Program

Kandidatprogrammet i konst och media

Planera dina studier

Använd tillräckligt med tid för studieplaneringen. Du måste fatta viktiga beslut under din studietid.

 • Hur ska du planera dina studier så att du kan utexamineras inom den målsatta tiden?
 • Vilka studier ska du inkludera i din examen?
 • Vilka biämnesstudier och fritt valbara studier väljer du?
 • Åker du på utbyte eller praktik utomlands?
 • Vilka projekt ingår i studierna?
 • Vilket tema skriver du ditt lärdomsprov om?

En individuell studieplan hjälper dig att fastställa helheten som dina studier utgör. Välplanerade studier är nyckeln till framgång.

ISP


Den individuella studieplanen är ett behändigt verktyg för att planera dina egna studier. Du skapar den individuella studieplanen tillsammans med den akademiska handledaren vid ditt eget utbildningsprogrammet (lektor eller professor vid huvudämnet eller programmet) och med studiekoordinatorn. Även om ISP:n är ett obligatoriskt dokument, är den även ett nyttigt verktyg för de studerande, eftersom en välplanerad individuell studieplan hjälper dig att följa upp hur dina studier framskrider och skapar konkreta mellanetapper i dina studier. Den individuella studieplanen uppdateras vid behov eller på begäran av studeranden, akademiska handledaren eller studiekoordinatorn. ISP:n grundar sig i examensförordningarna som presenteras i studieguiden och på kurserna som erbjuds.

ISP-verktyg som används vid Aalto ARTS.

Planen kan ändras, men målet är att skapa en realistisk plan som är relativt bestående och som stöder dig i dina studier. En studieplan behövs bland annat för att söka till biämnen eller utbyte.

Sisustöd

Om du stöter på problem med att skapa din ISP eller anmäla dig till kurser i Sisu och du inte hittar svar i Sisu-anvisningarna kan du besöka en Sisu-klinik. På kliniken får du individuell handledning i Sisu. Kliniken lämpar sig för grundexamensstuderande. Tidpunkt och länk för klinikerna:

SISU -kliniker under vårtterminen 2024
Zoomlänken är densamma för alla kliniker: https://aalto.zoom.us/j/64516644762
 

Januari
16.1. 10–11.30
19.1. 13-14.30
 

Februari
13.2. 13-14.30
16.2. 10-11.30
 

Mars
14.3. 12.30-14
15.3. 13-14.30
 

April
16.4. 10-11.30
25.4. 10-11.30
 

Mai
7.5. 13-14.30
14.5. 10-11.30
23.5. 12.30-14

Juni
6.6. 12.30-14
7.6. 10-11.30
17.6. 10-11.30
 

Genomför studier

Studievägledning


Vid Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS) är det i huvudsak koordinatorerna och planerarna samt akademiska handledare vid huvudämnet/programmet som ger studievägledning.
Varje huvudämne och program har en utnämnd studiekoordinator/planerare som ger råd gällande studieplanering och genomförande av studier. Lärandetjänsterna har även koordinatorer för internationella ärenden, som ger råd om ärenden som rör utbyte. ARTS har även en egen studievägledare som ger bredare stöd i funderingar som uppkommer under studierna (se närmare nedan).


Alla studerande tilldelas en akademisk handledare i början av studierna. Handledaren har som uppgift att stöda och handleda den studerande i studierna och följa med hur studierna framskrider. Ett av verktygen för handledningen är den individuella studieplanen (ISP) som du gör upp tillsammans med den akademiska handledaren och som diskuteras med dig årligen eller enligt behov. Med den akademiska handledaren kan du även diskutera val som rör studierna, praktikplatser, utbytesstudier, sysselsättning och andra saker du funderar på.
 

Andra väglednings- och välbefinnandetjänster som studerande vid Aalto-universitetet har tillgång till:
   

ARTS egen studievägledare


Tillsammans med en studievägledare kan du reflektera över frågor som gäller dina studier och dina framtidsplaner, få bättre klarhet i din situation och få bredare hjälp med att planera dina studier och sätta upp mål. Studievägledaren kan också hjälpa dig när du vill diskutera dina studier med någon men inte vet vem du ska vända dig till.
Studievägledaren hjälper dig när du till exempel vill

 • reflektera över dina styrkor och intressen
 • kartlägga olika studiealternativ (biämnen, utbytesstudier o.s.v.)
 • diskutera olika studierelaterade frågor (motivation, byte av program/utbildningsområde o.s.v.)


Boka tid i MyStudies. Mötena varar 45 minuter och det finns tider att boka (ungefär 3 per vecka) under olika veckodagar.

Övergångsstigar från kandidatprogram till magisterprogram vid Högskolan för konst, design och arkitektur

På denna sida hittar du information om övergångsstigar från kandidatprogram till magisterprogram som kräver ansökan vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

Övergångsstigar från kandidatprogram till magisterprogram vid Högskolan för konst, design och arkitektur
students working
Student Guide illustration, news items

Läsårsanmälan för vårterminen 2024 i Oili 27.11.2023-5.1.2024

Läsårsanmälan för vårterminen 2024 i Oili 27.11.2023–5.1.2024.

Nyheter

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: