Nyheter

Sammandrag av lärdomsprov på kandidat- och magisternivå publiceras från och med 1.1.2024

Sammandrag av lärdomsprov på kandidat- och magisternivå publiceras alltid öppet i publikationsarkivet Aaltodoc från och med 1.1.2024. Beslutet om publicering gäller inte lärdomsprov som har förts in i Aaltodoc före 1.1.2024.

I enlighet med ett beslut som fastställts av vicerektor Petri Suomala publiceras sammandrag av lärdomsprov på kandidat- och magisternivå alltid öppet tillsammans med lärdomsprovets övriga metadata i publikationsarkivet Aaltodoc från och med 1.1.2024. Den studerande får fortsättningsvis själv bestämma huruvida lärdomsprovet publiceras öppet i fulltext eller inte. Den studerande har fortfarande upphovsrätt till sammandraget av lärdomsprovet, trots att det publiceras, och publiceringen av sammandraget strider inte mot upphovsrätten.

Beslutet om publicering gäller inte lärdomsprov som har förts in i Aaltodoc före 1.1.2024. Sammandrag publiceras därmed inte retroaktivt.

Till följd av beslutet om publicering av sammandrag ska lärdomsprovets författare observera att hen inte inkluderar sådan information i sammandraget som hen inte vill att ska publiceras öppet på nätet. Sådan information bör presenteras någon annanstans.

Sammandraget innehåller mer information än lärdomsprovets metadata, vilket innebär att publicering av sammandraget gör det lättare att hitta lärdomsprovet. Studerande, lärare och andra personer som söker information får genom sammandraget en mer ingående bild av innehållet och forskningsmetoderna i lärdomsprovet. Detta gagnar även studerande som skriver lärdomsprov i framtiden. Publiceringen av sammandragen främjar öppen information. Därtill ökar synligheten för den forskning som bedrivs vid Aalto-universitetet.

Läs mer:

Lärdomsprovens offentlighet
 

Ge respons

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Rehtori Ilkka Niemelä katse kameraan suunnattuna, kuvattuna Dipolissa
Studier Publicerat:

Rektors brev 7.12 – Vi uppskattar mångfalden av åsikter och försöker förstå varandra

"Det är viktigt att det är tryggt för alla att arbeta och studera vid vårt universitet oberoende av bakgrund, religion eller politisk ståndpunkt", skriver Ilkka Niemelä i sitt brev.
Student guide illustration, language and communications studies
Studier Publicerat:

Språk, kultur och kommunikation i period III

Språkcentret erbjuder ett brett utbud av kurser i period III.
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Undervisningsassistenter till våren 2024

Undervisningsassistenter till Institutionen för elektroteknik och automation våren 2024
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Grundexamensstuderande: kom ihåg att betala hälsovårdsavgiften!  

Hälsovårdsavgiften ska betalas på eget initiativ, ingen räkning sänds ut.