Nyheter

Är du på väg att utexamineras? Svara på Kandidatresponsenkäten!

Kandidatresponsen är den viktigaste enkäten som påverkar kandidatstudierna. Genom att svara på enkäten påverkar du utvecklingen av utbildningsprogrammen och den grundfinansiering som Aalto får av staten. Det tar ungefär 15 minuter att svara på enkäten. Din respons är viktig.

Kandidatresponsen är universitetens riksomfattande elektroniska enkät för studentrespons. Syftet med enkäten är att samla information om studierna och undervisningen inom olika vetenskapsområden.  

Dina svar har betydelse

Målet är att få en så exakt bild som möjligt av dina erfarenheter av och åsikter om studierna och undervisningen.  

"De studerandes synpunkter utgör värdefull respons för både enskilda utbildningsprogram och hela universitetet. Baserat på resultat från kandidatresponsen har universitetet till exempel beaktat de studerandes egna möjligheter att påverka utvecklingen av undervisningen bland annat genom att bättre synliggöra studentrepresentationen i olika organ. I kandidatresponsen kommer det även fram god praxis för att främja känslan av gemenskap och för att stöda gemensamt lärande i utbildningsprogrammen. Vi strävar efter att dela dessa i olika undervisningsforum", säger Petri Suomala, vicerektor med ansvar för undervisningen.

Responsen du ger är en viktig del av utvärderingen och utvecklingen av utbildningsprogrammen.Genom att svara bidrar du till Aaltos responskultur och kan påverka utvecklingen av utbildningsprogrammen och kommande studerandes studieupplevelse.

Genom att svara påverkar du utvecklingen och finansieringen av utbildningen

När du ansöker om utexaminering i Sisu ombes du svara på Kandidatresponsen. I fortsättningen reserveras även tid på kandidatseminariet för att svara på Kandidatresponsen. Du kan också svara direkt på adressen www.kandipalaute.fi/sv.

Svarsprocenten och kvaliteten på responsen har avsevärd betydelse för grundfinansieringen som staten beviljar Aalto.

Du kan se tidigare resultat från Kandidatresponsen i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.

Läs mer om att ansöka om utexaminering: https://www.aalto.fi/sv/ansokningar-anvisningar-och-regler/ansok-om-utexaminering-i-sisu

Styrningen, finansieringen och olika avtal - OKM - Undervisnings- och kulturministeriet (okm.fi/sv)

Ge respons

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Rehtori Ilkka Niemelä katse kameraan suunnattuna, kuvattuna Dipolissa
Studier Publicerat:

Rektors brev 7.12 – Vi uppskattar mångfalden av åsikter och försöker förstå varandra

"Det är viktigt att det är tryggt för alla att arbeta och studera vid vårt universitet oberoende av bakgrund, religion eller politisk ståndpunkt", skriver Ilkka Niemelä i sitt brev.
Student guide illustration, language and communications studies
Studier Publicerat:

Språk, kultur och kommunikation i period III

Språkcentret erbjuder ett brett utbud av kurser i period III.
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Undervisningsassistenter till våren 2024

Undervisningsassistenter till Institutionen för elektroteknik och automation våren 2024
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Grundexamensstuderande: kom ihåg att betala hälsovårdsavgiften!  

Hälsovårdsavgiften ska betalas på eget initiativ, ingen räkning sänds ut.