Institutionen för kemi och materialvetenskap

Fysikaliska egenskaper hos ytor och gränssnitt

Huvudfokus för denna grupp är ytbehandling och tunna filmer.

Nanocarbon

Våra forskningsområden:

  1. Utveckling av hybrid nano-koltunna filmer för bioavkänning
  2. Utveckling av hybridmaterial bestående av nanocellulosa, kolnanorör / diamantliknande koltunna filmer
  3. Funktionella tunna filmer med användning av fysiska ångdeponeringsmetoder

Läs mer om forskningen(på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: