Program

Kandidatprogrammet i konst och media

Lärdomsprov

Examensarbete

Före du börjar på ditt examensarbete, läs igenom Anvisningarna för kandidatexamens examensarbete och bekanta dig med upphovsrättigheterna.

Anvisningarna träder i kraft 1.8.2023: Anvisningarna för lärdomsprov för kandidatexamen

OBS. På lärdomsprov som påbörjats före 1.8.2023 tillämpas tidigare gällande huvudämnesspecifika bedömningsgrunder fram till 31.12.2023. Från och med 1.1.2024 tillämpas dessa anvisningar och de bifogade bedömningsgrunderna på alla lärdomsprov för lägre högskoleexamen.

Vid problem kan följande tjänster hjälpa:

  • IT servicedesk (sevicedesk@aalto.fi) - hjälper med frågor relaterade till PDF/A-konversionen
  • eAGE-helpdest (eage@aalto.fi) - hjälper till om t.ex. eAge-inlämningen gått snett och du behöver spara den på nytt
  • Aaltodoc-help (aaltodoc-help@aalto.fi) - hjälper ifall ett arbete som redan skickats till Aaltodoc behöver ändras

Efter att examensarbetet lämnats in och presenterats, se anvisningar för utexaminering.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: