Nyheter

Är du intresserad av doktorandstudier vid Aalto-universitetet?

Doktorandstudier är ett utmärkt karriäralternativ efter magisterexamen! Som doktorand bidrar du med ny kunskap genom din forskning, och du lär dig att urskilja tillförlitlig information. Du får stöd av erfarna forskare vid Aalto-universitetet. Som doktorand är du en del av det internationella vetenskapssamfundet och blir expert inom ditt eget område.

Majoriteten av doktoranderna är anställda vid Aalto-universitetet åtminstone en del av sin studietid, och de flesta hör till någon forskningsgrupp. Att ansöka om forskningsfinansiering för sitt avhandlingsarbete är också en central del av doktorandutbildningen.

Doktorandstudierna är till stor del skräddarsydda, och du får koncentrera dig på att stärka din expertis inom ditt forskningstema. Din ansvarsprofessor och din (eller dina) handledare stöder dig i dina studier. Under doktorandstudierna har du möjlighet att få internationella erfarenheter genom till exempel konferenser, forskarutbyte och forskarbesök samt arbete i en internationell forskningsgrupp. Under studiernas gång lönar det sig också att knyta kontakter till experter och centrala organisationer inom ditt område. Den målsatta studietiden för doktorandutbildningen är fyra års heltidsstudier.

Jag upplever att jag fick utmärkt handledning och fick vara med i ett fantastiskt forskarteam.

Enkät för utexaminerade doktorer 2022

Aalto-universitetet erbjuder sex doktorandprogram

Vid Aalto-universitetet erbjuds fyra doktorandprogram där du kan avlägga teknologie doktorsexamen, ett doktorandprogram där du kan avlägga ekonomie doktorsexamen och ett doktorandprogram där du kan avlägga konstdoktorsexamen eller teknologie doktorsexamen (arkitektur). I varje doktorandprogram ingår ett flertal forskningsområden, som doktorsavhandlingarna görs inom. Universitetet uppmuntrar också doktoranderna att välja mångvetenskapliga forskningsteman och att stärka sina språkkunskaper och arbetslivsfärdigheter under studiernas gång.

Ansökan till doktorandstudierna varierar från högskola till högskola. Vid de tekniska högskolorna kan du i allmänhet först söka en avlönad anställning som doktorand. Om du får platsen kan du därefter ansöka om studierätt inom ett doktorandprogram. Vid Högskolan för konst, design och arkitektur samt vid Handelshögskolan kan du däremot söka direkt till doktorandstudier i samband med den årliga ansökningstiden.

Doktorandstudier ger färdigheter för arbetslivet

Bland doktoranderna siktar 45 procent på en akademisk karriär. Resten planerar arbeta i företag, inom den offentliga sektorn eller som entreprenör. (Enkät för utexaminerade doktorer 2022)

Tre år efter utexaminering arbetar hälften av doktorerna med forskning och en fjärdedel med planering och utveckling. Vidare arbetar 40 procent av doktorerna i ett företag och en tredjedel vid ett universitet. Till och med tre av fyra arbetar som sakkunniga. (Karriäruppföljningsenkät 2022)

Doktorandstudierna vid Aalto-universitetet gav mig en stark tillit till mina professionella färdigheter och min kompetens.

Enkät för utexaminerade doktorer 2022

Läs mer

OtaNano

Så här söker du till ett doktorandprogram

Doktorander vid Aalto-universitetet kan avlägga ekonomie, konst- och teknologie doktorsexamen. Intagningarna organiseras individuellt av varje doktorandprogram. Beräknad tid för doktorsprogrammet är fyra år.

Doctoral education
Tohtorinhatut promootiopäivänä

Doktorer utexaminerade från Aalto-universitetet i arbetslivet

Aalto-universitetets karriärtjänster följer karriärutvecklingen och placeringen i arbetslivet hos utexaminerade doktorer.

Samarbete

Ge respons

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Students in the School of Business
Campus, Studier Publicerat:

Jobba som en campusguide – delta i skolningen 11.10.2023

Vill du bli en campusguide för gymnasiegrupper? Delta i skolningen 11.10.2023 kl. 16-18 på Otnäs campus - Anmäl dig genast!
Students working together by a laptop
Studier Publicerat:

Jobba som en studentambassadör – delta i en webbaserad skolning

Vill du presentera Aalto åt gymnasister och tjäna extrainkomster? Den förnyade skolningen är nu tillgänglig som en MyCourses-kurs.
20 students from Aalto University at the Unite! Student Festival in Lisbon.
Studier Publicerat:

Unite! Studentfestivalen i Lissabon var full av lärande, gemenskap och nöjen

20 studenter från Aalto deltog i Unite! Studentfestival.
Students working in groups at the Unite! Summer School on Design Thinking and Product Development in August  2023
Studier Publicerat:

Studenter lär sig att lösa verkliga utmaningar på Unites sommarskola

Sommarskolan om designtänkande och produktutveckling samlade över 30 studenter från sex universitet i Unite! alliansen.