Nyheter

Studenter lär sig att lösa verkliga utmaningar på Unites sommarskola

Sommarskolan om designtänkande och produktutveckling samlade över 30 studenter från sex universitet i Unite! alliansen.
Students working in groups at the Unite! Summer School on Design Thinking and Product Development in August  2023

Den tre veckor långa kursen omfattade distansstudier och en vecka på Aalto-universitetets campus för föreläsningar, workshops och prototyptillverkning. Studenterna fick i uppgift att hitta nya tillämpningar för hyperspektral bildteknik. Grupperna skapade lösningar och byggde prototyper för frågor som övervakning av avskogning och upptäckt av strukturella faror, för att nämna några. Under hela veckan på Aalto fick studenterna verktyg för att arbeta med den här typen av verkliga utmaningar som de senare kan använda i sitt yrkesliv.

Sara Figueiredo, doktorand och kreativ strateg vid Aalto Design Factory Global Network, var en av lärarna på kursen. Enligt Sara får studenter i kurser med kamrater från olika bakgrunder globala perspektiv, vilket uppmuntrar dem att tänka bortom sitt lokala sammanhang och förstå de globala konsekvenserna av sina studier. "Dessutom utsätts de för olika tillvägagångssätt och ståndpunkter, vilket utmanar dem att vara mer öppensinnade och anpassningsbara i sitt tänkande. Denna kognitiva flexibilitet kan förbättra problemlösningsförmågan och det kreativa tänkandet", säger Sara,

Students building a prototype at the Unite! Summer School on  Design Thinking and Product Development in August  23
Studenter bygger sin prototyp.

Lärandet kulminerade i byggandet av en prototyp

"Syftet med kursen var att följa metoden för designtänkande för att lösa verkliga problem och hjälpa samhället genom att använda modern teknik, föreslå innovativa idéer med tvärvetenskapliga internationella team och lära sig om elektronik, modellering och additiv tillverkning för att skapa en slutlig prototyp av lösningen", förklarar Monica Guri, som studerar industriell designteknik och produktutveckling vid UPC i Spanien. Tillsammans med sin grupp utformade de en vattenanalysator som avgör om vatten är drickbart eller inte genom att ta ett prov och en hyperspektral bild av det.

För Alberto Salido, som studerar industridesign och maskinteknik vid Politecnico di Torino i Italien, var sommarskolan ett bra tillfälle att få en erfarenhet utomlands, särskilt eftersom han inte planerar att göra ett längre Erasmusutbyte. Möjligheten att åka till ett annat land lockade honom att ansöka.  

"Hela processen med designtänkande var verkligen intressant, det känns som om det är det första projektet där jag faktiskt ser hur forskning påverkar slutprodukten och hur arbete med människor från olika discipliner leder till ett bra slut", sammanfattar Alberto Salido lärdomarna från kursen.

Students working in a group at the Unite! Summer School on Design Thinking and Product Development at Aalto University in August 2023
Studenter som arbetar med sitt projekt. Monica Guri till höger och Alberto Salido i mitten.

Utveckla kulturell intelligens

För Sara Figueiredo som lärare innebär internationella studenter i workshops eller kurser unika möjligheter att utveckla kulturell intelligens, en nyckelkompetens för att kunna arbeta effektivt och respektfullt i olika kulturella sammanhang. "Närvaron av dessa studenter tillför inte bara olika synpunkter och idéer som gör klassdiskussionerna mer berikande och dynamiska, utan det hjälper också människor att bättre förstå olika kulturer. Det främjar interkulturell kognition och vidgar perspektiven för både lärare och studenter, vilket är avgörande i vår sammanlänkade värld", förklarar Sara.

Tack vare kursen har Monica Guri kunnat tillämpa de kunskaper hon förvärvat under sina studier i ett praktiskt fall med ett visionärt projekt. "Jag har också kunnat förbättra mina interpersonella färdigheter, till exempel att hantera en arbetsgrupp, dela idéer i en välkomnande miljö och kommunicera offentligt", säger Monica.

Ge respons

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Rehtori Ilkka Niemelä katse kameraan suunnattuna, kuvattuna Dipolissa
Studier Publicerat:

Rektors brev 7.12 – Vi uppskattar mångfalden av åsikter och försöker förstå varandra

"Det är viktigt att det är tryggt för alla att arbeta och studera vid vårt universitet oberoende av bakgrund, religion eller politisk ståndpunkt", skriver Ilkka Niemelä i sitt brev.
Student guide illustration, language and communications studies
Studier Publicerat:

Språk, kultur och kommunikation i period III

Språkcentret erbjuder ett brett utbud av kurser i period III.
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Undervisningsassistenter till våren 2024

Undervisningsassistenter till Institutionen för elektroteknik och automation våren 2024
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Grundexamensstuderande: kom ihåg att betala hälsovårdsavgiften!  

Hälsovårdsavgiften ska betalas på eget initiativ, ingen räkning sänds ut.