Opiskelijan opas

Tietosuojailmoitus opiskelijoille

Tietosuojailmoitus opiskelijoille

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artiklat 13 ja 14

Hyvä nykyinen tai entinen opiskelija,

Tämä ilmoitus koskee tutkinto-opiskelijoita, vaihto-opiskelijoita, erillisopiskelijoita sekä avoimen yliopiston opiskelijoita. Tässä ilmoituksessa kerromme, miten sinun henkilötietojasi käsitellään ja mitä oikeuksia sinulla on omiin henkilötietoihisi.

Jotta voimme hoitaa opetustehtäväämme kuten järjestää opetusta, kerätä ja ylläpitää opinto- ja tutkintotietoja ja tarjota opiskelijapalveluita, meidän on käsiteltävä erilaisia tietoja, joista sinut on mahdollista tunnistaa eli henkilötietoja. Tämä tekee sinusta rekisteröidyn ja meistä rekisterinpitäjän eli tahon, joka kontrolloi henkilötietojesi käsittelyä tätä tarkoitusta varten. Käsittelemme vain tehtäviemme hoidon kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Siksi keräämme ja käsittelemme enemmän tutkinto-opiskelijoita koskevia henkilötietoja kuin muita opiskelijaryhmiä koskevia henkilötietoja.

Nimi: Opiskelijatiedot
Päiväys: 1.1.2022 päivitetty kohdat 3, 5 ja 6 sekä liite
1.7.2020 päivitetty rekisterinpitäjän yhteystiedot, kohdat 3, 5, 6, 14
9.9.2019 päivitetty yhteystiedot kohtiin 2,9,10,11 ja kohta 5
25.6.2019 päivitetty kohta 14
30.4.2019 päivitetty kohta 6
27.3.2019 päivitetty kohta 3 ja 6 ja liite
1.1.2019   päivitetty kohtia 3, 6 ja 7, 1.2.2019 korjattu kirjoitusvirhe kohta 7
25.5.2018 alkuperäinen
 Rekisterinpitäjä, vastuuyksikkö

Aalto-yliopisto
Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Postiosoite: PL 11000, 00076 AALTO
Käyntiosoite: Otakaari 24, 02150 Espoo
Puhelinvaihde:  09 47001
https://www.aalto.fi/fi/palvelut/tietosuojailmoitukset

Oppimispalvelut, johtaja Eija Zitting

Lyhyt kuvaus Kuvaus yliopiston opiskelijoiden henkilötietojen käsittelytoimista yliopiston lakisääteisen opetustehtävän hoitamiseksi
A: Henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä Kyllä 
B: Henkilötietoja kerätään muualta kuin rekisteröidyltä Kyllä 

Tietosuojailmoitus opiskelijoille

Tietosuojailmoitus, Sisu-opintotietojärjestelmä

Tämä ilmoitus koskee tutkinto-opiskelijoita, vaihto-opiskelijoita, erillisopiskelijoita ja avoimen yliopiston opiskelijoita sekä oppimispalveluiden henkilökuntaa ja opetushenkilökuntaa, joiden henkilötietoja käsitellään Sisu-opintotietojärjestelmässä.  

Tämä ilmoitus koskee soveltuvin osin myös niitä täydennyskoulutusopiskelijoita, joiden henkilötietoja käsitellään Sisu-opintotietojärjestelmässä.

Nimi:  Sisu-opintotietojärjestelmä 
Päiväys:   
Rekisterinpitäjä, vastuuyksikkö 

Aalto-yliopisto 
Aalto-korkeakoulusäätiö sr 
Postiosoite: PL 11000, 00076 AALTO 
Käyntiosoite: Otakaari 24, 02150 Espoo 
Puhelinvaihde:  09 47001 
https://www.aalto.fi/fi/palvelut/tietosuojailmoitukset 

Oppimispalvelut, johtaja Eija Zitting 

Lyhyt kuvaus  Kuvaus yliopiston opiskelijoiden henkilötietojen käsittelytoimista yliopiston lakisääteisen opetustehtävän hoitamiseksi 
A: Henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä  Kyllä  
B: Henkilötietoja kerätään muualta kuin rekisteröidyltä  Kyllä  

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: