Nyheter

230 studenter formade sin framtid vid European Student Assembly

Doktorandforskaren Hatef Hajian representerade Aalto universitetet och Unite! University Alliance vid European Student Assembly.
Students at the European Student Assembly in Strasbourg 2023.
Photo: Hatef Hajian

European Student Assembly (ESA) är ett gräsrotsprojekt som samlar studenter från de flesta europeiska universitetsallianser för att diskutera aktuella frågor, utarbeta politiska rekommendationer för Europas framtid och driva dem bland intressenter och beslutsfattare.

Den andra European Student Assembly samlade 230 studenter från 40 europeiska universitetsallianser och 30 länder över hela Europa. Efter en konkurrenskraftig ansökningsprocess och en intensiv online-förberedelsefas samlades studenterna i den prestigefyllda miljön i Europaparlamentet i Strasbourg från den 31 maj till den 2 juni 2023 för att utbyta idéer, diskutera brådskande frågor och samarbeta för att forma Europas framtid.

Hatef Hajian
Hatef Hajian

Hatef Hajian från Aalto-universitetet var en av de 12 studenterna som representerade Unite! alliansen. Han är doktorandforskare vid Inomhusluftskvalitetsgruppen vid institutionen för byggnadsteknik på Aalto universitetet. "European Student Assembly inkluderade deltagare från många nationaliteter som studerade vid olika europeiska universitetsallianser. Det var fascinerande att träffa studenter från olika discipliner som försökte diskutera pågående frågor och utarbeta politiska rekommendationer för att driva dem bland beslutsfattare. Det bästa med min upplevelse var att diskutera med andra experter om rekommenderade policys och rösta för de bästa relevanta alternativen", säger Hatef Hajian.

Studenterna hade möjlighet att fördjupa sig i områden som hållbar utveckling, inkludering och digital innovation, bland andra. Studenterna kunde rådfråga experter inom olika områden innan de deltog i diskussioner och workshops. Därefter utarbetade och röstade de om totalt 75 politiska rekommendationer som syftade till att ta itu med de utmaningar och möjligheter som Europa står inför.

Hatef deltog i en panel som fokuserade på energi. Detta är ett område av särskilt intresse för honom eftersom hans forskning fokuserar på energieffektivitet i byggnader. Panelen kom med åtta rekommendationer som fick majoriteten av rösterna från de andra 230 deltagarna:

• Förbättra noggrannheten i energiprestationsintyg (EPC)

• Använd besparingar från renoveringar för att betala av lån

• Förhindra att Energy Charter Treaty (ECT) strider mot miljörätten

• Inför en riskbedömningsplan för att säkra värdekedjor för lågkolateknologier

• Sätt europeiska mål för att fas ut subventioner för fossila bränslen

• Minska byråkratin genom digitalisering

• Skapa en direktiv som utvecklar en mekanism för att kartlägga allmänhetens engagemang inom energi för att informera beslutsfattare

• Tvinga fram obligatorisk antagande av lågenergibytenätsvärme från avfallsvärme, där det är tekniskt möjligt.

"Som student vid Aalto universitetet stöter jag mest på forskningsproblem i Finland och försöker hitta lösningar enligt finsk lagstiftning. Under Assembly fann jag dock olika lösningar på liknande problem. Det gav mig tips att betrakta frågorna från olika perspektiv och bredda min kunskap om mitt forskningsområde. Dessutom gav mötet med andra experter från olika länder ett starkt nätverk för framtida samarbeten", berättar Hatef.

Resultaten av Assembly, inklusive de politiska rekommendationerna, kommer att spridas till intressenter, beslutsfattare i Europaparlamentet och utbildningsinstitutioner. Unite! studenter har aktivt varit involverade i Assembly genom att organisera och samordna olika paneler.

Läs mer om European Student Assembly 

Läs mer om Unite! 

Ge respons

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Image of ocean coloured in green and text Interdisciplinary studies on sustainable environment and seas
Studier Publicerat:

Ansök om ett forskningsprojekt om havets hållbarhet i Lissabon senast den 15 december

Den tio veckor långa kursen består av onlineuppgifter och tre veckor i Lissabon.
Plate of food with wooden spoons
Studier Publicerat:

Campus restaurangernas öppettider vid årsskiftet 2023

Det finns några ändringar i restaurangernas öppettider vid årsskiftet.
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Utbyteserfarenheter från CHEM-studenter

Läs artiklar om utbyteserfarenheter från Aalto CHEM-studenter här.
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Dekanus uppmuntringsstipendium delades ut till 558 studerande vid Högskolan för elektroteknik

Dekanus stipendium på 500 euro för god studieframgång under läsåret 2022–2023 har beviljats till 558 studerande vid Högskolan för elektroteknik.