Utbildningsutbud

Game Design and Development - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Game Design and Development är ett mångvetenskapligt huvudämne som för samman studerande med olika bakgrund. De studerande skapar och analyserar spel, experimenterar med ny teknik och designstrategier och träffar likasinnade talanger med vilka de kan skapa framtidens spel och interaktiva upplevelser.
Aalto University / Climbing wall / Photography Mikko Raskinen

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Huvudämnet Game Design and Development är ett mångvetenskapligt huvudämne som erbjuder en unik blandning av tekniska och konstnärliga aspekter av spelutveckling. Huvudämnet är känt för att producera innovativa tänkare som har ambitionen att flytta gränserna för speldesign. Inom huvudämnet betonas projektbaserat arbete och aktivt lärande i syfte att skapa en stark gemenskap av studerande med olika bakgrund som stöder och samarbetar med varandra. 

De som utexamineras från programmet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences med huvudämnet Game Design and Development har följande kunskaper och färdigheter: 

 • Djupgående förståelse för spel och spelare ur ett psykologiskt och beteendemässigt perspektiv. De utexaminerade har förmågan att analysera spel och avgöra vad som gör ett spel underhållande. De förstår de emotionella och kognitiva aspekterna av människan och kan designa spelupplevelser som väcker engagemang. 
 • Omfattande kunskaper och färdigheter som baserar sig på aktuell forskning, teknik och designverktyg. Huvudämnets betoning på aktivt lärande ger de studerande en möjlighet att fördjupa sin expertis och utveckla gedigna tvärvetenskapliga färdigheter utgående från sina egna intressen. 
 • En omfattande spelportfolio. De utexaminerade har en portfolio över slutförda projekt som hjälper dem att komma in i spelbranschen. 
 • Ett visionärt och banbrytande tänkesätt som kan forma spelens framtid. De utexaminerade har det självförtroende och den erfarenhet som behövs för att förverkliga sina unika visioner och skapa en ny generation av spel. 
 • Förmåga att ta ansvar för olika designbeslut. De utexaminerade kan effektivt anpassa sig till oförutsebara och föränderliga situationer som kan uppstå i samband med design- och implementeringsprocessen. 

Webinaari | Game Design and Development

Hurdana är studierna på magisterprogrammet Game Design and Development? Titta på vår webbinarieinspelning för att lära dig mer om studier, studentliv och mycket mer!

Se på det inspelade webbinariet
Person climbing on an augmented climbing wall

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Programmet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Game Design and Development omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Huvudämne (40 eller 60 studiepoäng)
 • Eventuellt biämne (20–25 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (25–30 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Inriktningsalternativ

Efter att ha genomfört magisterprogrammet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Game Design and Development blir du diplomingenjör. Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder ett likartat program, Game Design and Development, som i sin tur leder till konstmagisterexamen. Studierna för diplomingenjörsexamen rekommenderas för studerande med en stark teknisk bakgrund. Programmen liknar varandra till sitt innehåll och genomförs i nära samarbete med varandra.

Huvudämnet Game Design and Development är uppbyggt så att de studerande har friheten att i hög grad skräddarsy sin studieplan efter eget intresse. De obligatoriska kurserna inom huvudämnet ger de studerande en bred förståelse för speldesign och lägger grunden för deras unika uttryck. Genom de frivilliga kurserna kan de studerande komplettera sina kärnkunskaper med ämnesområden som 3D-animering, interaktivt berättande, ljuddesign, interaktionsdesign samt maskininlärning och AI-verktyg för konst och design.

Därtill är det möjligt att välja kurser vid de övriga högskolorna vid Aalto-universitetet i enlighet med den individuella studieplanen. Vi uppmuntrar studerande att röra sig utanför sin bekvämlighetszon, eftersom de bästa idéerna ofta uppstår i mötet mellan olika discipliner.

Kurserna inom magisterprogrammet ger de studerande en inblick i en rad olika ämnesområden, t.ex. nivådesign, spelbalansering, forskning om spelare och psykologi inom speldesign. För att ge konkreta exempel på några av de ämnen som behandlas finns nedan en förteckning över ett antal kurser ur den omfattande undervisningsplanen:

 • Games Now! (3–5 studiepoäng)
 • Game Design (5 studiepoäng)
 • Computer Graphics (5 studiepoäng)
 • AI in Media, Art, and Design (3 studiepoäng)
 • Introduction to 3D Animation (3 studiepoäng)
 • Introduction to Sound Design and Music (6 studiepoäng)

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden.

Internationell verksamhet

Innehållet i magisterprogrammet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Game Design and Development är universellt och globalt till sin natur, vilket gör det möjligt för de utexaminerade att arbeta var som helst i världen. Eftersom spelindustrin är stor i Finland lockar programmet ett stort antal internationella studerande. Därtill kan de studerande utveckla sin globala kompetens genom att

 • tillbringa en termin vid ett av Aalto-universitetets partneruniversitet runtom i världen
 • delta i sommarkurser utomlands
 • göra praktik utomlands
 • arbeta på sitt diplomarbete utomlands.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus. Personalen inom programmet, de aktiva tutorerna och stödtjänsterna arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område).

Karriärmöjligheter

Video- och mobilspel är en blomstrande industri både i Finland och utomlands, och karriärmöjligheterna inom spelskapande ökar ständigt. De typiska karriärvägarna kan delas in i tre kategorier:

 • Arbete vid en framstående spelstudio som t.ex. speldesigner, spelkonstnär, programmerare, producent eller manusförfattare. Våra studerande och alumner har fått arbete vid stora finländska spelstudior såsom Supercell, Remedy, Rovio och Ubisoft Redlynx.
 • En karriär som entreprenör och grundare av ett företag. En del av de spel som våra studerande har skapat, såsom Pako och Shadow Bug har uppnått internationell framgång och blivit hyllade av kritiker.
 • En akademisk karriär och forskning inom området.

Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och kommer på så vis in i branschen redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Unto Rautio

School of Science graduates in working life

School of Science Master's graduates are highly successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Science

Tyngdpunkter inom forskning

Undervisningen i programmet är nära kopplad till den forskning som bedrivs vid institutionen för datateknik av professorer som Perttu Hämäläinen, Christian Guckelsberger, Robin Welch och Jaakko Lehtinen. 

Samarbete med andra aktörer

Speldesign är ett mångvetenskapligt område som för samman experter med olika bakgrunder. Programmet betonar ett mångvetenskapligt perspektiv som stöder utvecklingen av ”T-formad kompetens” och ger de studerande möjligheten att både specialisera sig och utveckla en bred kompetens. De studerande har möjlighet att fördjupa sig i ett ämnesområde efter eget intresse samtidigt som programmet också betonar samarbete mellan olika vetenskapsområden i syfte att främja kreativitet och bredda de studerandes kunskaper. De studerande uppmuntras också till att i hög grad skräddarsy sina studier med hjälp av den stora mängd fritt valbara kurser som erbjuds.

Programmets lärare består av både yrkesverksamma inom spelbranschen och akademiker. Programmet välkomnar också internationellt erkända gästexperter och -föreläsare. Det ordnas också flera besök till internationella evenemang inom spelindustrin i Finland och utomlands under studiernas gång.

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Programme-specific admission requirements

Game Design and Development applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chat with our students!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: