Utbildningsutbud

Computer Science - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Computer Science bygger på framstående forskning inom datavetenskap vid Aalto-universitetet, vars institution för datateknik upprepade gånger har rankats bland de tio bästa i Europa. Programmet ger en djupgående förståelse för design och analys av algoritmer och datateknik. De som utexamineras från detta magisterprogram har utmärkta insikter i teori och praktik när det gäller avancerade beräkningar över ett brett spektrum av system, från distribuerade plattformar i Internetskala till nya kvantdatorinfrastrukturer. Programmet betonar samarbete och praktiskt lärande, och de studerande uppmuntras till att ha ett aktivt förhållningssätt till sin utbildning och sitt lärande. Vi använder oss fullt ut av moderna undervisningsmetoder, inklusive distanslärande, lärande i små grupper och nätbaserade verktyg för återkoppling. Den mångvetenskapliga miljön ger upphov till nya idéer, vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.
Aalto University / students working togeher / photography Aino Huovio

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Efter att slutfört studierna inom huvudämnet Computer Science har de utexaminerade följande kunskaper och färdigheter: 

 • En bred metodologisk grund. De utexaminerade har bred kunskap om avancerade mjukvaror och arkitekturer, innefattat möjligheten att specialisera sig på framstående och framväxande plattformar såsom molntjänster, högpresterande datorsystem och kvantdatorer. 
 • Grunderna i algoritmer och matematik. Matematik, algoritmer och datorkomplexitet utgör en viktig forskningspotential för utexaminerade som är intresserade av en forskarkarriär och är också den långsiktiga grunden för all databehandling. 
 • Utmärkta färdigheter i design och programmering. De utexaminerade har i allmänhet utmärkta färdigheter i design och programmering som innefattar ett brett spektrum av programmeringsspråk, stilar, och utvecklingsmiljöer. 
 • En bred kunskapsbas och djupgående specialisering. Utöver bred kunskap om datavetenskap har de utexaminerade djupgående färdigheter i ett valfritt specialiseringsområde. 
 • God kommunikationsförmåga. De utexaminerade har förmåga att arbeta i mångvetenskapliga team och samarbeta effektivt med experter från olika områden. 

Läsårsavgifter och stipendier

Aalto-universitetets läsårsavgift för magisterprogram på engelska är 15 000 euro. Läsårsavgifter uppbärs av medborgare utanför EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Aalto-universitetet har ett stipendieprogram som stöder medborgare utanför EU/EES som studerar i ett program som uppbär avgifter. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av avgiften. 

Mer information om avgifter och stipendier vid Aalto-universitetet finns på webbsidan för läsårsavgifter och stipendier

Studiernas uppbyggnad

Programmet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Computer Science omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Huvudämnesstudier (40 eller 60 studiepoäng)
 • Eventuellt biämne (20–25 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (25–30 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Inriktningsalternativ

Huvudämnet erbjuder fem inriktningsalternativ. Det är även möjligt att kombinera kurser från olika inriktningsalternativ. Därtill är det möjligt att inkludera ett valfritt biämne och en stor mängd fritt valbara kurser. 

Inriktningsalternativet Algorithms, Logic, and Computation ger de studerande en stark metodologisk och matematisk grund som innefattar modellering, konstruktion och analys av avancerade algoritmer och datorsystem, från massivt distribuerad infrastruktur till kvantdatorer. De studerande kan förvänta sig att bli starka programmerare med färdigheter i verktyg för automatiserad slutledning. 

Inriktningsalternativet Big Data and Large-Scale Computing ger de studerande solida färdigheter för att hantera de utmaningar som uppstår till följd av den växande mängden data och information i vårt samhälle. Studiestigen omfattar varierande teman inom storskalig dataanalys och plattformar, till exempel hantering av infrastrukturer för stordata, satsvis bearbetning och bearbetning av dataflöden, algoritmer för dataanalys samt beräkning och automation för datavetenskapliga processer. 

Inriktningsalternativet Software Systems and Technologies behandlar frågor gällande programvarusystem och tillhörande teknik: inbyggda system och mobila datorsystem, virtualisering och molnbaserade datortjänster samt datacenternätverk och hållbarhet. Studiestigen ger solida kunskaper i fullstackutveckling med molnbaserade verktyg och arbetssätt som lämpar sig för dagens komplexa datorsystem. 

Inriktningsalternativet Web Technologies, Applications and Science djupdyker i det som många anser vara den viktigaste tekniska innovationen sedan själva datorn. Undervisningen inom studiestigen behandlar teman i anknytning till webbapplikationer och -tjänster på ett mångsidigt sätt. De studerande lär sig att utveckla moderna webbapplikationer och använda webbteknik i distribuerade system. 

Inriktningsalternativet Secure Systems kombinerar grundläggande kunskap i informationssäkerhet och kryptografi med praktiska ingenjörsfärdigheter. De studerande lär sig att förstå hur fienden tänker, att analysera cyberhot och planera säkra data- och kommunikationssystem. Ämnena omfattar nät- och protokollsäkerhet, moln- och operativsystemsäkerhet, matematisk kryptografi och modern programvaruteknik. 

Studierna använder sig fullt ut av moderna undervisningsmetoder, inklusive distanslärande, lärande i små grupper och nätbaserade verktyg för återkoppling. Istället för traditionella föreläsningar betonar huvudämnet samarbete och praktiskt lärande, och de studerande uppmuntras till att ha ett aktivt förhållningssätt till sin utbildning och sitt lärande.

Mer information om studierna och undervisningsplanen finns i Studentguiden.

Internationell verksamhet

Studiemiljön i programmet är starkt internationell – studierna genomförs i mångkulturella grupper och ett stort antal kurser ges av internationella professorer. Studierna är starkt kopplade till forskningen i världsklass som bedrivs vid institutionen för datateknik, som upprepade gånger har rankats bland de tio bästa i Europa. Dessutom finns det ett pågående samarbete med ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), som innefattar framstående akademiska institutioner och forskare. 

Högskolan för teknikvetenskaper erbjuder många olika möjligheter för studerande att utveckla sin globala kompetens, till exempel genom att 

 • tillbringa en termin utomlands vid ett av Aaltos partneruniversitet 
 • delta i sommarkurser utomlands, till exempel vid Stanford Summer School 
 • göra praktik i ett land som är framstående inom datavetenskap 
 • vara tutor för första årets studerande. 

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område). 

Karriärmöjligheter

De studerande inom huvudämnet får jobberbjudanden redan innan de har utexaminerats, och karriärutsikterna är utmärkta. 

Aalto-universitetet har utmärkta karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag. 

Ett vanligt sätt att komma in i arbetslivet är att bli anställd av ett företag för att göra sitt diplomarbete. En del studerande grundar egna företag eller siktar på en forskarkarriär vid ett universitet eller ett forskningslaboratorium. 

Exempel på yrkesbenämningar bland våra utexaminerade: 

 • Molnarkitekt 
 • Dataforskare 
 • Spelprogrammerare 
 • IT-konsult 
 • Fullstackutvecklare 
 • Mobilapputvecklare 
 • Programvaruarkitekt 
 • Programutvecklare 
 • Teknisk webbanalytiker 
 • Användbarhetsspecialist 
 • Cybersäkerhetsspecialist 
 • Forskningsassistent 
 • Doktorand

Våra nyutexaminerade arbetar vid bland annat följande företag, universitet och forskningsinstitutioner: Aalto University, Accenture, BetterDoctor, Centre national de la recherche scientifique, Conformiq, Eficode, Ericsson, Espotel, EXFO, Finnish Defence Forces, Finnish Institute of Occupational Health, First American, Forcepoint, F-Secure, Futuremark, Futurice, Giosg, GM Wargaming, Harvard University, Institut national de recherche en informatique et automatique, Jongla, Microsoft, Nitor Creations, Netlight Consulting, Nixu Corporation, Nokia, Nordea, OneSpin Solutions, Orbis, Palantir Technologies, Planixs, Qualtrics, Queen’s University Belfast, Quintic, Reaktor, RedLynx, Santander, Seriously Digital Entertainment, SSH Communications Security, Smartly.io, Space Systems Finland, Supermetrics & Floweb, Trimble, Tuxera, University of Helsinki, Valas Media, Vincit,, Wolt, ZEF osv. 

Unto Rautio

School of Science graduates in working life

School of Science Master's graduates are highly successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Science

Tyngdpunkter inom forskning

Undervisningen i programmet är nära kopplad till den högklassiga forskning som bedrivs vid institutionen för datateknik

Samarbete med andra aktörer

Datateknik är ett mångvetenskapligt område till sin natur – det är mycket svårare att hitta ett område det inte används i än att nämna ett där det har en central roll. Högskolan för teknikvetenskaper samarbetar nära med andra högskolor vid Aalto och studerande vid andra magisterprogram läser ofta kurser vid huvudämnet Computer Science. Studerande med Computer Science som huvudämne kan inkludera ett valfritt biämne i sina studier. Biämnet kan väljas från vilken av Aaltos högskolor som helst. De kan också ta kurser vid andra program vid Aalto eller andra universitet i Finland genom JOO-avtalet.

Programme-specific admission requirements

The programme-specific admission requirements for the next student intake will be updated below by the end of August 2024.

Computer Science applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chat with our students!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto
Aalto-yliopisto / Tietokillan logo

Tietokilta (extern länk)

Tietokilta ry (TiK) är ämnesorganisationen för studenterna på IT-utbildningsprogrammet.

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: