Övriga studier

Efter utbytet

I villkoren för utbytet och stipendiet ingår också uppgifter som ska göras efter utbytet. Efter att du återvänt från utbytet ska du få dina utbytesstudier tillgodoräknade i din examen vid Aalto-universitetet. Därtill ska du lämna in en utbytesrapport och eventuella övriga dokument, beroende på ditt utbytesprogram.

Dokument som ska lämnas in och tillgodoräknande av studier

Nedan hittar du anvisningar för vad du ska göra efter utbytet. 

Utbytesrapport 

Inlämning av en utbytesrapport är en förutsättning för att den andra stipendieraten ska betalas ut vid alla högskolor. Anvisningarna för utbytesrapporten gäller inte studerande vid ARTS, som istället ska använda den elektroniska utbytesrapporten som nämns i anvisningarna för ARTS. 

 • Lämna in rapporten i pdf-format, max 2 MB. 
 • Skriv rapporten inom 1 månad efter att utbytet avslutats. 
 • Vi rekommenderar att du skriver rapporten på engelska, men du kan även skriva på svenska eller finska. 
 • Ange ditt utbildningsprogram vid Aalto, namnet på ditt utbytesuniversitet och den termin/de terminer utbytet gäller. 
 • Längden på rapporten är minst 2500 ord + eventuella bilder. Utbytesrapporterna publiceras i databasen över utbytesdestinationer. 
 • Rapporten är offentligt tillgänglig. Om du inte vill att dina personuppgifter ska synas t.ex. i Google-sökningar kan du använda ditt studentnummer i rapporten. Kom också ihåg att radera ”Author” innan du sparar dokumentet om du inte vill att det ska vara synligt. Anvisningar för att radera uppgifter (på engelska) 
 • Nämn inte personer vid namn i din rapport. 

Den andra stipendieraten 

Då du har lämnat in alla dokument som krävs efter utbytet och uppfyllt de krav som ställs på studerande som varit på utbyte betalar Aalto-universitetet den andra raten av ditt stipendium. 

Om du inte har lämnat in de dokument som krävs eller inte uppfyllt andra krav (t.ex. gällande antalet studiepoäng) ska du skriva en redogörelse över din situation och de bakomliggande orsakerna och skicka den per e-post till planeraren/koordinatorn vid din högskola. Om du inte uppfyllt målen för utbytet utan giltiga skäl kan det leda till att den andra stipendieraten inte betalas ut antingen helt eller delvis. Om antalet studiepoäng som erhållits under utbytet ligger långt under den nivå som krävs kan du också bli tvungen att delvis eller helt återbetala den första stipendieraten. 

Observera att stipendier utbetalas endast två gånger per månad och Aalto-universitetets löneenhet behöver informationen om stipendier som ska utbetalas i god tid. Detta påverkar tidpunkten för utbetalningen av den andra stipendieraten. 

Handelshögskolan: Om du blir tvungen att komplettera det internationella biämnet vid Aalto-universitetet ska de kompletterande studierna vara fastställda innan den andra stipendieraten kan betalas ut. 

Checklista för dokument och förpliktelser som krävs för utbetalning av den andra stipendieraten 

Checklista för dokument och förpliktelser som krävs för utbetalning av den andra stipendieraten 

  Bilateraalinen vaihto Erasmus-vaihto
After Exchange -portaali x x
Vaihto-opintojen hyväksiluku (Sisu) x x
Vaihtoraportti (After Exchange -portaali) x x
Opintosuoritusote vaihtoyliopistosta (After Exchange -portaali) x x
Vaihdon palautekysely (online) x x
Allekirjoitettu opintosopimus / Learning Agreement (After Exchange -portaali)   x
Erasmus+ Letter of Confirmation (After Exchange -portaali)   x
OLS-kielitesti (online)    x
EU Survey / Participant report (online)    x

Kulturchock efter hemkomsten 

Efter utbytet kan det kännas konstigt att återvända till den egna kulturen. En omvänd kulturchock i samband med hemkomsten dyker ofta upp mer oväntat än en möjlig kulturchock på utbytesdestinationen. Chocken kan även vara kraftigare när man kommer hem än när man anländer till en ny kultur. 

Det tar tid att återfinna sin plats i sin gamla miljö. Du har fått en stor mängd upplevelser under din utlandsvistelse. Du kan uppleva att du har förändrats som människa under din utbytestid, medan livet där hemma har förblivit oförändrat. Det kan också hända att hemmiljön har förändrats på ett oväntat sätt. Det lönar sig att förbereda sig på hemkomsten genom att fundera på vad som väntar där hemma. 

Utbytesstudier är en unik upplevelse som vidgar världsbilden. Denna resa slutar dock inte när du återvänder hem. Det är då den börjar. 
 

Håll dig global! 

 • Delta i Aalto-universitetets evenemang för studerande som varit på utbyte. 
 • Kom och berätta om din utbytestid i samband med infotillfällen som ordnas vid Aalto och inspirera andra att åka på utbyte. 
 • Var aktiv och delta i tutorverksamheten för internationella studerande. På så sätt fortsätter du skapa internationella kontakter vid ditt hemuniversitet och erbjuder värdefullt stöd för studerande som kommer till Finland. 
 • Fortsätt dina språkstudier genom att delta i språkkurser. 
 • Du har fått viktiga arbetslivsfärdigheter under utbytet. Uppdatera ditt CV så att det motsvarar dina färdigheter.  
 • Glöm inte upplevelsen. Fortsätt på den internationella banan även i framtiden. 

Dokumenter

Hittade du vad du letade efter? Se även

Student guide illustration, exchange studies

Under utbytet

Viktigt att veta under utbytet.

Övriga studier
Student guide illustration, exchange studies

Kontaktinformation

Vem ska jag kontakta om utbytesstudier?

Övriga studier
Utbytesstudier

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: