Kieli- ja viestintäopinnot

Pakollinen vieras kieli

Kandidaatintutkintoon (ARTS, CHEM, ELEC, ENG, SCI) sisältyvissä pakollisissa vieraan kielen opinnoissa opiskelija harjoittaa työelämässä tarvittavia ja oman alan kannalta keskeisiä kirjallisia ja suullisia taitoja. Opinnot ovat edistyneellä kielen taitotasolla, vähintään CEFR-tasolla B1-B2. Englannin kielessä vaaditaan vähintään B2.

Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon (BIZ) pakollisen vieraan kielen opinnot, ks. tarkemmin Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opetussuunnitelma.

Kaikki pakollisen vieraan kielen opinnot suoritetaan samassa kielessä ja opintoihin tulee sisältyä sekä kirjallisen että suullisen taidon osuus. Pakollisen vieraan kielen opintoihin käyvien kurssien nimessä on merkintä (o) = oral skills/suulliset taidot, (w) = written skills/kirjalliset taidot tai (o,w).

Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon (BIZ) pakollisen vieraan kielen opinnot, ks. tarkemmin Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opetussuunnitelma.

Pakollisen vieraan kielen opintoihin kelpaavat kurssit ARTS, CHEM, ELEC, ENG ja SCI

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: