Utbildningsutbud

Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence behandlar några av århundradets största utmaningar. Oavsett om det handlar om att hitta nya lösningar för att tackla klimatförändringarna eller att bättre förstå vad som orsakar en epidemi har detta område en viktig roll att spela.
Macadamia
Get a Master’s Degree in Computer, Communication and Information Sciences – Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence at Aalto University, the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Vad är egentligen intelligens, och hur utvecklas den? Vad är lärande, och varför har det blivit viktigt att ”lära sig att lära” i dagens värld? Att vilja hitta svar på dylika enkelt formulerade frågor kan vara ett tillräckligt skäl för att börja studera maskininlärning, datavetenskap och artificiell intelligens. Dessa områden handskas dock också med några av århundradets största utmaningar, vilket gör huvudämnet Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence vid Aalto-universitetet till en utmärkt studiemiljö för den som är villig att röra sig utanför sin bekvämlighetszon. Oavsett om det handlar om att hitta nya lösningar för att tackla klimatförändringarna eller att bättre förstå vad som orsakar en epidemi har artificiell intelligens, datavetenskap och maskininlärning en viktig roll att spela. 

De som utexamineras från huvudämnet:

 • kan definiera dataintensiva problem inom datavetenskap och artificiell intelligens och förstå de underliggande statistiska och beräkningsbaserade principerna 
 • kan bedöma lämpligheten hos olika maskininlärningsmetoder för att lösa ett nytt problem inom industrin eller den akademiska världen och tillämpa metoderna på problemet 
 • kan effektivt tolka resultaten av en maskininlärningsalgoritm, bedöma dess tillförlitlighet och förmedla resultatentill experter inom andra områden 
 • kan använda vanliga metoder för maskininlärning samt skapa och använda nya algoritmer genom att anpassa befintliga tillvägagångssätt 
 • förstår den teoretiska grunden inom maskininlärning i den mån som behövs för att kunna följa forskningen inom området 
 • förstår de möjligheter som maskininlärning medför inom datavetenskap och artificiell intelligens

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. 

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften. 

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet. 

Studiernas uppbyggnad

Programmet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence omfattar totalt 120 studiepoäng.

Det tvååriga programmet består av: 

 • Huvudämnesstudier (60 studiepoäng) 
 • Fritt valbara studier (30 studiepoäng) 
 • Diplomarbete (30 studiepoäng) 
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Inriktningsalternativ

Aalto-universitetets institution för datateknik har stigit snabbt i rankningarna och hör nu till de främsta institutionerna i Europa. De studerande inom huvudämnet Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence får en inblick i spetsforskningen och erbjuds vägledning av ledande experter inom området. ​ 

I studierna betonas aktivt och praktiskt lärande. Genom olika projekt och praktiska uppgifter uppmuntras de studerande till aktivt lärande och till att prova saker själva i stället för att vara passiva mottagare av information. Undervisningspersonalen består av entusiastiska och internationellt ansedda professorer och forskare inom området som bidrar till en trivsam och uppmuntrande lärmiljö. Nedan ges konkreta exempel på kurser ur den omfattande undervisningsplanen: 

 • Machine Learning: Supervised Methods (5 studiepoäng) 
 • Deep Learning (5 studiepoäng) 
 • Bayesian Data Analysis (5 studiepoäng) 
 • Machine Learning: Advanced Probabilistic Methods (5 studiepoäng) 
 • Artificial Intelligence (5 studiepoäng) 

De obligatoriska kurserna i början av studierna ger en stark grund för vidare studier inom specifika delområden. De studerande har möjlighet att fördjupa sig i områden som bioinformatik samt tal och språk. Det finns också ett stort antal valfria kurser att välja mellan, och det är också möjligt att inkludera valfria kurser från andra huvudämnen i den individuella studieplanen enligt överenskommelse med ansvarsprofessorn för huvudämnet. 

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Internationell verksamhet

Studiemiljön i programmet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Högskolan för teknikvetenskaper erbjuder många olika möjligheter till studentutbyte och praktik över hela världen. Studerande kan få möjlighet att åka på praktik till Silicon Valley eller delta i en sommarkurs vid ett av Aaltos partneruniversitet. 

Studerande inom huvudämnet Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence har också möjlighet att genomföra det andra studieåret vid EURECOM i Frankrike eller Grenoble INP i Frankrike och avlägga en dubbelexamen vid både Aalto-universitetet och EURECOM eller Grenoble INP. Därtill finns ett nära samarbete med ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), som innefattar framstående akademiska institutioner och forskare. Studerande som vill bli toppforskare inom området har utmärkta möjligheter till detta. 

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland. 

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område). 

Karriärmöjligheter

Maskininlärning och artificiell intelligens har en omvälvande inverkan på praktiskt taget varje företag inom varje bransch. Att hänga med i denna revolutionerande tekniska utveckling är absolut nödvändigt för organisationer som vill stå sig i konkurrensen. 

Eftersom efterfrågan på AI-experter ökar snabbare än utbudet har de som utexamineras från detta huvudämne obegränsade möjligheter inom allt från processindustri till datavetenskap. Aktuella tillämpningsområden innefattar bioinformatik, beräkningsbaserad astrofysik, biologi och medicin, interaktiv teknik, informationssökning, informationsvisualisering, neuroinformatik och analys av sociala nätverk. 

Exempel på yrkesbenämningar bland våra utexaminerade: 

 • Analytiker 
 • Analysingenjör 
 • Dataanalytiker 
 • Dataforskare 
 • DevOps-ingenjör 
 • Programutvecklare inom maskininlärning 
 • Programutvecklare 

Efter utexaminering går karriären snabbt framåt. 

Exempel på företag där våra nyligen utexaminerade jobbar: Accenture, Aureus Analytics, Discover Financial Services, Futurice, Elsevier, Jongla, Omniata Inc, Reaktor, Sanoma, Silo AI och Verto Analytics. 

En del av våra nyligen utexaminerade är doktorander vid följande universitet: Aalto-universitetet, Brown University, Carnegie Mellon University, French Institute for Research in Computer Science and Automation (Inria), Purdue University, Télécom Paris Tech, University of Bristol, University of California - Santa Cruz, University of Iowa, University of Surrey. 

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag. 

Unto Rautio

School of Science graduates in working life

School of Science Master's graduates are highly successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Science

Tyngdpunkter inom forskning

Undervisningen i programmet är nära kopplad till den högklassiga forskning som bedrivs vid institutionen för datateknik. De bästa studerande inom huvudämnet är varmt välkomna som doktorander i Aalto-universitetets forskningsgrupper. 

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet har ett nära samarbete med Helsingfors universitet vad gäller undervisning och forskning inom ramen för FCAI (Finnish Center for Artificial Intelligence). FCAI sammanför toppbegåvningar inom den akademiska världen, industrin och den offentliga sektorn för att lösa verkliga problem med hjälp av både befintlig och ny AI. Ett av de aktuella forskningsområdena är inriktat på de möjligheter som AI medför inom medicinen. Framgångsrika studerande inom huvudämnet kan fortsätta sina studier inom HICT (Helsinki Doctoral Education Network in Information and Communication Technology). 

De studerande kan också inkludera mångvetenskapliga studier i examen genom att välja ett biämne eller valfria kurser från andra områden. De kan också ta kurser vid andra universitet i Finland genom JOO-avtalet. 

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag. 

Programme-specific admission requirements

Applicants to Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence (Macadamia) meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria based on their admission group. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

The degree that gives the applicant the eligibility to apply (i.e. bachelor's degree) determines which admission group the applicant belongs to even in cases where the applicant has more than one higher education degree.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university or university of applied sciences in Finland

Admission group 2

Bachelor’s degree from a higher education institution abroad

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: