Utbildningsutbud

Software and Service Engineering - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Programvaru- och tjänsteutveckling lägger grunden för det moderna samhället och ekonomin. Programmet Master’s programme in Computer, Communication and Information Sciences – Software and Service Engineering ger de studerande några av de mest efterfrågade färdigheterna på arbetsmarknaden inom en rad olika branscher.
SSE aalto

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Programvaru- och tjänsteutveckling lägger grunden för det moderna samhället och ekonomin. Programvara behövs inom nästan alla branscher, inom alla företag och för alla funktioner – från hälso- och informationsteknik till forskning och utveckling eller statliga organisationer. Programmet Master’s programme in Computer, Communication and Information Sciences – Software and Service Engineering ger de studerande några av de mest efterfrågade färdigheterna på arbetsmarknaden inom en rad olika branscher. 

De som utexamineras från programmet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Software and Service Engineering har följande kunskaper och färdigheter: 

 • Förmåga att skapa, utveckla och förvalta digitala produkter och tjänster. De utexaminerade behärskar digitalt värdeskapande och vet hur programvara kan påskynda tillväxten i moderna organisationer. 
 • God problemlösningsförmåga. De utexaminerade har de kunskaper och färdigheter som behövs för att tackla komplexa problem med hänsyn till mänskliga, samhälleliga och organisatoriska faktorer. 
 • Ett slutanvändar- och kundorienterat förhållningssätt. De utexaminerade förstår betydelsen av en djupgående och kontinuerlig förståelse för användarens behov som en oumbärlig byggsten för att skapa framgångsrika programvaruprodukter. 
 • God social kompetens. De utexaminerade har god kommunikationsförmåga och kan samarbeta i mångvetenskapliga team med en rad olika personligheter. 

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. 

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet. 

Studiernas uppbyggnad

Programmet Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Software and Service Engineering omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av: 

 • Huvudämnesstudier (40 eller 60 studiepoäng) 
 • Eventuella biämnesstudier (20–25 sp) 
 • Fritt valbara studier (25–30 studiepoäng) 
 • Diplomarbete (30 studiepoäng) 
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Inriktningsalternativ

De obligatoriska kurserna under det första studieåret ger de studerande de viktigaste modellerna, metoderna och verktygen för programutveckling och produkt- och tjänstedesign. De obligatoriska kurserna är få till antalet, vilket innebär att de studerande har friheten att välja en del kurser efter eget intresse. Nedan ges några exempel på kurser ur den omfattande undervisningsplanen: 

 • Software Project (5–8 studiepoäng) 
 • Data-Driven Concept Design (5 ECTS) 
 • User Interface Construction (5 studiepoäng) 
 • Software Design and Modeling (5 studiepoäng) 
 • Software Testing and Quality Assurance (5 ECTS) 

Undervisningen inom magisterprogrammet är studerandecentrerad. Även om huvudämnet erbjuder två inriktningsalternativ har de studerande friheten att bygga upp sin egen studiestig utgående från sina egna intressen och ambitioner. Tutorerna erbjuder hjälp med att skapa den individuella studieplanen. 

De studerande kan välja att specialisera sig på ett av de två delområden som listas nedan eller satsa på en tvärvetenskaplig inriktning som leder till en bred uppsättning färdigheter. Huvudämnet erbjuder följande inriktningsalternativ: 

Software Engineering 

Programvara är vad som driver ekonomier och organisationer. Inriktningsalternativet Software Engineering lägger fokus på de processer, metoder och tekniker som används inom programutveckling. Ämnesområden som behandlas är bland annat kravhantering, design, implementering och testning samt ibruktagande. De studerande kan också delta i kurser inom projektledning, organisationsutveckling och immateriella rättigheter. 

Service Design and Engineering 

Att förstå kundernas och användarnas behov är av central betydelse inom design av digitala tjänster. Inriktningsalternativet Service Design and Engineering (SDE) lägger fokus på den konceptuella och metodologiska grunden för att arbeta med kunder, användare och andra intressenter inom ramen för utveckling av digitala tjänster. Detta gemensamma design- och utvärderingsarbete sker med hjälp av metoder inom användarcentrering och programutveckling. 

Undervisningen är branschorienterad och interaktiv. Många av de individuella uppgifterna och gruppövningarna introducerar de studerande till verkliga problem som hjälper dem att utveckla sin förmåga att tänka kritiskt och självständigt samt tillämpa kunskap från flera olika ämnesområden. De frågor som experter inom programvaru- och tjänsteutveckling ställs inför är ofta kopplade till människans och samhällets välbefinnande.

Programutveckling och tjänstedesign är samarbetsinriktade områden, och även i detta magisterprogram ligger fokus på aktivt och ömsesidigt lärande. Genom gruppövningar betonas gemensamt skapande som kan ge upphov till innovativa lösningar inom området. De studerande utvecklar sin sociala kompetens, vilket förbereder dem för framtida arbetsuppgifter där teamarbete, aktivt lyssnande och effektiv kommunikation är av central betydelse.

Undervisningen består också av att delta i föreläsningar av professorer och gästexperter samt seminarier, läsa vetenskapliga artiklar, skriva essäer och göra individuella övningar. Målet är att ge de studerande en stark teoretisk grund men också de färdigheter som behövs för att tackla praktiska problem i dagens samhälle. Nätverket av professorer omfattar internationellt erkända och publicerade experter som är ytterst engagerade i att utbilda framtidens toppexperter och att skapa en trivsam lärmiljö tillsammans med de studerande. 

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Internationell verksamhet

Studiemiljön i programmet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Högskolan för teknikvetenskaper erbjuder många olika möjligheter till studentutbyte över hela världen. Utbytesstudier kan inkluderas i examen, till exempel som ett internationellt biämne. Därtill kan de studerande utveckla sin globala kompetens genom att till exempel gå en sommarkurs eller göra praktik utomlands. Studerande kan ansöka om stipendier för att finansiera sin praktik utomlands. 

Som ett av de bästa universiteten inom datavetenskap och informationssystem enligt QS World University Ranking sammanför Aalto-universitetet en mycket internationell och kompetent samling studerande och akademisk personal. Eftersom programutveckling är en av de mest efterfrågade färdigheter i världen kan de utexaminerade söka sig till nästan vilket land som helst i världen för att arbeta. 

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland. 

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område). 

Karriärmöjligheter

Programvara är den ultimata källan till kapacitet, innovation, konkurrenskraft, kvalitet och flexibilitet inom ett företag. Eftersom nästan alla företag är programvaruföretag är området otroligt brett, och de utexaminerade har exceptionellt varierande karriärmöjligheter. 

Exempel på yrkesbenämningar bland våra utexaminerade: 

 • Applikationsutvecklare 
 • Affärsutvecklingschef 
 • Kodare 
 • DevOps-ingenjör 
 • Fullstackutvecklare 
 • IT-konsult 
 • Driftchef 
 • Kravspecialist 
 • Tjänstedesigner 
 • Programutvecklare 
 • Lösningsarkitekt 
 • Systemdesigner 
 • Teknisk projektchef 
 • Gränssnittsdesigner 

Exempel på företag där våra nyligen utexaminerade jobbar: Accenture, CGI, Cisco, Digia Plc, Eficode, F-Secure Corporation, Futurice, Gofore Oy, Huawei Technologies, IBM, Innofactor, KONE Corporation, Microsoft, Next Games, Nokia, Nordea, OP Financial Group, Reaktor, RELEX Solutions, Remedy Entertainment, Smartly.io, Tieto, Unity Technologies, VR Group, Wärtsilä. 

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag. 

Unto Rautio

School of Science graduates in working life

School of Science Master's graduates are highly successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Science

Tyngdpunkter inom forskning

Undervisningen i programmet är nära kopplad till den forskning som bedrivs vid institutionen för datateknik

Samarbete med andra aktörer

Studierna inom detta huvudämne ger en stark teknisk grund. De studerande uppmuntras emellertid också att experimentera och utvidga sina färdigheter inom andra områden. En del studerande fördjupar sig i de ekonomiska aspekterna av programvara och digitalisering genom att ta kurser vid Aalto-universitetets handelshögskola. Andra studerande väljer att fördjupa sig i renodlade tekniska ämnesområden genom att välja kurser som ger dem djupgående färdigheter i programvaruarkitektur och -design, testning och modellering. 

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag. 

Programme-specific admission requirements

Software and Service Engineering applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: