Språk- och kommunikationsstudier

Kommunikation och interaktionsfärdigheter

Interaktionsfärdigheter är av central betydelse i arbetslivet. I platsannonser krävs ofta att den sökande ska ha god förmåga att uppträda och goda interaktionsfärdigheter. Därtill är interaktionsfärdigheter till nytta under studietiden. Framgång i arbetslivet förutsätter förmåga och mod att föra fram sina egna tankar och synpunkter såväl som förmåga att lyssna, diskutera och ställa frågor. För att sköta olika typer av expert- och ledningsuppgifter inom arbetslivet krävs en förmåga att skapa en fungerande växelverkan som främjar samarbete.

Vad lär du dig på kurserna i talkommunikation?

Kurserna i talkommunikation utvecklar din förmåga och ditt mod att fungera på ett ändamålsenligt sätt i olika interaktionssituationer i arbetslivet och i studierna. Du får utveckla din förmåga att uppträda och dina interaktionsfärdigheter, du lär dig analysera dina egna och andras interaktionsfärdigheter samt att ge, ta emot och dra nytta av konstruktiv respons.

Hurdana är kurserna i talkommunikation?

Kurserna i talkommunikation är praktiskt inriktade och interaktiva, och fokus ligger på praktiska övningar. I kurserna ingår olika typer av uppgifter där du, med hjälp av videoinspelning, får träna dina interaktionsfärdigheter och din förmåga att uppträda. Välkommen på kurs!

Liv och rörelse på kurs i talkommunikation

Kontaktlärare

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: