Kieli- ja viestintäopinnot

Viestintä ja vuorovaikutus

Vuorovaikutusosaamisella on keskeinen merkitys työelämässä. Työpaikkailmoituksissa hakijalta odotetaan usein hyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutustaidoista on hyötyä myös opiskeluaikana. Työelämässä menestyminen edellyttää paitsi kykyä ja uskallusta tuoda esiin omia ajatuksia ja näkemyksiä, myös taitoa kuunnella, keskustella ja kysyä. Menestyminen työelämän moninaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä edellyttää myös kykyä luoda toimivia ja yhteistyötä tukevia vuorovaikutussuhteita.

Opetustarjonta 2022–2024

Mitä puheviestinnän kursseilla opitaan?

Viestinnän kursseilla saat valmiuksia ja rohkeutta toimia tarkoituksenmukaisesti monenlaisissa työelämän ja opiskelun vuorovaikutustilanteissa. Esiintymis- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät, opit analysoimaan omaa ja muiden vuorovaikutusosaamista sekä antamaan, vastaanottamaan ja hyödyntämään rakentavaa palautetta

Millaisia puheviestinnän kurssit ovat?

Viestinnän kurssit ovat käytännönläheisiä, vuorovaikutteisia ja harjoituspainotteisia. Kursseilla tehdään monipuolisia vuorovaikutus- ja esiintymisharjoituksia ja käytetään videointia harjoittelun tukena. Tervetuloa kursseille!

Opiskelijan kommentit viestinnän kurssista

Menoa ja meininkiä viestinnän kurssilla

Yhteysopettaja

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: