Språk- och kommunikationsstudier

Ryska

Kunskaper i ryska är till nytta på många sätt. De gör det enklare att förstå och studera andra slaviska språk. Kunskaper i ryska främjar kommunikation i de länder där ryskan är ett officiellt språk. Dessutom är ryskan ett lingua franca för många människor i exempelvis östra Europa.

Kurser 2022–2024

Kurserna är öppna för alla studerande vid Aalto. Kurserna i ryska genomförs i nummerordning. Kurserna LC-8581 Ryska 8 Företagskommunikation på ryska A, LC-8582 Ryska 8 Företagskommunikation på ryska B och LC-8583 Branschspecifik ryska kan genomföras i valfri ordning.

Vilken kurs i ryska ska jag anmäla mig till?

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: