Muut opinnot

Vaihdon jälkeen

Vaihtoprosessiin ja vaihdon apurahan ehtoihin kuuluu myös vaihdon jälkeen suoritettavia tehtäviä. Vaihdosta palattuasi sinun tulee hyväksilukea vaihdossa suoritetut opinnot tutkintoosi Aallossa. Lisäksi sinun tulee palauttaa vaihtoraportti sekä mahdollisesti muita dokumentteja, riippuen vaihto-ohjelmastasi.

Palautettavat dokumentit ja opintojen hyväksilukeminen

Alta löydät ohjeet oman alasi vaihdon jälkeiseen prosessiin.

Vaihtoraportti

Vaihtoraportin palauttaminen on yksi apurahan toisen osan saamisen edellytyksistä kaikissa korkeakouluissa.

 • Palauta raportti pdf-muodossa, max. 2 MB.
 • Kirjoita raportti 1 kuukauden kuluessa vaihdon päättymisestä.
 • Suosituskieli on englanti, mutta voit kirjoittaa myös suomeksi tai ruotsiksi.
 • Mainitse oma koulutusohjelmasi Aallossa, vaihtoyliopistosi nimi ja vaihtoaika lukukauden tarkkuudella.
 • Vaihtoraportin pituus on min. 2500 sanaa + mahdolliset kuvat. Vaihtoraportit julkaistaan vaihtokohteita esittelevässä vaihtopaikkatietokannassa.
 • Raportin sisältö on julkinen. Jos et halua tietojesi näkyvän esim. Google-haussa, kirjoita raportti opiskelijanumerollasi. Muista lisäksi poistaa dokumentista "Author" ennen dokumentin tallentamista, jos et halua sen näkyvän dokumentin tiedoissa. Ohjeet tietojen poistamiseen (englanniksi)
 • Älä mainitse raportissasi henkilöitä nimeltä.

Vaihtoapurahan toinen erä

Kun olet toimittanut kaikki vaihdon paluun dokumentit ja täyttänyt vaihdosta palaajan velvollisuudet, Aalto-yliopisto maksaa apurahasi toisen erän.

Jos dokumentteja ei ole palautettu tai muut vaihdollesi asetetut ehdot (kuten vaadittu opintopistemäärä) eivät ole toteutuneet, kirjoita selvitys tilanteestasi ja siihen johtaneista syistä ja lähetä se sähköpostitse oman korkeakoulusi vaihdon suunnittelijalle/koordinaattorille. Jos vaihdon tavoitteet eivät ole täyttyneet ilman validia syytä, voidaan apurahan toinen erä jättää maksamatta joko kokonaan tai osittain. Mikäli vaihdossa suoritettujen opintopisteiden määrä jää merkittävästi alle vaaditun, voidaan myös jo maksettu apurahan ensimmäinen erä periä takaisin joko osittain tai kokonaan.

Huomioithan, että apurahoja on mahdollista maksaa vain kahdesti kuussa ja Aallon palkkayksikkö tarvitsee tiedot maksettavista apurahoista hyvissä ajoin etukäteen. Tämä vaikuttaa apurahan toisen osan maksamisen ajankohtaan.

Kauppakorkeakoulu: Jos joudut täydentämään kansainvälistä sivuainetta Aallossa, on täydentävät opinnot oltava sovittuna ennen kuin apurahan toista osaa voidaan laittaa maksuun.

Checklist apurahan toisen erän maksua varten vaadituista dokumenteista ja velvollisuuksista

  Kahdenvälinen vaihto Erasmus-vaihto
After Exchange - sähköinen lomake x x
Vaihto-opintojen hyväksiluku (Sisu) x x
Vaihtoraportti (After Exchange -lomake) x x
Opintosuoritusote vaihtoyliopistosta (After Exchange -lomake) x x
Aalto-yliopiston suoritusote, vaihto-opinnot hyväksiluettuina (After Exchange- lomake, vain CHEM, ENG, SCI) x x
Vaihdon palautekysely (online, vain ARTS ja BIZ) x x
Allekirjoitettu Learning Agreement (After Exchange -lomake)   x
Erasmus+ Letter of Confirmation (After Exchange -lomake)   x
EU Survey / Participant report (online)    x

Paluushokki

Vaihto-opiskeluajan jälkeen oman kulttuurin uudelleen kohtaaminen voi tuntua oudolta. Paluushokki tuleekin usein vastaan paljon odottamattomampana kuin vaihdon aikana mahdollisesti koettu kulttuurishokki. Palatessa shokki voi myös olla voimakkaampi kuin vieraaseen kulttuuriin saavuttaessa.

Oman paikan löytäminen uudelleen vanhassa ympäristössä vie oman aikansa. Ulkomailla ollessasi olet saanut paljon uusia kokemuksia. Voit kokea muuttuneesi ihmisenä vaihtovuotesi aikana, mutta elämä kotiympäristossä on säilynut samanlaisena kuin ennen vaihtoaikaasi. Toisaalta kotiympäristö onkin saattanut muuttua odottamattomalla tavalla. Paluuseen kannattaa valmistautua miettimällä, mikä edessä odottaa.

Vaihto-opiskelu on ainutlaatuinen elämys, joka avartaa maailmankuvaa. Matka maailmalle ei kuitenkaan pääty vielä siihen, kun palaat takaisin kotiin. Siitä se vasta alkaa.
 

Pysy globaalina!

 • Osallistu Aalto-yliopiston järjestämään paluuorientaatioon.
 • Tule kertomaan vaihdostasi Aallossa järjestettäviin vaihtoinfoihin ja inspiroi muitakin lähtemään vaihtoon.
 • Ole aktiivinen ja osallistu kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointiin opiskelijajärjestössäsi. Näin säilytät kansainvälisyyden elämässäsi kotikampuksellasi ja tarjoat arvokasta apua Suomeen saapuville opiskelijoille.
 • Jatka kieliopintoja kielikursseilla.
 • Olet saanut vaihdossa tärkeitä työelämätaitoja. Päivitä CV:si vastaamaan osaamistasi. 
 • Älä unohda elämystäsi. Jatka kansainvälisellä tiellä tulevaisuudessakin.

Dokumentit

Löysitkö etsimäsi? Katso myös

Student guide illustration, exchange studies

Vaihdon aikana

Tärkeitä asioita vaihdon aikana.

Muut opinnot
Student guide illustration, exchange studies

Vaihdon yhteyshenkilöt

Kehen olla yhteydessä vaihto-opinnoista?

Muut opinnot
Vaihto-opinnot

Anna palautetta sivusta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: