Uutiset

KiViTa-yhteistyöhanke lisää kielten ja viestinnän opiskelumahdollisuuksia

Pääkaupunkiseudun korkeakoulut käynnistävät yhteistyön kielten ja viestinnän opetuksen edistämiseksi. KiViTa (Kieli- ja viestintätarjotin) -yhteistyöllä vahvistetaan kansallista kielivarantoa ja -osaamista sekä tarjotaan joustavampia oppimispolkuja niin tutkinto-opiskelijoille kuin korkeakoulun henkilöstöllekin. 
Kuvassa opiskelijoita kauppakorkeakoulun lukusalissa, Aalto-yliopisto/ Aino Huovio
Kuvaaja: Nea Pulkkinen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kansainvälisten osaajien määrä kasvaa voimakkaasti pääkaupunkiseudulla. Korkeakoulujen kasvavat sisäänotot, laajeneva kansainvälinen henkilöstö sekä monikulttuuristen ryhmien opettaminen vieraalla kielellä edellyttävät kieli- ja viestintäopintojen kehittämistä ja uudistamista pääkaupunkiseudun korkeakouluissa.  

Pääkaupunkiseudun yliopistot vastaavat tarpeisiin KiViTa-hankkeella, jossa edistetään yhteisen kielten ja viestinnän opetustarjontaa. Laaja korkeakoulujen rajat ylittävä opetustarjonta vaikuttaa kansainvälisten osaajien houkuttelevuuteen, tukee kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilöstön rekrytointia, vahvistaa kansallista kielivarantoa sekä kasvattaa kieli- ja viestintäosaamista. Hanketta ovat toteuttamassa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Taideyliopisto ja Hanken svenska handelshögskolan. Niiden yhteiseen tarjontaan tuottama opetus on suunnattu pääkaupunkiseudun kaikille korkeakouluille.    

Aalto-yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala näkee korkeakoulujen kieltenopetuksen yhteistyön edistämisen erittäin mielekkäänä ja hyödyllisenä Yhteistyöllä kielten ja viestinnän opetusta pystytään tarjoamaan entistä laajemmille kohderyhmille sekä tukemaan kunkin korkeakoulun toiminnan kehittämistä.  

”Kieltenopetuksen yhteistyöllä ja yhteiskehittämisellä voimme hyödyntää kunkin korkeakoulun vahvuuksia. Parhaimmillaan korkeakoulujen kieltenopetuksen yhteistyö helpottaa kasvavien opiskelijamäärien opettamista. Näin yhteistyö edistää myös korkeakoulujen kestävän kasvun strategisia tavoitteita,” vararehtori Suomala kuvaa hankkeen tavoitteita.  

Yhteistyö edistää opintojen sujuvuutta, yhteiskuntaan integroitumista ja opetuksen kehittämistä  

Kielten ja viestinnän opetuksen yhteistyö tarjoaa joustavamman ja monipuolisemman kielitarjonnan kaikille pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoille. Kielten ja viestinnän opetuksen yhteistyö tukee myös työperäistä maahanmuuttoa.   

”Hankkeessa korostetaan erityisesti kansainvälisten osaajien kotimaisten kielten oppimismahdollisuuksia. Pidän tärkeänä, että KiViTa-hanke tarjoaa pääkaupunkiseudun kansainvälisille osaajille tutkimukseen perustuvaa kieli-, viestintä- ja kulttuurikoulutusta ja sitä kautta tiiviimpää integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan”, korostaa Taideyliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Marjo Kaartinen.  

Yhteistyöhanke painottaa kotimaisia kielten rinnalla monikielistä tiede- ja työelämäviestintää sekä harvemmin opetettuja kieliä. Yhteistyössä kehitetään sekä kieli- ja viestinnänopetuksen tarjontaa että opetuksellisia lähestymistapoja, joissa huomioidaan eri koulutusalojen ja jatkuvien oppijoiden tarpeet. Hankkeen myötä korkeakoulut kehittävät jatkuvan oppimisen sekä tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa joustavaa hybridi- ja digipedagogiikkaa.   

EDIT: Ilmoittautuminen seuraaville kevään kursseille käynnistyi 22.1.  

Hankkeen ensimmäiset korkeakouluopiskelijoille suunnatut kieli- ja viestintäkurssit käynnistyivät tammikuussa. Ilmoittautuminen seuraavaksi alkaville kursseille Ilmoittautuminen on käynnissä 22.1.-13.2.2024. Kaikki opiskelijat ilmoittautuvat kursseille Opintopolku-järjestelmän kautta. Henkilöstökoulutuksiin ilmoittaudutaan Moodle-sivuston kautta.  

Kurssit ovat lähtökohtaisesti verkko- ja monimuotototeutuksia, joten joustava osallistuminen eri korkeakouluista on helppoa. Kurssitarjonta, ilmoittautumisohjeet ja yhteystiedot löytyvät hankkeen verkkosivuilta: kivita.fi 

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Student Guide illustration, news items
Opinnot Julkaistu:

Opi kieliä ja viestintätaitoja – ilmoittaudu KiViTa-kursseille nyt!

KiViTa on pääkaupunkiseudun korkeakoulujen yhteinen kieli- ja viestintätarjotin.
Unite! student holding a sign that says Get inspired, grow together, Let's Unite!
Yhteistyö Julkaistu:

Neljä opiskelijoiden hanketta saa Unite!-yliopistoallianssin siemenrahaa

Rahastolla aktivoidaan opiskelijoiden yhteisiä projekteja yhdeksän Unite!-yliopiston välillä.
Picture of the themes of this course
Opinnot Julkaistu:

Mind & Study - Hyvinvoivan opiskelijan työkalupakki (3op) neljännessä jaksossa

Suosittu Mind & Study - Hyvinvoivan opiskelijan työkalupakki (3op) järjestään 4. jaksossa suomeksi ja englanniksi!
Student guide illustration, language and communications studies
Opinnot Julkaistu:

Kieliä, kulttuuria ja viestintää IV periodissa

Kielikeskuksessa on neljännessa periodissa taas tarjolla monipuolisesti kielten, kulttuurin ja viestinnän kursseja.