Program

Kandidatprogrammet i kemiteknik

Utexaminering

Utexaminering kandidat

Du ansöker om utexaminering via din studieplan (ISP) i Sisu. Ansökan ska grunda sig på din primära, aktuella studieplan. Studieplan är obligatorisk, eftersom examensbetygen i Sisu utformas enligt din studieplan och du ansöker om utexaminering via den.

När du har slutfört de studier som ingår i kandidatexamen och examen omfattar 180 sp ska du:

 1. Se till att din ISP (HOPS) i Sisu är aktuell och godkänd. För att din utexaminering inte blir fördröjd, skall du lägga upp din ISP på den förnyade modellgrunden och alla de obligatoriska delarna skall vara godkända i god tid före det utsatta datumet för betygsansökan. Meddela koordinatorn för ditt huvudämne i god tid om något är oklart med din ISP.
 2. Ansök om utexaminering via din studieplan i Sisu, där du kan fylla i en ansökan om utexaminering. Det sista inlämningsdatumet för ansökan om utexaminering utgör det officiella datumet för utexaminering, som anges på examensbetyget. Du kan göra ansökan genast när du har genomfört all studier som hör till din examen. Observera att du måste vara närvaroanmäld på din utexamineringsdag. Se studerandes anvisningar för Sisu
 3. Kom ihåg att svara på den riksomfattande kandiresponsenkäten Länk ges i samband med ansökan om utexaminering, länk https://kandipalaute.fi/sv.
 4. Meddela vilket magisterprogram du vill fortsätta till i din ansökan om utexaminering. Magisterprogrammet uppdateras i dina uppgifter på basis av denna ansökan. Om du av någon orsak inte kan fortsätta till magisterprogrammet du har valt, blir du kontaktad och tillfrågad om ett alternativt magisterprogram.
 5. Anmäl dig till utexamineringsfesten. Du får en inbjudan till din epost.
 6. Delta i examinationsfesten eller hämta ut ditt betyg vid studerandeservicen.
 7. Fortsätt dina studier i ett magisterprogramKolla instruktionen för magister ISP

Dagar för utexaminering och betygutdelning

Den sista inlämningsdagen för ansökan om utexaminering är samma datum som utexamineringsdagen som anges på betyget. Dekanus beviljar examen ungefär en månad efter den officiella utexamineringsdagen. Du får ett meddelande i Sisu om att din ansökan om utexaminering har godkänts, då dekanus har beviljat examen och när den är registrerad i Sisu.

Betygutdelningen är ett evenemang där de egentliga examensbetyg utdelas. Efter evenemanget kan betyget avhämtas vid servicepunkten. Alla utexaminerade får en inbjudan till betygutdelningen. Närmare information om anmälning till evenemanget får du i inbjudan. Ytterligare upplysningar om betygutdelningen (på engelska).

Tidtabell våren 2024

Sista inlämningsdag för ansökan / Utexaminering Utdelning av betyg
29.12.2023 20.3.2024
29.1.2024 20.3.2024
19.2.2024 12.6.2024
25.3.2024 12.6.2024
29.4.2024 12.6.2024
27.5.2024 25.9.2024
24.6.2024 25.9.2024
31.7.2024 25.9.2024

Tidtabell hösten 2024

Sista inlämningsdag för ansökan / Utexaminering Utdelning av betyg
31.7.2024 25.9.2024
26.8.2024 18.12.2024
30.9.2024 18.12.2024
31.10.2024 18.12.2024
18.11.2024 mars 2025
31.12.2024 mars 2025

Tidtabell våren 2025

Sista inlämningsdag för ansökan / Utexaminering Utdelning av betyg
31.12.2024 mars 2025
27.1.2025 meddelas sen.
24.2.2025 meddelas sen.
31.3.2025 meddelas sen.
28.4.2025 meddelas sen.
26.5.2025 meddelas sen.
30.6.2025 meddelas sen.
31.7.2025 meddelas sen.

Tidtabell hösten 2025

Sista inlämningsdag för ansökan / Utexaminering Utdelning av betyg
31.7.2025 meddelas sen.
25.8.2025 meddelas sen.
29.9.2025 meddelas sen.
27.10.2025 meddelas sen.
24.11.2025 meddelas sen.
31.12.2025 meddelas sen.

Tidtabell våren 2023

Sista inlämningsdag för ansökan / Utexaminering Utdelning av betyg
30.12.2022 22.3.2023
30.1.2023 22.3.2023
27.2.2023 14.6.2023
27.3.2023 14.6.2023
24.4.2023 14.6.2023
29.5.2023 27.9.2023
26.6.2023 27.9.2023
31.7.2023 27.9.2023

Fortsätt till ett magisterprogram

Fortsätt från kandidatprogrammet i kemiteknik till ett magisterprogram vid Högskolan för kemiteknik

När en studerande antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK) fås även rätten att avlägga diplomingenjörsexamen (DI). Vid Högskolan för kemiteknik har studeranden som avlägger kandidatexamen rätt att forsätta i något av skolans följande DI-huvudämnen:

Program Hufvudämne
Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering 7 olika huvudämnen
Master's Programme in Advanced Energy Solutions    Industrial Energy Processes
Master's Programme in Life Science Technologies    Biosystems and Biomaterials Engineering

Studier i högre högskoleexamen (DI) fortsätter efter utexaminering från kandidatexamen. Anmäl magisterprogrammets och huvudämnets namn när du anhåller om utexaminering i Sisu. Vissa huvudämnen kan kräva att du har slutfört 1-3 bestämda kurser, se tabellerna nedan. Kurserna måste ingå i kandidatexamens huvudämne, biämne eller fritt valbara studier. Gällande forsättning i en annan teknisk högskola, se Att fortsätta studierna efter kandidatexamen i en annan teknisk högskola. Om du fyller kraven i huvudämnen får du magisterstudierätt när du utexaminerar till teknologie kandidat.

När du fortsätter från kandidatstudier till magister måste din proritet vara att slutföra studier i kandidatexamen. Att smidigt fortsätta från kandidat- till magisterstudier kräver att du planerar dina studier i god tid. Magisterstudier inleds på höstens orientationsvecka och många obligatoriska kurser som är förkunskaper till fortsättningskurser anordnas på höstarna. Om du har bara några kandidatstudier kvar på hösten ta kontakt med planeraren för huvudämnet du vill ha redan på våren, senast i maj och delta i magisterorientationen. Du kan ta kurser som tillhör magisterstudier för kandidatutexamineringen om du fyller varena kursens antagningskriterier och kursens anmälningskriterier kräver inte t.ex. studierätt i ett visst magisterhuvudämne.

Kurser som krävs för DI-huvudämnen

Fortsätt från kandidatprogrammet i kemiteknik till ett magisterprogram vid en annan högskola

Studerande inom det tekniska utbildningsområdet har möjlighet att under vissa förutsättningar fortsätta sina studier i ett annat magisterprogram och i en annan högskola än vad den gällande studierätten till DI-examen berättigar till. Studeranden bekräftar valet av diplomingenjörsprogrammet och -huvudämnet i ansökan om utexaminering i Sisu.

Tilläggsinfo om att fortsätta studierna vid en annan teknisk högskola vid Aalto-universitetet.

Magisteransökan

Studeranden kan även ansöka om en magisterstudierätt till något av Aalto-universitetets program via den s.k. externa ansökan. Utbudet av magisterprogram samt instruktioner om hur man ansöker hittas på Studera vid Aalto-sidorna. Kom ihåg att studeranden kan samtidigt bara ha en studierätt som leder till en viss examen vid Aalto-universitetet i kraft, t.ex. bara en studierätt för diplomsingenjörsstudier.

Ansökan till de internationella samarbetsprogrammen vid Högskolan för kemiteknik sker också via en separat ansökan. Kontrollera instruktionerna för ansökan och speciellt tidtabellen på Studera vid Aalto-sidorna.


Magisterprogram vid Högskolan för kemiteknik där ansökan görs via magisteransökan

 • Master’s Degree Programme in Creative Sustainability
 • Master's Programme in International Design Business Management

Internationella samarbetsprogram vid Högskolan för kemiteknik

 • European Master Degree in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb)
 • European Mining, Minerals and Environmental Program (EMMEP)
 • Master's Programme in Energy Storage
 • Master's Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT)
 • Master's Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials)

Observera att ansökningstiderna och -förfarandena för de internationella samarbetsprogrammen kan vara annorlunda än för Aaltos egna program.

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat