Muut opinnot

Opinnot ja opiskelijapalvelut ruotsinkielellä

Ruotsinkielistä opetusta tarjotaan pääasiassa teknillistieteellisellä alalla Aalto-yliopistossa. Kurssit ovat pääosin peruskursseja ja kielikursseja. Lisäksi järjestetään yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari joka on suunnattu kaikille tekniikan alan sekä arkkitehtuurin koulutusohjelman opiskelijoille.

Alla tietoa kursseista, joissa opetuskieli on kokonaan tai osittain ruotsi. Kurssit on linkitetty Sisuun, joka sisältää lisätietoja kurssin sisällöstä, tavoitteesta ja aikataulusta. Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu Sisun kautta. Kieli- ja viestintäopinnoista voit lukea lisää Kielikeskuksen sivuilta.

Aalto-yliopisto on lain mukaan kaksikielinen

  • Kaksikielisenä yliopistona Aalto vastaa myös siitä, että koulutetaan riittävä määrä ruotsinkielentaitoisi osaajia maamme tarpeeseen
  • Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset
  • Ruotsinkielistä opetusta tarjotaan ensisijassa kandidaattitason opinnoissa
  • Ruotsinkielinen professuuri laadunohjauksen alalla (SCI)
  • Kymmenkunta opettajaa opettaa ruotsiksi
  • Aallossa on noin 1 000 ruotsinkielistä opiskelijaa joista suurin osa opiskelee tekniikan alan korkeakouluissa
  • Teknologföreningen (TF) on yliopiston ruotsinkielinen osakunta
  • Pohjoismaissa yliopisto toimii aktiivisesti mm. NordtekNordplus ja Nordic Five Tech verkostoissa. Edellä mainitut verkostot mahdollistavat vaihto-opiskelun ja osallistumisen yhteispohjoismaisiin maisteri ohjelmiin.

Opinnot ruotsiksi

Yhteyshenkilöt ruotsinkielisissä asioissa

På universitetsnivå arbetar studieplaneraren Pia Rydestedt med information för sökande, studie- och yrkesvägledning samt nordiskt samarbete, En del högskolor har kontaktpersoner för svenska studieärenden samt deltidsanställda rådgivare. Du hittar kontaktuppgifterna nedan.

Pia Rydestedt

Asiantuntija, opintoasiat
Starting Point Y 199a

Insinööritieteiden korkeakoulu ENG

Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC

Piia Ylitalo

Study Coordinator
U902 Learning Services
 Henrik Wallén

Henrik Wallén

Senior University Lecturer
T411 Dept. Electronics and Nanoeng

Perustieteiden korkeakoulu SCI

Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM

Mari Lundström

 Kari Lehti

Kari Lehti

Suunnittelija, opintoasiat

Charlotta Livman

Deltidsstudierådgivare

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ARTS

Kauppakorkeakoulu BIZ

Kauppakorkeakoulu BIZ

Opinnot ja opiskelijapalvelut ruotsinkielellä

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: