Nyheter

Ansök om finansiering av gemensamma studentaktiviteter mellan universitet inom Unite!

Unite! Seed Fund är avsedd att främja samarbete mellan studenter från Unite!-universitet. Skicka in din ansökan senast den 15 december 2023.
Photo of three participants at the Unite! Student Fair wearing Unite! t-shirts.

Alliansen Unite! söker förslag från studenter och studentorganisationer om samarbetsprojekt mellan studenter vid Unite! universitet. Finansieringen är öppen för alla Aalto-studerande och kan även sökas för extracurriculära aktiviteter. 

Unite! vill aktivera Unite-studerande att samarbeta i gemensamma projekt, utställningar, evenemang, utflykter, tävlingar, hackathons osv. Dessa kan handla om innovation, idrott, karriär, språk, utbildning, kommunikation eller något annat ämne som är av intresse för studenterna. 

Förslagen måste omfatta studenter från minst två Unite-universitet: Aalto (Finland), KTH (Sverige), Grenoble INP-UGA (Frankrike), PoliTO (Italien), TU Darmstad (Tyskland), TU Graz (Österrike), UPC (Spanien), ULisboa (Portugal) och Wroclaw Tech (Polen). 

Vem kan ansöka? 

  • Studerande på grundnivå och avancerad nivå (inklusive doktorander)
  • Studentorganisationer/föreningar 
  • Universitetsavdelningar och servicecenter (t.ex. idrottsorganisationer eller språkcenter) 

Det maximala beloppet för det godkända förslaget är 20 000 euro. Sista ansökningsdag är den 15 december 2023.

Hur ansöker man?

Läs mer och ladda ner ansökningsriktlinjer och ansökningsformulär här

Unite! studentrepresentanter vid Aalto hjälper dig gärna att hitta studenter från andra Unite! universitet. 

Kontakta

Om du har frågor om finansiering och ansökningsprocessen: 

[email protected]     

För att kontakta studenter från andra Unite! universitet:

[email protected]    

[email protected]    

Läs mer om projekt som fick finansiering i den senaste omgången

Students sitting around a table reading books.

Unite! Book Club (extern länk)

Det studentledda initiativet är den första professionella internationella läsklubben mellan universitet.

students and a book shelf

Studentprojekt får finansiering från Unite!

Unite!, alliansen av nio europeiska universitet, kommer att finansiera två studentprojekt - ett om raketforskning och en läsgrupp.

Nyheter

Ge respons

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Image of ocean coloured in green and text Interdisciplinary studies on sustainable environment and seas
Studier Publicerat:

Ansök om ett forskningsprojekt om havets hållbarhet i Lissabon senast den 15 december

Den tio veckor långa kursen består av onlineuppgifter och tre veckor i Lissabon.
Plate of food with wooden spoons
Studier Publicerat:

Campus restaurangernas öppettider vid årsskiftet 2023

Det finns några ändringar i restaurangernas öppettider vid årsskiftet.
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Utbyteserfarenheter från CHEM-studenter

Läs artiklar om utbyteserfarenheter från Aalto CHEM-studenter här.
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Dekanus uppmuntringsstipendium delades ut till 558 studerande vid Högskolan för elektroteknik

Dekanus stipendium på 500 euro för god studieframgång under läsåret 2022–2023 har beviljats till 558 studerande vid Högskolan för elektroteknik.