Nyheter

FPA har skickat ungefär 47 000 beslutsförslag om återkrav av studiestöd

Cirka 47 000 studiestödsmottagare hade under 2021 inkomster som överskred årsinkomstgränsen och FPA har därför skickat dem ett beslutsförslag om återkrav av studiestöd. Antalet beslutsförslag som har skickats ut är fler än senaste år.

Årsinkomstgränsen fastställs enligt hur många månader den studerande har lyft studiestöd. Om en studerande år 2021 lyfte studiestöd för 9 månader fick hans eller hennes övriga inkomster uppgå till högst 12 498 euro.

Det stödbelopp som ska betalas tillbaka uppgår i genomsnitt till 976 euro per studerande. Genom de beslutsförslag som nu skickats ut återkrävs studiestöd till ett belopp av sammanlagt 45,8 miljoner euro. År 2021 fick totalt cirka 320 860 studerande studiestöd.

I fjol skickade FPA ut förslag om återkrav till 40 946 studerande, vilket innebär att de som har fått ett beslutsförslag är 6 003 fler i år.

Den årsinkomstkontroll som görs nu gäller endast studiestödet, dvs. studiepenningen och bostadstillägget. Årsinkomstkontrollen gäller inte allmänt bostadsbidrag.

Begäran om ny behandling ska göras senast i mitten av mars

En studerande som har fått ett beslutsförslag kan lämna in en begäran om ny behandling till FPA. Detta ska göras senast 16.3.2023.

Det lönar sig att lämna in en begäran om ny behandling om den studerande har inlett sina studier, slutfört sina studier eller använt slut alla sina studiestödsmånader under år 2021. Om årsinkomstgränsen överskrids på grund av andra inkomster än de som förvärvats under studietiden, kan det belopp som återkrävs minska eller så kan återkravet slopas helt. Med beslutsförslaget följer anvisningar om hur den studerande kan göra begäran om ny behandling eller komma överens om betalningsarrangemang.

Läs mer (epressi.com)

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Piano Top Loungessa
Campus, Samarbete, Studier, Universitetet Publicerat:

Studenterna bestämde: två gemensamma pianon anlände till campuset

Vinnaren av Aalto-universitetets studenternas inkluderande budget är gemensam piano.
Aalto universitetet, Squad studenter, maj-2023. Foto: Aleksi Poutanen
Studier Publicerat:

Ansökningstiden för priset Master's Award in Development Studies har nu öppnats

Ansökningstiden för priset Master's Award in Development Studies för år 2024 pågår fram till den 15 augusti 2024. Genom priset vill UniPID, universitetens nätverk för utvecklingssamarbete, och Föreningen för utvecklingsforskning FSDR ge erkännande för och belöna exceptionellt förtjänstfulla lärdomsprov på magisternivå vid UniPID:s medlemsuniversitet.
Student guide illustration, language and communications studies
Studier Publicerat:

Språk, kultur och kommunikation i augusti

Språkcentret erbjuder kurser i augusti.
Ryhmätilanne
Studier Publicerat:

Stöd för välbefinnande i studierna, sommar 2024

Hej student! Aalto erbjuder självstudiematerial och vägledning under sommaren. Också SHVS betjänar studerande under sommaren.