Studera vid Aalto

Gamla förhands- och urvalsprovuppgifter

Gamla ekonomiska, konstnärliga och tekniska förhands- och urvalsprovuppgifter.
DIA, kauppatieteet ja taiteen alan pääsykoetehtävät

Urvalsprovuppgifter för ekonomiska området

Förhands- och urvalsprovuppgifter för konstnärliga området

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: