Nyheter

KiViTa ökar möjligheterna för språk- och kommunikationsstudier

Högskolorna i huvudstadsregionen inleder ett samarbete för att främja undervisningen i språk och kommunikation. Samarbetet KiViTa (Språk- och kommunikationkurser) stärker det nationella språkbeståndet och kompetensen och erbjuder mer flexibla inlärningsvägar för både examensstuderande och universitetspersonal. 
Kuvassa opiskelijoita kauppakorkeakoulun lukusalissa, Aalto-yliopisto/ Aino Huovio
Kuvaaja: Nea Pulkkinen. Kaikki oikeudet pidätetään.

KiViTa-projektet kommer att erbjuda ett brett utbud av inlärningsmöjligheter under en tid då både antalet internationella studerande och antalet högskolor som tar emot dem växer kraftigt i huvudstadsregionen. Den växande internationella arbetskraften och undervisningen av mångkulturella grupper på ett främmande språk kräver utveckling och förnyelse av språk- och kommunikationsstudier vid högskolorna i huvudstadsregionen.  

Universiteten i huvudstadregionen svarar på dessa behov genom KiViTa-projektet, som främjar gemensam språk- och kommunikationsundervisning. Ett brett utbud av gränsöverskridande undervisningsmöjligheter kommer att bidra till att locka internationella talanger, stödja rekryteringen av internationella studenter och personal, stärka det nationella språkbeståndet och öka språk- och kommunikationsfärdigheterna. Projektet genomförs av Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Högskolan för konst och Hanken svenska handelshögskolan. Deras gemensamma erbjudande riktar sig till alla högre utbildningsinstitutioner i Helsingforsregionen.    

Petri Suomala, vicerektor för utbildning vid Aalto-universitetet, ser främjandet av samarbete inom språkundervisning mellan universiteten som ett mycket meningsfullt och praktiskt sätt att erbjuda språk- och kommunikationsundervisning till ett bredare spektrum av målgrupper och stödja utvecklingen av varje universitets verksamhet.  

"Genom samarbete och gemensam utveckling av språkundervisningen kan vi bygga vidare på varje institutions styrkor. I bästa fall kommer samarbetet inom språkundervisning mellan lärosäten att göra det lättare att undervisa ett växande antal studenter. På så sätt bidrar samarbetet också till de strategiska målen för hållbar tillväxt inom högskoleutbildningen", säger vicerektor Suomala och beskriver målen för projektet.  

 Samarbetet bidrar till smidiga studier, integration i samhället och utveckling av undervisningen 

Samarbetet inom språk- och kommunikationsundervisningen ger ett mer flexibelt och mångsidigt språkutbud för alla högskolestuderande i huvudstadsregionen. Samarbete inom språk- och kommunikationsundervisning stöder också arbetskraftsinvandring.   

"Projektet läggar särskild vikt vid möjligheterna för internationella akademiker att lära sig Finlands nationella språk. Jag anser att det är viktigt att KiViTa-projektet erbjuder forskningsbaserad språk-, kommunikations- och kulturutbildning för internationella professionella i huvudstadsregionen, och därmed hjälper dem att integreras i det finska samhället", betonar Marjo Kaartinen, vicerektor för utbildning vid Konstuniversitetet.  

Samarbetsprojektet betonar flerspråkig vetenskaplig och professionell kommunikation vid sidan av inhemska språk samt språk som det undervisas mindre i. Samarbetet kommer att utveckla både språk- och kommunikationsundervisning och pedagogiska methoder som tar hänsyn till behoven hos olika utbildningssektorer och kontinuerliga inlärare. Genom projektet kommer högre utbildningsinstitutioner att utveckla flexibla hybrid- och digital pedagogik för livslångt lärande och framtida kompetensbehov.   

 Registrering för kurser som börjar i januari kommer att öppnas den 11.12.  

Projektets första språk- och kommunikationskurser för universitetsstuderande startar i januari. Anmälan är öppen från 11.12.2023 till 1.1.2024. Alla studenter anmäler sig till kurserna via systemetStudieinfo / Opintopolku. Kurser åt personal har amälning på en Moodlesida på Helsingfors universitet.  

Kurserna är i princip online och multimodala, så flexibelt deltagande från olika universitet är enkelt. För kursutbud, anmälningsinstruktioner och kontaktuppgifter, vänligen besök projektets webbplats: kivita.fi 

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Unite! student holding a sign that says Get inspired, grow together, Let's Unite!
Samarbete Publicerat:

Fyra studentprojekt får finansiering genom Unite! Seed Fund

Seed Fund aktiverar studenter från de nio Unite! universiteten att gemensamt bedriva nya aktiviteter.
Student guide illustration, language and communications studies
Studier Publicerat:

Språk, kultur och kommunikation i period IV

Språkcentret erbjuder ett brett utbud av kurser i period IV.
Plate of food with wooden spoons
Studier Publicerat:

Restaurangerna under strejken 14. – 15.2.2024

Öppettider och lunchmenyer kan vara begränsade på grund av strejken.
A Bloc yläaula_Tuomas Uusheimo
Studier Publicerat:

Strejkerna 14–15.2 påverkar studierna och tjänsterna för de studerande

Strejkerna som pågår 14–15.2 kan påverka undervisningen beroende på lärare.