoderna inom AI, och hur de kan tillämpas på praktiska problem inom människa-datorinteraktion. 
 • Ett starkt tvärvetenskapligt perspektiv på människocentrerad teknologi. De utexaminerade har tillägnat sig ett tvärvetenskapliga erfarenhet i psykologi, samhällsvetenskap, ekonomi eller design. Huvudämnet betonar vikten av att grunda våra beslut på en systematisk förståelse för människor. 
 • En kompetens som värdesätts globalt. De utexaminerade förstår moderna designproblem ur ett beräkningsbaserat perspektiv, inklusive utmaningar som gäller konceptskapande, gränssnittsteknik, algoritmer, data och modellering. De har färdigheter för att arbeta i team med fokus på bland annat AI, VR, maskininlärning, robotik, elektroteknik, datavetenskap samt användbar säkerhet och integritet. 
 • Metakognitiva färdigheter för livslångt lärande. De utexaminerade behärskar vetenskapliga begrepp och processer, har förmåga till kritiskt tänkande och har goda färdigheter i forskning, samarbete och ledarskap.  

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska. 

Läsårsavgifter och stipendier

Aalto-universitetets läsårsavgift för magisterprogram på engelska är 15 000 euro. Läsårsavgifter uppbärs av medborgare utanför EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. 

Aalto-universitetet har ett stipendieprogram som stöder medborgare utanför EU/EES som studerar i ett program som uppbär avgifter. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av avgiften. 

Mer information om avgifter och stipendier vid Aalto-universitetet finns här

Studiernas uppbyggnad

Huvudämnet Human-Computer Interaction hör till det tvååriga magisterprogrammet Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences. Sammanlagt består programmet av 120 studiepoäng. 

 • Huvudämnesstudier (40 eller 60 studiepoäng) 
 • Eventuella biämnesstudier (20–25 studiepoäng) 
 • Fritt valbara studier (25–30 studiepoäng) 
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)

De studerande kan välja ett biämne antingen bland de andra ansökningsalternativen inom programmet Master's Programme in Computer, Communications and Information Sciences eller från andra program som erbjuds vid Aalto-universitetet. Målet är att alla huvud-och biämnesstudier genomförs under det första studieåret – de studerande lär sig centrala metoder och tekniker inom design och analys av interaktion.  

Det andra året är vigt åt diplomarbetet och fritt valbara studier som ger den studerande möjligheten att inrikta sig på ett tekniskt tema. De fritt valbara studierna kan bestå av ytterligare kurser inom huvudämnet, ett andra biämne, mångvetenskapliga kurser eller studier utomlands. Du kan välja i princip vilken kombination av kurser som helst – från Aalto eller andra universitet i Finland och utomlands – som stöder dina studier och motsvarar dina intressen. HCI-studerande kan till exempel delta i kursen Interaction Design vid Högskolan för konst, design och arkitektur. 

Undervisningen inom programmet varierar från föreläsningar och grupparbeten till programmering och en projektkurs där företag från industrin deltar. 

Mer information om studierna och undervisningsplanen finns i Studentguiden.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Inriktningsalternativ

Huvudämnet har ett brett utbud av kurser vilket ger de studerande möjligheten att fritt välja sin studiestig enligt vad som bäst passar deras intressen och mål. Om studerande vill inrikta sig på ett specifikt område kan de välja att genomföra en uppsättning rekommenderade kurser. Sådana områden kan till exempel vara: 

 • Interaktiv AI 
 • Virtuell och förstärkt verklighet 
 • Visuella och interaktiva datorsystem 
 • Interaktiv systemteknik 
 • Användarcentrerad design 
 • Teknik och samhälle 

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är känt för sin internationella studie- och forskningsmiljö. Aalto-universitetet välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Personalen inom programmet, de aktiva tutorerna och stödtjänsterna arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland. Många av professorerna och forskarna har internationell bakgrund och erfarenhet vilket för deras internationella nätverk nära de studerande.  

Programmet är internationellt erkänt och ger goda förutsättningar för en internationell karriär. De två högskolorna (SCI och ELEC) som ordnar studierna erbjuder många olika möjligheter till studentutbyte över hela världen. Andra möjligheter att förbättra sin globala kompetens är till exempel att genomföra praktik, sommarkurser eller diplomarbetet utomlands samt att bli tutor för förstaårsstudenter och lära sig främmande språk. 

Möjlighet till fortsatta studier

Huvudämnet lägger fokus på grundläggande teorier och metoder och utgör en utmärkt grund för doktorandstudier. Många av våra studerande har riktat in sig på akademiska karriärer vid toppuniversitet såsom ETH Zürich, Köpenhamns universitet och Lausannes universitet. 

Karriärmöjligheter

Experter inom människa-datorinteraktion har goda karriärmöjligheter inom bland annat interaktiv AI och interaktiva system, användarupplevelse, interaktionsdesign och gränssnittsdesign. Våra studerande kan nätverka med både finländska och internationella företag i synnerhet i samband med projektkursen, vilket öppnar upp karriärmöjligheter för dem. Ungefär hälften av våra studerande gör sitt diplomarbete för ett företag. 

Tack vare sin goda ingenjörs- och designkompetens samt andra tekniska och yrkesmässiga färdigheter kan våra utexaminerade satsa på internationellt konkurrenskraftiga karriärer med roller inom design, forskning eller ledning. Som tidigare nämnt beslutar sig många av våra utexaminerade att ge sig in på akademiska karriärer och jobba som forskare vid olika toppuniversitet. Eftersom programmet ger viktiga kunskaper om hur man gör produkter och tjänster framgångsrika är det också väl lämpat för studenter som vill bli företagare eller arbeta vid startup-företag. 

Exempel på yrkesbeteckningar bland våra utexaminerade: 

 • Gränssnittsingenjör 
 • Beteendeanalytiker 
 • Interaktionsdesigner 
 • UX-designer 
 • Användarforskare 
 • Specialist inom informationsvisualisering 
Unto Rautio

School of Science graduates in working life

School of Science Master's graduates are highly successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Science

Tyngdpunkter inom forskning

Undervisningen inom huvudämnet är nära kopplad till den forskning som bedrivs vid institutionen för datateknik och institutionen för informations- och kommunikationsteknik vid Aalto-universitetet. 

Samarbete med andra aktörer

Vid Aalto-universitetet är det lätt att kombinera olika områden – studerande kan välja fritt valbara studiehelheter så att deras examen är en kombination av vetenskap, teknik, ekonomi och konst. Den studerande kan komplettera sina studier med kurser från andra högskolor och program vid Aalto-universitet och med studier vid andra universitet, även internationella. HCI-studerande kan till exempel delta i kursen Interaction Design vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Denna mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag. 

Som tidigare nämnt samarbetar huvudämnet med industrin, i synnerhet i samband med projektkursen, och många studerande skriver sitt diplomarbete för ett företag. De forskningsgrupper som är involverade i programmet har ett nära samarbete med internationella företag och forskningsgrupper inom människa-datorinteraktion. Forskningsgrupperna ingår också i FCAI (Finnish Center for Artificial Intelligence)

Webinar | Human-Computer Interaction

Lära mer om magisterprogrammet Human-Computer Interaction. Se webbinariets inspelning där programrepresentanter och studerande berättar mer om studierna och karriärmöjligheter och svarar på några andra frågor du kan tänkas ha.

Katso webinaaritallenne
Students looking at computer screens in class

Programme-specific admission requirements

The programme-specific admission requirements for the next student intake will be updated below by the end of August 2024.

Human-Computer Interaction applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: