Nyheter

Förbättringar i huvudmenyn på Aalto.fi

Förändringarna i huvudmenyn förenhetligar menyerna för inloggade och oinloggade besökare. De mest centrala förändringarna är placeringen och förenklingen av snabblänkarna samt ändringar i delen Verktyg som nu också innehåller en del för våra mest använda tjänster.

Att förbättra huvudsidans användarvänlighet och göra innehållet lättare att hitta är våra två mest centrala prioriteringar detta år. Vi har också gjort betydande förändringar i huvudmenyn baserat på analys och användarförståelse. Vi har förenhetligat menyerna för inloggade och oinloggade användare, även om ordningen varierar baserat på innehållet som behövs. Länken ”För anställda” som tidigare fanns uppe på sidan finns nu bredvid länken till ”Studentguiden” i menyn och delen för snabblänkar har förenklats. Slutligen har menyn ”Verktyg” nu en del för de mest använda verktygen. Via den kommer användare lätt till de mest använda verktygen och tjänsterna. Utöver ändringarna i innehållet har menyn visuellt sett gjorts mer kompakt och enhetlig.

Kontinuerliga förbättringar baserade på data

Användarrespons och sidanalys spelar en stor roll när vi fattar beslut för utvecklingen av aalto.fi. När vi planerar förbättringarna av hemsidan beaktar vi både mångfalden hos användarna samt likheter och skillnader i innehållsbehovet för interna och externa användare. Vårt mål är att erbjuda snabb åtkomst till det viktigaste innehållet för våra inloggade besökare och samtidigt erbjuda en snabb och överskådlig överblick av vårt utbud för nya besökare som ännu inte är bekanta med universitetet. Det primära målet är att alla hittar vad de söker efter men uppgiften är utmanande på grund av det begränsade utrymmet och det varierande innehållsbehovet hos våra användare. Som bakgrund kan nämnas att aalto.fi har 2 miljoner besökare årligen som genererar över 15 miljoner sidladdningar.
Aalto.fi utvecklas kontinuerligt. Nya funktioner, förändringar och förbättringar publiceras med två veckors mellanrum enligt vår utvecklingscykel. Vi fortsätter följa användningen av huvudmenyn och respons på den och vidtar nödvändiga åtgärder.

Vad är de viktigaste förändringarna?

Länkar till de viktigaste interna innehållshelheterna Studentguiden och För anställda finns nu bredvid varandra i den så kallade hamburgarmenyns snabblänkar. De här länkarna leder till sidor som stöder aaltoiternas vardag och som erbjuder innehåll som stöder arbetet och studierna. Hubben ”För anställda” är tänkt att vara ingångssidan för vårt intranät och vi fortsätter utveckla den baserat på respons och analys. Kom alltid ihåg att logga in för att se allt internt innehåll. Detta är särskilt viktigt när du använder sökfunktionen. Där länken ”För anställda” förut fanns finns nu menyn ”Sök till Aalto” där potentiella nya studerande kan bekanta sig med ansökningsalternativen.

Alla interna länkar till verktyg, tjänster eller anvisningar har flyttats till samma del. Delen Verktyg och tjänster ger i fortsättningen direkta länkar till de mest använda verktygen för både anställda och studerande. Länkarna för forsknings- och undervisningspersonalen har flyttats till de mest använda tjänsterna.

Kom ihåg kontrollera Alla verktyg och Alla tjänster om länken du söker inte finns i menyn.

Skärmdump av den nya huvudmenyn, Studentguide och För anställda länkar samt Alla verktyg och Alla tjänster markerade
Mest förändringar har skett i delen Verktyg och tjänster

Övriga förändringar på väg detta år

Vi är ivriga över vad vi förbereder för slutet av 2023. Vi färdigställer och gör förändringar i sökfunktionen vilket vi hoppas leder till betydande förbättringar i sökresultaten. Vi utvecklar också sidornas visuella uttryck och fortsätter naturligtvis förbättra sidornas prestanda och tillgänglighet.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Path in the Laajalahti nature area
Studier, Universitetet Publicerat:

Hälsostig på Otnäs campus

Teman för den femdelade hälsostigen är iakttagande av känslor, en vårdande relation till naturen, kroppslighet, avslappning och återhållsamhet.
Mediterranean salad
Campus, Studier, Universitetet Publicerat:

Svara på vår enkät om kvaliteten på restaurangerna 11. – 17.3.2024

Bl.a. lunchbiljetter lottas ut bland dem som svarat. Enkäten görs av Aalto restaurangkommitté.
Universitetet Publicerat:

UniSport – universitetets eget motionscenter

UniSport sänker tröskeln för att börja motionera ytterligare genom att sänka priserna för engångsbesök och tiogångerskort för universitetets studerande. Utbudet av gruppmotion utökas också med gruppmotionstimmar i kampsportsstil som kunderna önskat.
A Bloc pääaula_Tuomas Uusheimo
Studier, Universitetet Publicerat:

Strejken på torsdag 14.12 och dess inverkan på tentamina och tjänster

Tentamina och mellanprov ordnas normalt på torsdag.