Ohjelmat

Kemian tekniikan kandidaattiohjelma

Valmistuminen

Valmistuminen kandidaatiksi

Valmistumista haetaan Sisussa opintosuunnitelman (HOPS) kautta. Valmistumista pyydetään ensisijaisen ajantasaisen opintosuunnitelman perusteella. Opintosuunnitelma on pakollinen, koska Sisussa tutkintotodistukset muodostuvat opiskelijan tekemän suunnitelman ja sen kautta tehdyn valmistumispyynnön pohjalta.

Kun kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu:

  1. Tarkista, että opintosuunnitelmasi on ajantasainen ja hyväksytty Sisussa. Laita tarvittaessa Oppimispalveluihin viestiä hyvissä ajoin, jos hyväksynnässä on ongelmaa tai opintosuunnitelmassa on muuta epäselvyyttä.
  2. Hae valmistumista Sisussa. Valmistumista haetaan opintosuunnitelman kautta täyttämällä valmistumispyyntö. Hakemuksen viimeinen palautuspäivä on myös todistukselle kirjattava valmistumispäivä. Kaikkien opintojesi tulee olla rekisterissä ennen kuin haet valmistumista. Huomaathan, että sinun on oltava ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi valmistumispäivänäsi. Katso Sisun valmistumisohjeet
  3. Muista vastata valtakunnalliseen kandipalautekyselyyn (linkki valmistumisen haun yhteydessä). Linkki: https://kandipalaute.fi/fi
  4. Ilmoita maisteriohjelmavalintasi valmistumispyynnössä. Maisteriohjelma päivitetään tämän tiedon perusteella. Jos et voi jatkaa syystä tai toisesta valmistumispyynnössä ilmoittamaasi maisteriohjelmaan, sinuun ollaan erikseen yhteydessä ja kysytään muuta maisteriohjelmaa.
  5. Ilmoittaudu valmistumisjuhlaan. Saat kutsun juhlaan sähköpostitse.
  6. Osallistu valmistumisjuhlaan tai nouda todistus opiskelijapalveluista. 
  7. Jatka opintoja maisteriohjelmassa. Katso ohjeet maisteri-HOPSin tekoon

Ajankohdat valmistumiselle ja todistustenjako Kemian tekniikan korkeakoulussa

Valmistumispyynnön viimeinen jättöpäivä on todistukselle kirjattava valmistumispäivä. Dekaani myöntää tutkinnon noin kuukausi virallisen valmistumispäivän jälkeen. Saat Sisuun viestin, että valmistumispyyntösi on hyväksytty, kun dekaani on myöntänyt tutkinnon ja se on kirjattu Sisuun.

Todistustenjakotilaisuudessa jaetaan varsinaiset tutkintotodistukset. Kyseisen päivän jälkeen voit hakea todistuksen opiskelijapalvelupisteeltä. Kaikille valmistuneille lähetetään kutsu todistustenjakoon. Ilmoittautumisesta todistustenjakoon annetaan lähemmät ohjeet kutsun yhteydessä. Lisätietoa todistustenjakotilaisuudesta löytyy englanniksi englanninkielisten maisteriohjelmien valmistumissivulta (Graduation).

Aikataulu kevät 2024

Hakemuksen jättöpvm / Valmistumispvm CHEM Todistustenjakotilaisuus
29.12.2023 20.3.2024
29.1.2024 20.3.2024
19.2.2024 12.6.2024
25.3.2024 12.6.2024
29.4.2024 12.6.2024
27.5.2024 25.9.2024
24.6.2024 25.9.2024
31.7.2024 25.9.2024

Aikataulu syksy 2024

Hakemuksen jättöpvm / Valmistumispvm CHEM Todistustenjakotilaisuus
31.7.2024 25.9.2024
26.8.2024 18.12.2024
30.9.2024 18.12.2024
31.10.2024 18.12.2024
18.11.2024 maaliskuu 2025
31.12.2024 maaliskuu 2025

Aikataulu kevät 2025

Hakemuksen jättöpvm / Valmistumispvm CHEM Todistustenjakotilaisuus
31.12.2024 maaliskuu 2025
27.1.2025 ilm. myöh.
24.2.2025 ilm. myöh.
31.3.2025 ilm. myöh.
28.4.2025 ilm. myöh.
26.5.2025 ilm. myöh.
30.6.2025 ilm. myöh.
31.7.2025 ilm. myöh.

Aikataulu syksy 2025

Hakemuksen jättöpvm / Valmistumispvm CHEM Todistustenjakotilaisuus
31.7.2025 ilm. myöh.
25.8.2025 ilm. myöh.
29.9.2025 ilm. myöh.
27.10.2025 ilm. myöh.
24.11.2025 ilm. myöh.
31.12.2025 ilm. myöh.

Jatkaminen maisteriohjelmiin

Jatkaminen kemian tekniikan kandidaattiohjelmasta Kemian tekniikan korkeakoulun maisteriohjelmiin

Kun sinut valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK), saat tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI). Kandidaatin tutkinnon jälkeen voit jatkaa jossakin seuraavista koulun DI-pääaineista:

Ohjelma Pääaine
Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering 7 eri pääainetta
Master's Programme in Advanced Energy Solutions Industrial Energy Processes
Master's Programme in Life Science Technologies Biosystems and Biomaterials Engineering

Ylemmän korkeakoulututkinnon (DI) opinnot alkavat kandiksi valmistumisen jälkeen. Ilmoita haluamasi maisteriohjelma ja pääaine Sisussa kandin valmistumishakemuksessa. Eri pääaineet voivat vaatia, että olet suorittanut määritetyt 1-3 kurssia; ks. näistä taulukot alla. Kurssit on sijoitettava kandidaatintutkinnon pääaineeseen, sivuaineeseen tai vapaasti valittaviin opintoihin. Muihin tekniikan alan korkeakouluihin siirtymisestä ks. Opintojen jatkaminen kandidaatin tutkinnon jälkeen toisessa tekniikan koulussa. Jos täytät pääaineen ehdot, saat maisterin opiskeluoikeuden heti kun valmistut kandiksi.

Kun jatkat kandista maisteriksi, pidä tärkeimpänä prioriteettinasi saada kandin opinnot valmiiksi. Sujuva jatkaminen kandivaiheesta maisteriopintoihin vaatii opintojen suunnittelua hyvissä ajoin. Maisteriopinnot alkavat syksyisin orientaatioviikolla ja monet pakollisista kursseista, jotka ovat esitietoina jatkokursseille, järjestetään syksyisin. Jos sinulla on syksyksi jäljellä vähän kandiopintoja, ota toukokuussa yhteyttä haluamasi pääaineen suunnittelijaan ja osallistu jo maisteriorientaatioon. Maisteriopintojen kursseja on mahdollista käydä ennen kandiksi valmistumista, jos kurssin esitietovaatimukset täyttyvät eivätkä kurssin ilmoittautumiskriteerit vaadi esim. tietyn maisteripääaineen opinto-oikeutta.

Jatkaminen kemian tekniikan korkeakoulun uusiin maisteriohjelmiin alkaen 1.8.2024

CHEM maisteriohjelmia uudistetaan siten, että nykyinen Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelma ja sen seitsemän pääainetta korvataan 1.8.2024 alkaen neljällä maisteriohjelmalla: Bioproducts Engineering, Biotechnology, Chemical and Metallurgical Engineering ja Chemistry and Materials Science.

Katso alta esitietokurssit, jotka vaaditaan kuhunkin uuteen maisteriohjelmaan.

Pääaineiden esitietokurssit

Joitain DI-ohjelmien pääaineita varten vaaditaan tiettyjä esitietokursseja, jotka sijoitetaan kandidaatintutkinnon pääaineeseen, sivuaineeseen tai vapaasti valittaviin opintoihin. Allaolevassa taulukoissa on kerrottu vaaditut ja suositellut kurssit.

Jatkaminen kemian tekniikan kandidaattiohjelmasta toisen koulun maisteriohjelmiin

Voit tietyin edellytyksin jatkaa opintoja Aalto-yliopiston tekniikan alalla eri maisteriohjelmassa ja eri korkeakoulussa kuin mihin voimassaoleva DI-tutkinto-oikeutesi oikeuttaa. Ilmoita valintasi toisen koulun diplomi-insinööriohjelmaan ja -pääaineeseen Sisun valmistumispyynnössä.

Lisätietoa opintojen jatkamisesta kandidaatin tutkinnon jälkeen toisessa Aalto-yliopiston tekniikan koulussa.


Maisterihaku

Voit myös hakea suorittamaan maisteriopintoja jonkun Aalto-yliopiston korkeakoulun tarjoamassa ohjelmassa ns. Aalto-yliopiston ulkoisessa haussa. Maisteriohjelmatarjontaan ja hakumenettelyihin voit tutustua Opiskelu Aallossa -sivuilta. Huomioitavaa on, että sinulla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi samaan tutkintoon johtava opinto-oikeus Aalto-yliopistossa, esim. vain yksi diplomi-insinöörin tutkintoon johtava opinto-oikeus.

Kemian tekniikan korkeakoulun kansainvälisiin yhteisohjelmiin hakeudutaan myös erillisen haun kautta. Tarkista hakumenettely ja erityisesti hakuaikataulu Opiskelu Aallossa -sivuilta.


Kemian tekniikan korkeakoulun maisteriohjelmat, joihin haetaan maisterihaun kautta

Kemian tekniikan korkeakoulun kansainväliset yhteisohjelmat

Huomioithan, että hakuajat ja -menettelyt kansainvälisiin yhteisohjelmiin voivat olla erilaiset kuin Aallon omiin ohjelmiin.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: