Nyheter

Resultat från höstens enkät om Studentguiden

Enkäten var öppen 11.10–10.11.2023 och fick sammanlagt 69 svar. Enkäten var avsedd för alla som använder Studentguiden och över hälften av dem som svarade var studerande (45 % magisterstuderande, 28 % kandidatstuderande) och största delen av svaren kom från ARTS.
Student guide illustration, front page

Enkäten hade som avsikt att mäta hur Studentguiden fungerar, hur lätt det går att hitta information och hur nöjda användarna är med den i allmänhet. Höstens enkät är den andra om Studentguiden. Frågorna i enkäten är i stort sett de samma som på våren. Du kan läsa mer om vårens enkät här. Nere på sidan hittar du en bilaga med närmare resultat och bakgrund.

Vad har vi gjort baserat på vårens enkät?

Baserat på svaren från vårens enkät har vi utökat anvisningarna för Studentguiden bland annat på FAQ-sidan. För att göra det lättare att hitta Studentguiden har vi tagit i bruk en kortare adress (studerande.aalto.fi) och länkat till Studentguiden på aalto.fi på startsidan och i huvudmenyn. Ingångssidan på Studentguiden har också utvecklats för att göra det enklare att hitta information genom till exempel länkar till programmen enligt examensnivå.

Användarna har vant sig vid det nya gränssnittet

Resultaten var överlag bättre än på våren. Studentguiden hittas lättare liksom också rätt information. Resultaten reflekterar bra att det är svårt att vänja sig vid en ny plattform efter Into men att det efterhand blir avsevärt lättare att navigera på de nya sidorna. Det här understryks även av resultaten från första årets kandidatstuderande som var märkbart mer positiva än resten. Med andra ord kan det vara lättare att ta till sig Studentguiden om man just börjat använda aalto.fi som sökande.

Liknade saker som i vårens enkät kommer fram i höstens enkät: det upplevs svårt att navigera mellan språkversionerna, användare har inte hittat information under programsidorna, det upplevs svårt att hitta det egna programmet och man saknar i synnerhet sidomenyn i Into.

Förslag som inte kan genomföras

Övergången från Into till aalto.fi gjordes för att Into inte uppfyller tillgänglighetskrav, plattformen tillåter inte att gränssnitt skapas till andra tjänster (såsom Sisu), kostnaderna har ökat avsevärt sedan 2020 och som separat tjänst ökar den antalet digitala system och sidor vid Aalto, vilket har kritiserats. På grund av detta är Into inte längre ett alternativ.

Redan i vårens enkät önskades det att Intos struktur skulle överföras till Studentguiden. En meny till vänster eller menyer som syns hela tiden är tyvärr inte tekniskt möjliga på aalto.fi och mängden länkar i Intos menyer fick mycket kritik. Det är alltså inte en fungerande lösning att återgå till dem. I Studentguiden har vi baserat på tidigare respons strävat efter att förenhetliga innehållet och menyerna (till exempel har varje program samma navigering till skillnad från Into). Vi vill att utvecklingen fortsätter i den här riktningen.

I svaren önskades även att omdirigeringen från Into till Studentguiden skulle fortsätta. Det här dock ekonomiskt olönsamt och skulle göra det svårare att hitta Studentguiden eftersom Into skulle synas i sökresultaten och användarna inte skulle vänja sig vid att Into inte längre är i bruk.

Långsiktiga önskemål

Resultaten från enkäten visar att sättet som innehållet är organiserat på för tillfället inte gör det lättare att hitta det vilket skulle hjälpas av att förenhetliga innehållet mellan högskolorna och programmen och omorganisera sidorna. Användarna har inte sökt information om utexaminering eller lärdomsprov under programmen, så det kunde förbättra användarupplevelsen att förenhetliga den informationen och göra den tillgänglig på de gemensamma sidorna.

Övergången till aalto.fi skedde också delvis för att systemet gör det möjligt att skapa gränssnitt till andra system vilket inte var möjligt i Into. Det är också ett långsiktigt mål att genom att öka integrationen till Sisu och MyStudies kunna erbjuda de studerande en skräddarsydd upplevelse genom Studentguiden och direkt visa information från dem i stället att manuellt föra över den, vilket ökar sannolikheten för fel.

Användarupplevelsen skulle även förbättras av att ansökningssidorna skulle utvecklas i närmare samarbete med programsidorna i Studentguiden.

Följande steg

Det är inte meningen att Studentguiden är ett statiskt system utan den anpassas baserat på respons och behov i takt med att tekniken utvecklas. Till näst utvecklar vi Studentguidens tekniska egenskaper, till exempel hur huvudämnena hittas när man bläddrar bland programmen och genom sökfunktionen på aalto.fi. Vi reder ut huruvida det går att styra programlänkar rakt till språkversioner. På våren får Studentguiden ett tydligare visuellt utseende vilket gör det lättare att identifiera innehållet som är riktat till de studerande. Dessutom visualiseras programmens examensstrukturer. Vi håller även på att skapa en innehållsförteckning för Studentguiden som vi hoppas gör det lättare att ta i bruk sidorna och att hitta innehållet.

Vi samlar kontinuerligt in respons om Studentguiden genom responsblanketten som finns på varje sida. Använd den gärna om du hittar brutna länkar på sidan, om informationen är bristfällig eller om du har andra förbättringsförslag.
 

Tack till alla som svarade på enkäten! 

Lue lisää

Student guide illustration, front page

FAQ för Studentguiden

Var hittar du informationen du söker efter i Studentguiden

Studentguide
Opiskelijan oppaan kuvituskuvaa

Into (into.aalto.fi) är nu Studentguide på aalto.fi!

Information om Studentguiden och anvisningar för att använda den

Nyheter

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Student guide illustration, language and communications studies
Studier Publicerat:

Språk, kultur och kommunikation i period IV

Språkcentret erbjuder ett brett utbud av kurser i period IV.
Plate of food with wooden spoons
Studier Publicerat:

Restaurangerna under strejken 14. – 15.2.2024

Öppettider och lunchmenyer kan vara begränsade på grund av strejken.
A Bloc yläaula_Tuomas Uusheimo
Studier Publicerat:

Strejkerna 14–15.2 påverkar studierna och tjänsterna för de studerande

Strejkerna som pågår 14–15.2 kan påverka undervisningen beroende på lärare.
Ryhmä ihmisiä työskentelee hackathonissa
Samarbete, Studier Publicerat:

Tjäna ECTS och lär dig hållbart entreprenörskap på Solve the SDGs hackatonet

Hållbarhetshackathon Solve the SDGs, som ordnas av Aalto Ventures Program och Junction, ordnas i år 22–24.3.